Oslavte svátky s blahopřáními aplikace Publisher

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.


Svátky jsou ideální příležitost k tomu, abyste znovu navázali kontakt se starými přáteli a poděkovali věrným zákazníkům.

V aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 můžete snadno vytvořit přání přesně podle svých představ. Pomocí profesionálně upravených návrhů v Microsoft Office Publisheru můžete:

 • vybrat návrh zaměřený na určitý požadovaný svátek,

 • vyjádřit svého svátečního ducha přidáním něčeho osobního – třeba zpráv nebo obrázků – na každou stránku přání.

V tomto článku:

Výběr předem navržené publikace a rozložení

Přizpůsobení přání

Tisk a dokončení přání

Sváteční blahopřání vytvořené v aplikaci Publisher

Výběr předem navržené publikace a rozložení

Přestože můžete vytvořit přání od základu nové, je možné začít rovnou a založit přání na předem vytvořeném návrhu. Díky předem navrženým přáním můžete:

 • stavět na profesionálním návrhu, který můžete do libovolné míry kreativně pozměnit,

 • použít návrh aplikace Publisher použitý k vytvoření jiných firemních publikací,

 • využít přednastavených možností tisku a přání snadno vytisknout na papír blahopřání určitého výrobce.

 • Spusťte aplikaci Publisher a v seznamu Typy publikací klepněte na položku Přání.

 • Ve skupinovém rámečku Přání klikněte na Svátek, Valentýn nebo na jinou kategorii přání.

 • Projděte si předem navržená přání. Pokud se vám některé bude líbit, můžete klepnutím na něj zobrazit větší náhled.

  Pokud se vám žádný návrh nelíbí, můžete vyhledat další šablony přání na webu služby Microsoft Office Online.

  Postup

  Důležité : Pokud chcete vyhledávat šablony aplikace Publisher na webu Office Online, musíte být připojení k internetu.

  1. Proveďte jeden z následujících kroků:

   • V katalogu Přání klikněte na příkaz Zobrazit šablony z webu služby Microsoft Office Online a potom klikněte na jeden z nadpisů katalogu, například Svátky nebo Události.

   • Do pole Hledat šablony zadejte klíčové slovo. Například zadejte blahopřání. V dalším poli vyberte možnost Na webu služby Microsoft Office Online a potom klikněte na zelené tlačítko Hledat.

    Poznámka : Pole Hledat šablony je nad nadpisem Přání.

  2. Klepněte na požadovanou šablonu.

 • Ve skupinových rámečcích Vlastní nastavení a Možnosti můžete před otevřením publikace upravit mnoho prvků návrhu. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Ve skupinovém rámečku Vlastní nastavení klepněte na požadované barevné schéma a schéma písem.

  2. Ve skupinovém rámečku Vlastní nastavení klepněte na požadovanou sadu informací o zaměstnání, nebo vytvořte novou sadu.

  3. Ve skupinovém rámečku Možnosti vyberte požadovanou velikost stránky, například Polovina stránky s přeložením po straně nebo Čtvrtina stránky s přeložením nahoře.

  4. Ve skupinovém rámečku Možnosti vyberte požadované rozložení.

   Poznámky : 

   • Když používáte šablonu staženou z webu služby Office Online, můžete návrh upravit až po otevření publikace.

   • Některá z přání s přeložením na straně, například mnoho z návrhů Děkuji, a všechna přání s přeložením nahoře jsou nastavena pro použití pouze jedné možnosti rozložení. Při použití jednoho z těchto návrhů není možné použít jiné velikosti stránky a možnosti rozložení.

 • Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Přizpůsobení přání

Po vytvoření předem navrženého přání se zvoleným stylem rozložení a přeložení můžete přistoupit k přizpůsobení přání. Proveďte některou z následujících akcí:

Tip : Během práce s prvky návrhu sledujte, jak se jednotlivé změny projevují na všech čtyřech stránkách přání. Mezi stránkami se můžete přesouvat klepnutím na očíslovanou stránku v oblasti řazení stránek ve spodní části okna Oblast řazení stránek s rozložením na dvě stránky .

Globální změna návrhu

Po zobrazení přání v plném měřítku možná budete chtít provést změny ovlivňující celé přání. Například budete chtít vyzkoušet jiné barevné schéma nebo schéma písem, změnit velikost stránky nebo vložit obchodní informace (pokud jste tak neučinili na začátku). Tyto změny lze sice provádět kdykoliv, ale je vhodné je provést před vložením textu a obrázků.

