Osvědčené postupy při práci s Windows

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

V následující tabulce jsou uvedené osvědčené postupy při sdílení souborů s lidmi, kteří používají Windows.

Osvědčený postup

Popis

Používejte zprávu o kompatibilitě.

Funkce Compatibility Report (Zpráva o kompatibilitě) zkontroluje kompatibilitu vašich wordových dokumentů, excelových sešitů a powerpointových prezentací s verzemi pro Windows, abyste mohli vyřešit případné problémy s kompatibilitou ještě před sdílením souboru. Další informace o tom, jak zprávu o kompatibilitě používat, najdete v článku o kontrole kompatibility dokumentu.

Používejte běžné formáty obrázků.

Obrázky v běžných formátech, jako jsou JPEG, PNG a GIF, fungují ve verzích Office pro Mac i Windows. Formát PNG poskytuje možnost opravy gama. Díky tomu je ideální pro použití v prostředích Macu i Windows.

Vyhněte se použití formátů, které jsou specialitou Macu, jako je PICT.

Ukládejte soubory ve výchozích formátech souborů založených na XML.

Office for Mac 2011 a Microsoft Office 2010 sdílejí stejné výchozí formáty souborů, takže pokud při ukládání souborů použijete výchozí nastavení formátu souboru, automaticky tím vylepšíte kompatibilitu. Pro Excel je výchozí formát souboru Excel Workbook (Sešit Excelu, .xlsx). Pro PowerPoint je to PowerPoint Presentation (Prezentace PowerPointu, .pptx). Pro Word je to Word Document (Dokument Wordu, .docx).

Při ukládání souborů používejte přípony souborů.

Pokud zahrnete příponu názvu souboru, například .docx u wordových dokumentů, usnadníte tím práci se souborem ve Windows a umožníte ostatním uživatelům identifikovat formát souboru.

Když soubor poprvé ukládáte, klikněte na šipku vedle pole Save As (Uložit jako) a zrušte zaškrtnutí políčka Hide extension (Skrýt příponu).

Vyhýbejte se některým znakům v názvech souborů.

V názvech souborů nepoužívejte následující znaky, které nejdou přečíst v názvu souboru na počítači s Windows: hvězdička (*), zpětné lomítko (\), lomítko (/), dvojtečka (:), znak větší než (>), znak menší než (<), otazník (?), uvozovky (") a svislá čára (|).

Používejte běžná písma.

Používejte písma, které jsou dostupná v prostředí Macu i Windows. Mezi písma, která jsou dostupná na Macu i ve Windows, patří například Arial, Verdana, Georgia a Times New Roman. Používání běžných písem pomáhá zajistit, aby se znaky ve vašich dokumentech zobrazily ve Windows tak, jak jste zamýšleli.

Používejte běžné filmové formáty.

Vyhněte se použití filmů QuickTime. Místo toho použijte formát Motion Picture Experts Group (MPEG 2, MPEG 4) nebo Video for Windows (AVI). Další informace o tom, jak se filmy QuickTime zobrazují ve Windows, najdete v článku o problému, když film QuickTime nejde přehrát v Office pro Windows.

Filmy, které jste vložili, se propojí s dokumentem. Pokud potřebujete dokument otevřít na jiném počítači, nezapomeňte při kopírování dokumentu zkopírovat taky soubor filmu. Pokud to neuděláte, bude v dokumentu jenom obrázek úvodního snímku filmu.

Vyhýbejte se propojování s obrázky a zvuky.

Místo toho obrázky a zvuky vložte.

Vyhýbejte se používání skriptů AppleScript.

Skripty AppleScript nejde v operačním systému Windows spustit.

Před tiskem se podívejte na náhled dokumentu.

Konce řádků, konce stránek a způsob, jakým se zpracovávají formáty grafických souborů, se můžou v různých operačních systémech lišit, což může ovlivnit vzhled tištěného dokumentu. Před tiskem dokumentu si zobrazte jeho náhled a pak v případě potřeby dokument upravte tak, aby po vytištění vypadal podle vašich představ.

Mějte na paměti omezení délky hesel.

