Optimalizace výkonu Projectu Online

< Další nápověda k Projectu

Od uvedení služby Project Online před několika lety můžou organizace všech velikostí využívat v rámci naší infrastruktury cloudu Office 365 bohatou sadu funkcí Microsoftu pro správu projektového portfolia (PPM).

I když jednou ze zjevných výhod používání cloudové služby je, že nemusíte nasazovat, nastavovat a dolaďovat hardware a software, pořád existují některé kroky, kterými můžete zajistit, aby vaše organizace získala ze služby Project Online nejlepší možný výkon.

Project Online nabízí mnoho nastavení pro konfiguraci a přizpůsobení, ale vlastní nastavení můžou mít dopad na výkon. Tento článek uvádí dopady a nutné kompromisy v oblasti výkonu u některých nejběžnějších nastavení služby Project Online. Po jeho přečtení se budete moct kvalifikovaně rozhodovat o vlastních nastaveních a konfiguracích služby Project Online.

Tento článek je součástí projektu Plánování sítě a ladění výkonu Office 365.

Doporučené postupy pro Office 365 a SharePoint Online

K tématu plánování sítě a doladění výkonu pro SharePoint Online a Office 365 existuje velké množství informací. Pro zákazníky služby Project Online jsou všechny tyto informace relevantní a zákazníci by se s nimi měli seznámit, stejně jako s těmito doporučenými postupy, které jsou specifické pro Project Online.

Konfigurace a vlastní nastavení služby Project Online

Nakonfigurovat a přizpůsobit se dá řada prvků webu Project Web App, od nastavení pro správu, oprávnění, nastavení spolupráce až po vzhled a chování. Podívejme se na nastavení, která můžou ovlivnit celkový výkon vašeho webu Project Web App.

Budeme se zabývat těmito oblastmi:

 • Režimy oprávnění zabezpečení

 • Mechanismy synchronizace mezi službami Project Online a SharePoint Online

 • Zřizování webů projektů (pracovní prostory pro spolupráci)

 • Přizpůsobení uživatelského rozhraní a vzhled a chování

 • Stránky podrobností projektů a pracovní postupy

 • OData a vytváření sestav

(Velká část těchto informací se vztahuje taky na Project Server 2013.)

Režimy oprávnění: SharePoint nebo Project

V produktech Project Online a Project Server 2013 jsme zavedli nový a zjednodušený model oprávnění, který nazýváme režim oprávnění SharePointu a který se liší od staršího režimu oprávnění Projectu. Porovnání obou režimů najdete na Technetu.

Nové instance služby Project Online se standardně zřizují v režimu oprávnění SharePointu. Jsme přesvědčení, že tento režim bude vyhovovat potřebám velké většiny zákazníků. V tomto režimu se dá autorizace uživatelů spravovat přes běžné skupiny a oprávnění SharePointu.

Režim oprávnění Projectu nabízí vysokou úroveň přizpůsobení, ale může to být na úkor výkonu. Pokud vytváříte stovky kategorií a do značné míry spoléháte na dynamická oprávnění prostřednictvím vaší Hierarchické struktury zdrojů (RBS), může to zpomalovat prostředí pro koncové uživatele, kteří mají přístup k velkému množství obsahu, jako jsou správci a správci portfolia.

Poznámka : Přechodem mezi režimem oprávnění SharePointu a režimem oprávnění Project Serveru se odstraní všechna nastavení související se zabezpečením. Při přechodu z režimu oprávnění SharePointu ke klasickému režimu oprávnění Project Serveru je nutné ručně nakonfigurovat strukturu oprávnění zabezpečení v Project Serveru 2013. Přechodem z režimu oprávnění Project Serveru zpět do režimu oprávnění SharePointu se odstraní informace o oprávněních zabezpečení z Project Serveru 2013.

Doporučení:   

Pokud je to možné, kvůli lepšímu celkovému výkonu ponechejte výchozí režim oprávnění SharePointu. Pokud potřebujete používat režim oprávnění Projectu, omezte vlastní nastavení co nejvíc.

Co se synchronizuje?

Project Online běží na SharePoint Online stejným způsobem jako Project Server běží na produktu SharePoint Server. V důsledku toho je potřeba určitý počet komponent mezi dvěma systémy synchronizovat. Tyto synchronizace můžou být časově náročné a v závislosti na potřebách podniku můžou být někdy nepotřebné. Tento článek popisuje všechny tyhle různé systémy synchronizace, abyste se mohli rozhodnout, které z nich budete potřebovat a které z nich můžete bez obav vypnout. Některá z těchto nastavení jsou vypnutá už ve výchozím nastavení.