Udělejte něco z následujícího:

 • Když chcete vyzkoušet jiné barevné schéma, klikněte na položku Barevná schémata v podokně úloh Formátovat publikaci a potom klikněte na požadované barevné schéma.

 • Když chcete vyzkoušet jiné schéma písem, klikněte na položku Schémata písem v podokně úloh Formátovat publikaci a potom klikněte na požadované schéma písem. Další informace o použití schémat písem najdete v tématu Použití schématu písem.

 • Chcete-li změnit velikost stránky, klepněte v podokně Formátovat publikaci na položku Možnosti – Přání, klepněte na tlačítko Změnit velikost stránky a potom v dialogovém okně Vzhled stránky vyberte novou velikost stránky.

  Většina předem navržených přání je naformátovaných pro tisk na jednu stranu papíru velikosti Letter, z kterého se dvojitým přehnutím získá formát A6, nebo pro tisk na obě strany papíru velikosti Letter, který se přeloží napůl. Vyberete-li jeden z formátů, je možné jej změnit po otevření přání. Například je možné změnit formát z čtvrtiny stránky s přeložením po straně na polovinu stránky s přeložením po straně.

  Jak se dá změnit velikost stránky na poloviční velikost Letter?

  1. V dialogovém okně Vzhled stránky klikněte v části Přání na možnost Vytvořit vlastní velikost stránky.

  2. V dialogovém okně Vlastní velikost stránky zadejte název pro vlastní velikost stránky. Zadejte například Poloviční velikost Letter.

  3. Ve skupinovém rámečku Stránka změňte šířku na 5,25 cm a výšku na 7,42 cm.

  4. Ve skupinovém rámečku Možnosti vyberte možnost Polovina stránky s přeložením po straně, kterou najdete v seznamu Přeložení listu.

  5. V části Náhled ověřte, jestli jsou velikosti stránky a listu naformátované podle vašich požadavků, a potom klikněte na tlačítko OK.

  Další informace najdete v tématu Změna velikosti stránky, velikosti papíru nebo orientace.

 • Chcete-li do přání vložit podnikové informace, klepněte v nabídce Vložit na položku Podnikové informace a potom přetáhněte požadovanou položku z podokna úloh Podnikové informace na stránku publikace.

  Pokud chcete změnit obchodní informace, klikněte na odkaz Změnit informace o zaměstnání v podokně úloh Podnikové informace. Další informace najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odebrání informací o zaměstnání.

Práce s obrázky

Další informace o práci s obrázky najdete v tématu Tipy pro práci s obrázky.

Nahrazení zástupných obrázků vlastními obrázky

 1. Klikněte pravým tlačítkem na zástupný obrázek, v místní nabídce klikněte na příkaz Změnit obrázek a potom vyberte zdroj nového obrázku.

  Změna zástupného obrázku

  Tip : Jestliže po klepnutí pravým tlačítkem není zobrazen příkaz Změnit obrázek, klepněte jednou na zástupný obrázek. Kolem okraje obrázku se zobrazí bílé kruhy. Klepněte na obrázek znovu a kolem samotného obrázku se zobrazí šedé kruhy se symboly x uvnitř. Potom na obrázek klepněte pravým tlačítkem.

 2. Podle potřeby opakujte postup i u ostatních obrázků v přání.

Přidání obrázku

 1. V nabídce Vložit přejděte na položku Obrázek a potom vyberte zdroj nového obrázku.

 2. Udělejte něco z následujícího:

  • Obrázek přesunete přetažením.

  • Chcete-li změnit velikost obrázku, umístěte ukazatel myši nad jeden z rohových úchytů a přetáhněte jej.

  • Pokud chcete změnit barvy obrázku, klikněte na obrázek pravým tlačítkem, v místní nabídce klikněte na příkaz Formát obrázku, klikněte na kartu Obrázek a potom na tlačítko Přebarvit.

   Tip : Pokud jste již vytvořili sadu obchodních informací obsahující logo, můžete jej snadno přidat do přání. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Podnikové informace a potom v podokně úloh Podnikové informace poklepejte na položku Logo.

Práce s textem

Další informace o práci s textem najdete v tématu Přidání textu na stránku v aplikaci Publisher.

Nahrazení zástupného textu vlastní zprávou

Pokud jste už vytvořili sadu obchodních informací, nahradí informace o vašem podniku a vaše logo automaticky některý zástupný text.

