Organizování schůzek pomocí center schůzek

Centrum schůzek je web, který slouží jako úložiště pro veškeré informace a materiály potřebné pro jednu nebo více schůzek. Web Centrum schůzek můžete vytvořit při sestavování pozvánky na schůzku v aplikaci Microsoft Outlook 2010. Informace z žádosti o schůzku (předmět, jména účastníků, datum, čas a místo) jsou na web Centrum schůzek přidány automaticky.

Při prvním vytváření centra schůzek pro určitou schůzku je nutné přidat příkaz Centrum schůzek Ikona příkazu Centrum schůzek buď na panel nástrojů Rychlý přístup, nebo na pás karet.

Jak lze příkaz přidat?

V otevřené žádosti o schůzku proveďte jednu z následujících akcí:

 • Přidání příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup:     Panel nástrojů Rychlý přístup v okně Schůzka s přidaným příkazem Centrum schůzek Chcete-li přidat příkaz Centrum schůzek na panel nástrojů Rychlý přístup, postupujte takto:

  1. Otevřete položku schůzky.

 1. V okně schůzky klikněte na šipku Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup a potom klikněte na položku Další příkazy.

 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku Příkazy mimo pás karet.

 3. V seznamu příkazů klikněte na příkaz Centrum schůzek a potom klikněte na tlačítko Přidat.

  Dialogové okno pro přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup přidáním dalších příkazů

 • Přidání příkazu na pás karet:     Příkaz Centrum schůzek přidáte na pás karet následovně:

  1. Otevřete položku schůzky.

  2. V okně schůzky klikněte na kartu Soubor.

  3. Klikněte na tlačítko Možnosti.

  4. Klikněte na položku Přizpůsobit pás karet.

  5. V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku Příkazy mimo pás karet.

  6. V seznamu příkazů klikněte na příkaz Centrum schůzek a potom v seznamech Přizpůsobit pás karet klikněte na kartu a skupinu, do které chcete příkaz přidat, a klikněte na tlačítko Přidat.

Tento postup stačí provést pouze jednou. Jakmile příkaz Centrum schůzek přidáte, bude se zobrazovat ve všech otevřených žádostech o schůzku.

Co chcete udělat?

Vytvoření centra schůzek

Připojení ke stávajícímu centru schůzek

Aktualizace žádosti o schůzku i centra schůzek

Odstranění centra schůzek

Vytvoření centra schůzek

 1. V nové nebo stávající žádosti o schůzku klikněte na příkaz Centrum schůzek . Ikona příkazu Centrum schůzek

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • První nastavení centra:     K vytvoření centra schůzek je nutné zadat adresu serveru, který chcete použít.

   1. V podokně úloh Centrum schůzek klikněte na položku Změnit nastavení.

    Poznámka :  Chcete-li zobrazit informace o nastavení, klikněte v dolní části podokna úloh na položku Další informace.

   2. V prvním kroku v podokně úloh vyberte umístění pro centrum schůzek. Jestliže požadované umístění není k dispozici, klikněte na tlačítko Jiné a zadejte adresu serveru.

   3. Ve druhém kroku v podokně úloh vyberte položku Vytvořit nové centrum a potom vyberte typ a jazyk šablony. Toto nastavení bude výchozí pro budoucí vytvořená centra.

   4. Po dokončení nastavení se kliknutím na tlačítko OK vraťte do prvního podokna úloh.

   5. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

    Poznámka : Po kliknutí na tlačítko Vytvořit se v zadaném umístění vytvoří centrum schůzek. Pokud pro toto centrum schůzek chcete použít jiné umístění nebo šablonu, je třeba vytvořit další centrum schůzek s požadovaným nastavením. Jestliže některá centra schůzek nechcete používat, měli byste je odstranit.

  • Nastavení dalších center:    

   Pokud jste dříve vytvořili centrum schůzek nebo se k němu připojili, je toto nastavení umístění a šablony výchozím nastavením, které se zobrazí v prvním podokně úloh. Proveďte jednu z následujících akcí:

   1. Chcete-li toto výchozí nastavení použít pro nové centrum schůzek, klikněte v podokně úloh na tlačítko Vytvořit.

   2. Chcete-li toto výchozí nastavení změnit, v podokně úloh klikněte na položku Změnit nastavení a potom vyberte nastavení, které chcete použít. Po dokončení nastavení se kliknutím na tlačítko OK vraťte do prvního podokna úloh a klikněte na tlačítko Vytvořit.