Hesla v Excelu for Mac a Wordu for Mac mají limit 15 znaků. Pokud se pro sešit nebo dokument nastavila ochrana heslem ve verzích Excelu nebo Wordu pro Windows a heslo je delší než patnáct znaků, sešit nebo dokument nepůjde na Macu otevřít. Pokud budete chtít otevřít soubor v Office for Mac, požádejte autora používajícího Windows, aby upravil délku hesla.

Viz taky

Znaky se v dřívějších verzích Office zobrazují jinak

Průhledné objekty v dřívějších verzích Office

Excel

V následující tabulce jsou uvedené osvědčené postupy při sdílení souborů s lidmi, kteří používají Windows.

Osvědčený postup

Popis

Používejte zprávu o kompatibilitě.

Funkce Compatibility Report (Zpráva o kompatibilitě) zkontroluje kompatibilitu vašich wordových dokumentů, excelových sešitů a powerpointových prezentací s verzemi pro Windows, abyste mohli vyřešit případné problémy s kompatibilitou ještě před sdílením souboru. Další informace o tom, jak zprávu o kompatibilitě používat, najdete v článku o kontrole kompatibility dokumentu.

Používejte běžné formáty obrázků.

Obrázky v běžných formátech, jako jsou JPEG, PNG a GIF, fungují ve verzích Office pro Mac i Windows. Formát PNG poskytuje možnost opravy gama. Díky tomu je ideální pro použití v prostředích Macu i Windows.

Vyhněte se použití formátů, které jsou specialitou Macu, jako je PICT.

Ukládejte soubory ve výchozích formátech souborů založených na XML.

Office for Mac 2011 a Microsoft Office 2010 sdílejí stejné výchozí formáty souborů, takže pokud při ukládání souborů použijete výchozí nastavení formátu souboru, automaticky tím vylepšíte kompatibilitu. Pro Excel je výchozí formát souboru Excel Workbook (Sešit Excelu, .xlsx). Pro PowerPoint je to PowerPoint Presentation (Prezentace PowerPointu, .pptx). Pro Word je to Word Document (Dokument Wordu, .docx).

Při ukládání souborů používejte přípony souborů.

Pokud zahrnete příponu názvu souboru, například .docx u wordových dokumentů, usnadníte tím práci se souborem ve Windows a umožníte ostatním uživatelům identifikovat formát souboru.

Když soubor poprvé ukládáte, klikněte na šipku vedle pole Save As (Uložit jako) a zrušte zaškrtnutí políčka Hide extension (Skrýt příponu).

Vyhýbejte se některým znakům v názvech souborů.

V názvech souborů nepoužívejte následující znaky, které nejdou přečíst v názvu souboru na počítači s Windows: hvězdička (*), zpětné lomítko (\), lomítko (/), dvojtečka (:), znak větší než (>), znak menší než (<), otazník (?), uvozovky (") a svislá čára (|).

Používejte běžná písma.

Používejte písma, které jsou dostupná v prostředí Macu i Windows. Mezi písma, která jsou dostupná na Macu i ve Windows, patří například Arial, Verdana, Georgia a Times New Roman. Používání běžných písem pomáhá zajistit, aby se znaky ve vašich dokumentech zobrazily ve Windows tak, jak jste zamýšleli.

Používejte běžné filmové formáty.

Vyhněte se použití filmů QuickTime. Místo toho použijte formát Motion Picture Experts Group (MPEG 2, MPEG 4) nebo Video for Windows (AVI). Další informace o tom, jak se filmy QuickTime zobrazují ve Windows, najdete v článku o problému, když film QuickTime nejde přehrát v Office pro Windows.

Filmy, které jste vložili, se propojí s dokumentem. Pokud potřebujete dokument otevřít na jiném počítači, nezapomeňte při kopírování dokumentu zkopírovat taky soubor filmu. Pokud to neuděláte, bude v dokumentu jenom obrázek úvodního snímku filmu.

Vyhýbejte se propojování s obrázky a zvuky.

Místo toho obrázky a zvuky vložte.

Vyhýbejte se používání skriptů AppleScript.

Skripty AppleScript nejde v operačním systému Windows spustit.

Před tiskem se podívejte na náhled dokumentu.