Poznámka : Informace o zaměstnání automaticky nenahradí zástupný text v šablonách stažených z webu služby Office Online. Když chcete nahradit zástupné názvy, adresy a loga svými informacemi o zaměstnání, klikněte na tlačítko inteligentní značky Akce inteligentních značek pro položku informací o zaměstnání, například název nebo adresu společnosti, a potom klikněte na příkaz Aktualizovat z podnikové sady informací. (Tlačítko inteligentní značky se zobrazí po kliknutí na text nebo logo.)

 1. Vyberte zástupný text a potom zadejte požadovaný text.

 2. Úprava velikosti textu. Proveďte některou z následujících činností:

  • Jestli nechcete, aby se velikost textu automaticky upravovala podle velikosti textového pole, které není propojené s ostatními textovými poli, klikněte na dané pole, v nabídce Formát přejděte na Přizpůsobit text a potom klikněte na Nepřizpůsobovat.

  • Chcete-li ručně změnit velikost písma, označte text a vyberte novou velikost písma ze seznamu Velikost písma na panelu nástrojů.

   Další informace o přizpůsobení textu podle textového pole najdete v tématu Zapnutí a vypnutí automatického přizpůsobení textu rozměrům.

Přidání nového textu

 1. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Textové pole.

 2. V přání přesuňte ukazatel myši na místo, kam chcete umístit jeden roh textového pole, a potom úhlopříčným přetažením ukazatele určete požadovanou velikost pole. Klepněte do pole a zadejte požadovaný text.

Nahrazení zástupného textu vhodným textem

 1. V podokně úloh Přání – Možnosti klepněte v části Navrhovaný text na odkaz Vybrat navrhovaný text.

 2. V rozevíracím seznamu Kategorie klepněte na požadovanou kategorii zpráv. V části Dostupné zprávy klepněte na požadovanou zprávu, vpravo si prohlédněte náhled obou částí zprávy a potom klepněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení přání

Přání lze dále přizpůsobit pro každého příjemce pomocí hromadné korespondence. Přidáním jména příjemce a osobního pozdravu lze učinit každé přání jedinečným. Pokud váš seznam příjemců obsahuje poštovní adresy, můžete pomocí něj vytvořit adresní štítky nebo vytisknout adresy na obálky. Pomocí hromadné korespondence lze dokonce přidat pro každého příjemce jiný obrázek.

Další informace o možnostech individuálního přizpůsobení vlastní publikace pomocí hromadné korespondence najdete v tématu Tipy pro vlastní nastavení publikace. Základy hromadné korespondence popisuje téma Vytvoření hromadné korespondence.

Začátek stránky

Tisk a dokončení přání

Přání v aplikaci Publisher jsou nastavena pro tisk na papír velikosti Letter. Po vytisknutí je papír nutné přeložit podle zvoleného formátu přání: buď jednou (formát Polovina stránky s přeložením po straně) nebo dvakrát (formát Čtvrtina stránky s přeložením po straně).

Tipy pro tisk přání

Postup tisku a přeložení přání na čtvrtině stránky

U přání na čtvrtině stránky s přeložením po straně postupujte následovně:

1. Pokud před tiskem přání zobrazíte jeho náhled, bude vypadat jako krok 1 výše.

2. Pokud přání tisknete na barevné tiskárně, bude před přeložením vypadat jako krok 2 výše.

3. V kroku 3 přeložíte přání napůl odshora dolů.

4. V kroku 4 přeložíte přání ze strany na stranu.

Tisk přání

 1. Po nastavení požadovaného vzhledu přání uložte soubor.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk a poté klepněte na kartu Nastavení papíru a publikace.

 3. V části Možnosti tisku ověřte, že je vybraný správný formát, například Přeložení po straně, čtvrtina stránky, Přeložení po straně, polovina stránky nebo Brožura, přeložená po straně.

  Poznámka : Tyto možnosti jsou dostupné pouze v případě, že stránka publikace je menší než nastavený list, na kterém má být publikace vytištěna

 4. Klepnutím na tlačítko Náhled zobrazíte vzhled publikace na tištěné stránce. Před tiskem pak lze provést případné nutné úpravy.

 5. Proveďte potřebné změny v možnostech tisku, například v počtu kopií, a potom klikněte na tlačítko Tisk.

  Tip : Kupujte tvrdý papír určený pro přání pouze od určitých výrobců. Tato balení obvykle obsahují obálky. Před tiskem na produkt výrobce nebo dražší tvrdý papír ověřte vzhled přání vytisknutím jednoho nebo dvou testovacích přání na běžný papír.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×