    Chcete-li otevřít prohlížeč a zobrazit centrum schůzek, v podokně úloh klikněte na položku Přejít do centra. Alternativně můžete kliknout na odkaz, který byl přidán do textu žádosti o schůzku. Centrum schůzek můžete přizpůsobit a doplnit o další informace nyní nebo později. Pomocí kombinace kláves ALT+TAB se vraťte k žádosti o schůzku a dokončete ji.

Chcete-li odeslat žádost o schůzku a pozvat na schůzku a do centra další uživatele, klikněte na tlačítko Odeslat. Pokud tato žádost o schůzku byla již dříve odeslána, klikněte na tlačítko Odeslat aktualizaci.

Začátek stránky

Připojení ke stávajícímu centru schůzek

Poznámka : Ke stávajícímu centru schůzek, které obsahuje opakované události, se nelze připojit.

 1. V nové nebo stávající žádosti o schůzku klikněte na příkaz Centrum schůzek . Ikona příkazu Centrum schůzek

 2. V části Tip ve spodní části podokna úloh klikněte na text Můžete se také připojit k existujícímu centru.

 3. V prvním kroku v podokně úloh vyberte umístění obsahující centrum, ke kterému se chcete připojit.

 4. Ve druhém kroku v podokně úloh vyberte položku Připojit k existujícímu centru a potom vyberte požadované centrum. Pokud nevíte, zda je vybrané centrum správné, ověřte ho kliknutím na možnost Zobrazit centrum.

 5. Po dokončení nastavení se kliknutím na tlačítko OK vraťte do prvního podokna úloh.

 6. Klikněte na položku Propojit.

 7. Chcete-li otevřít prohlížeč a zobrazit centrum schůzek, v podokně úloh klikněte na položku Přejít do centra. Alternativně můžete kliknout na odkaz, který byl přidán do textu žádosti o schůzku. Centrum schůzek můžete přizpůsobit a doplnit o další informace nyní nebo později.

 8. Stisknutím kláves ALT+TAB přepněte zpět do aplikace Outlook 2010 a dokončete žádost o schůzku.

 9. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odeslat žádost o schůzku a pozvat na schůzku a do centra další uživatele, klikněte na tlačítko Odeslat. Pokud tato žádost o schůzku byla již dříve odeslána, klikněte na tlačítko Odeslat aktualizaci.

  • Chcete-li žádost o schůzku uložit, ale neodesílat ji, klikněte na kartu Soubor a poté na tlačítko Uložit. Do centra nebudou odeslány informace o účastnících, ale ostatní údaje o schůzce (předmět, název, datum, čas a místo) odeslány budou.

Začátek stránky

Aktualizace žádosti o schůzku i centra schůzek

Potřebujete-li změnit účastníky, místo, datum nebo čas schůzky, můžete ostatním účastníkům schůzky odeslat aktualizaci schůzky. Centrum schůzek je aktualizováno automaticky. Chcete-li v centru schůzek změnit jiné informace, je třeba provést změny přímo v centru.

 1. Otevřete žádost o schůzku obsahující odkaz na centrum schůzek.

 2. Změňte údaje v některém z následujících polí: Komu, Místo konání, Čas zahájení a Čas ukončení.

 3. Chcete-li odeslat všechny aktualizace účastníkům a do centra schůzek, klikněte na tlačítko Odeslat aktualizaci.

  Poznámky : 

  • Pokud aktualizujete žádost o schůzku a kliknete na tlačítko Uložit a zavřít, nebudou aktualizované údaje odeslány do centra schůzek. Chcete-li aktualizované údaje do centra odeslat, je nutné kliknout na tlačítko Odeslat aktualizaci.

  • Informace o změnách dalších údajů v centru schůzek naleznete v nápovědě centra.

Začátek stránky

Odstranění centra schůzek

Z aplikace Outlook 2010 nelze centrum schůzek odstranit. Tento web však můžete odstranit z centra schůzek nebo z nadřazeného webu, jehož je centrum schůzek podřízeným webem.

Další informace o odstranění webu naleznete v nápovědě centra.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×