Konce řádků, konce stránek a způsob, jakým se zpracovávají formáty grafických souborů, se můžou v různých operačních systémech lišit, což může ovlivnit vzhled tištěného dokumentu. Před tiskem dokumentu si zobrazte jeho náhled a pak v případě potřeby dokument upravte tak, aby po vytištění vypadal podle vašich představ.

Mějte na paměti omezení délky hesel.

Hesla v Excelu for Mac a Wordu for Mac mají limit 15 znaků. Pokud se pro sešit nebo dokument nastavila ochrana heslem ve verzích Excelu nebo Wordu pro Windows a heslo je delší než patnáct znaků, sešit nebo dokument nepůjde na Macu otevřít. Pokud budete chtít otevřít soubor v Office for Mac, požádejte autora používajícího Windows, aby upravil délku hesla.

Viz taky

Znaky se v dřívějších verzích Office zobrazují jinak

Průhledné objekty v dřívějších verzích Office

PowerPoint

V následující tabulce jsou uvedené osvědčené postupy při sdílení souborů s lidmi, kteří používají Windows.

Osvědčený postup

Popis

Používejte zprávu o kompatibilitě.

Funkce Compatibility Report (Zpráva o kompatibilitě) zkontroluje kompatibilitu vašich wordových dokumentů, excelových sešitů a powerpointových prezentací s verzemi pro Windows, abyste mohli vyřešit případné problémy s kompatibilitou ještě před sdílením souboru. Další informace o tom, jak zprávu o kompatibilitě používat, najdete v článku o kontrole kompatibility dokumentu.

Používejte běžné formáty obrázků.

Obrázky v běžných formátech, jako jsou JPEG, PNG a GIF, fungují ve verzích Office pro Mac i Windows. Formát PNG poskytuje možnost opravy gama. Díky tomu je ideální pro použití v prostředích Macu i Windows.

Vyhněte se použití formátů, které jsou specialitou Macu, jako je PICT.

Ukládejte soubory ve výchozích formátech souborů založených na XML.

Office for Mac 2011 a Microsoft Office 2010 sdílejí stejné výchozí formáty souborů, takže pokud při ukládání souborů použijete výchozí nastavení formátu souboru, automaticky tím vylepšíte kompatibilitu. Pro Excel je výchozí formát souboru Excel Workbook (Sešit Excelu, .xlsx). Pro PowerPoint je to PowerPoint Presentation (Prezentace PowerPointu, .pptx). Pro Word je to Word Document (Dokument Wordu, .docx).

Při ukládání souborů používejte přípony souborů.

Pokud zahrnete příponu názvu souboru, například .docx u wordových dokumentů, usnadníte tím práci se souborem ve Windows a umožníte ostatním uživatelům identifikovat formát souboru.

Když soubor poprvé ukládáte, klikněte na šipku vedle pole Save As (Uložit jako) a zrušte zaškrtnutí políčka Hide extension (Skrýt příponu).

Vyhýbejte se některým znakům v názvech souborů.

V názvech souborů nepoužívejte následující znaky, které nejdou přečíst v názvu souboru na počítači s Windows: hvězdička (*), zpětné lomítko (\), lomítko (/), dvojtečka (:), znak větší než (>), znak menší než (<), otazník (?), uvozovky (") a svislá čára (|).

Používejte běžná písma.

Používejte písma, které jsou dostupná v prostředí Macu i Windows. Mezi písma, která jsou dostupná na Macu i ve Windows, patří například Arial, Verdana, Georgia a Times New Roman. Používání běžných písem pomáhá zajistit, aby se znaky ve vašich dokumentech zobrazily ve Windows tak, jak jste zamýšleli. Další informace najdete v článku o problému se změnou písem.

Používejte běžné filmové formáty.

Vyhněte se použití filmů QuickTime. Místo toho použijte formát Motion Picture Experts Group (MPEG 2, MPEG 4) nebo Video for Windows (AVI). Další informace o tom, jak se filmy QuickTime zobrazují ve Windows, najdete v článku o problému, když film QuickTime nejde přehrát v Office pro Windows.

Vyhýbejte se propojování s obrázky a zvuky.

Místo toho obrázky a zvuky vložte.

Vyhýbejte se používání skriptů AppleScript.

Skripty AppleScript nejde v operačním systému Windows spustit.

Před tiskem se podívejte na náhled dokumentu.

Konce řádků, konce stránek a způsob, jakým se zpracovávají formáty grafických souborů, se můžou v různých operačních systémech lišit, což může ovlivnit vzhled tištěného dokumentu. Před tiskem dokumentu si zobrazte jeho náhled a pak v případě potřeby dokument upravte tak, aby po vytištění vypadal podle vašich představ.

Viz taky

Znaky se v dřívějších verzích Office zobrazují jinak

Průhledné objekty v dřívějších verzích Office

Outlook

V následující tabulce jsou uvedené osvědčené postupy při sdílení souborů s lidmi, kteří používají Windows.

Osvědčený postup

Popis

Používejte zprávu o kompatibilitě.

Funkce Compatibility Report (Zpráva o kompatibilitě) zkontroluje kompatibilitu vašich wordových dokumentů, excelových sešitů a powerpointových prezentací s verzemi pro Windows, abyste mohli vyřešit případné problémy s kompatibilitou ještě před sdílením souboru.

Používejte běžné formáty obrázků.

Obrázky v běžných formátech, jako jsou JPEG, PNG a GIF, fungují ve verzích Office pro Mac i Windows. Formát PNG poskytuje možnost opravy gama. Díky tomu je ideální pro použití v prostředích Macu i Windows.

Vyhněte se použití formátů, které jsou specialitou Macu, jako je PICT.

Ukládejte soubory ve výchozích formátech souborů založených na XML.

Office for Mac 2011 a Microsoft Office 2010 sdílejí stejné výchozí formáty souborů, takže pokud při ukládání souborů použijete výchozí nastavení formátu souboru, automaticky tím vylepšíte kompatibilitu. Pro Excel je výchozí formát souboru Excel Workbook (Sešit Excelu, .xlsx). Pro PowerPoint je to PowerPoint Presentation (Prezentace PowerPointu, .pptx). Pro Word je to Word Document (Dokument Wordu, .docx).

Při ukládání souborů používejte přípony souborů.

Pokud zahrnete příponu názvu souboru, například .docx u wordových dokumentů, usnadníte tím práci se souborem ve Windows a umožníte ostatním uživatelům identifikovat formát souboru.

Když soubor poprvé ukládáte, klikněte na šipku vedle pole Save As (Uložit jako) a zrušte zaškrtnutí políčka Hide extension (Skrýt příponu).

Vyhýbejte se některým znakům v názvech souborů.

V názvech souborů nepoužívejte následující znaky, které nejdou přečíst v názvu souboru na počítači s Windows: hvězdička (*), zpětné lomítko (\), lomítko (/), dvojtečka (:), znak větší než (>), znak menší než (<), otazník (?), uvozovky (") a svislá čára (|).

Používejte běžná písma.

Používejte písma, které jsou dostupná v prostředí Macu i Windows. Mezi písma, která jsou dostupná na Macu i ve Windows, patří například Arial, Verdana, Georgia a Times New Roman. Používání běžných písem pomáhá zajistit, aby se znaky ve vašich dokumentech zobrazily ve Windows tak, jak jste zamýšleli.

Používejte běžné filmové formáty.

Vyhněte se použití filmů QuickTime. Místo toho použijte formát Motion Picture Experts Group (MPEG 2, MPEG 4) nebo Video for Windows (AVI). Další informace o tom, jak se filmy QuickTime zobrazují ve Windows, najdete v článku o problému, když film QuickTime nejde přehrát v Office pro Windows.

Vyhýbejte se používání skriptů AppleScript.

Skripty AppleScript nejde v operačním systému Windows spustit.

Před tiskem se podívejte na náhled dokumentu.

Konce řádků, konce stránek a způsob, jakým se zpracovávají formáty grafických souborů, se můžou v různých operačních systémech lišit, což může ovlivnit vzhled tištěného dokumentu. Před tiskem dokumentu si zobrazte jeho náhled a pak v případě potřeby dokument upravte tak, aby po vytištění vypadal podle vašich představ.

Viz taky

Znaky se v dřívějších verzích Office zobrazují jinak

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×