V dalších oddílech probereme tato témata:

 • Synchronizace oprávnění webů projektů

 • Synchronizace fondu zdrojů s adresářem Active Directory

 • Synchronizace sharepointového seznamu úkolů pro projekty organizace

Synchronizace oprávnění webů projektů

Weby projektů jsou pracovní prostory, kde můžou projektové týmy spolupracovat, nahrávat dokumenty a oznamovat problémy. Pokud je synchronizace oprávnění webů projektů povolená, aktualizují se odpovídající oprávnění webu projektu vždy, když se nějaké osobě udělí oprávnění k určitému projektu.

Tato synchronizace se provede při každém publikování projektů. Nevýhodou této pohodlné synchronizace je dopad na výkon – to znamená, že čím více uživatelů a webů je třeba synchronizovat, tím pomalejší bude celková operace, zvláště při hromadném publikování, importu nebo vytváření více projektů (s weby projektů) nebo při aktualizaci členství ve skupinách, která si vynutí opakovanou synchronizaci oprávnění webů projektů.

Doporučení:   

Důrazně doporučujeme, abyste možnost synchronizace oprávnění webů projektů zakázali, pokud vaše nasazení splňuje tyto podmínky:

 • Máte velké množství zdrojů (>1000).

 • Máte velký počet projektů, které vyžadují web projektu (>1000).

 • Máte velké množství zdrojů, kterým je třeba udělit přístup k většině webů projektů.

Tady jsou některé z aspektů, které je vhodné zvážit při správě oprávnění webů projektů:

 • Pokud se vaše projektové týmy mění jen málo, zvažte zakázání synchronizace oprávnění webů projektů, aby se zvýšil výkon při publikování projektů a stránek podrobností projektů. Potom bude pokaždé, když se někdo k projektovému týmu připojí nebo z něho odejde, nutné oprávnění k webům projektů udělit, respektive odebrat ručně.

 • Pokud je třeba v PWA udělit přístup všem uživatelům, a to namapováním k existujícím oprávněním skupin, zvažte konfiguraci webů projektů tak, aby dědily nastavení z nadřazeného webu PWA.

 • Pokud se přístup k webům nastavuje podle určitých rolí, vytvořte jednu nebo více skupin, které se namapují k těmto rolím (případně pokud máte povolenou synchronizaci skupin, můžete použít stejné skupiny), a udělte jim přístup k webu projektu.

Synchronizace fondu zdrojů s adresářem Active Directory

Synchronizace fondu zdrojů s adresářem Active Directory sama o sobě nemá zvláštní problémy s výkonem a může do instance Project Web App importovat tisíce zdrojů v řádu minut. Její navazující účinek na jiné části systému však může ovlivnit výkon. Primárním procesem, na který je potřeba dávat pozor, je synchronizace oprávnění zdrojů, o které jsme se zmiňovali výš. Pokud se členství ve vašich skupinách Active Directory hodně mění a vyžaduje se, abyste fond zdrojů často synchronizovali, sledujte všechny potenciální navazující účinky na související úlohy synchronizace oprávnění.

Doporučení:   

Omezte synchronizaci s adresářem Active Directory na skupiny zdrojů, které skutečně potřebují používat systém, a po synchronizaci velkých skupin sledujte všechny potenciální problémy s oprávněními. (Pokud chcete nakonfigurovat synchronizaci fondu zdrojů organizace s adresářem Active Directory, klikněte v Nastavení Project Web App na Synchronizace fondu zdrojů s adresářem Active Directory.)

Synchronizace sharepointového seznamu úkolů pro projekty organizace

Synchronizace sharepointového seznamu úkolů pro projekty organizace je ve výchozím nastavení vypnutá, aby se urychlilo publikování projektů. Díky tomu se zrychlí taky přechod mezi stránkami podrobností projektů. Pokud vaši uživatelé spoléhají na seznam úkolů a vizualizaci jeho časové osy na webu projektu, můžete tuto funkci zapnout a zkontrolovat, jestli je její dopad na výkon publikování projektů přijatelný.

Doporučení:   

Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá. Synchronizaci seznamu úkolů zapněte jenom v případě, že vaši uživatelé tuto funkci potřebují. Pokud chcete nakonfigurovat tuto možnost, klikněte v Nastavení Project Web App na Připojené weby SharePointu a na Nastavení.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem nastavení synchronizace úkolů

Weby projektů

Weby projektů jsou vytvořené na základních funkcích SharePointu. Vytváření webů projektů není jednoduchý proces a rozhodování, jestli organizace weby projektů potřebuje, může významně zlepšit celkové prostředí pro práci koncových uživatelů.

Řada organizací používá Project Online ke shromažďování a hodnocení návrhů projektů před rozhodováním, které projekty se finančně podpoří. Pokud jsou weby projektů nastavené tak, aby se vytvořily automaticky při prvním publikování projektu, získají web projektu všechny návrhů projektů, dokonce i ty, které nebudou podpořené. Tyhle nepotřebné weby bude potom potřeba ručně vymazat.

Vhodnějším postupem, pokud se rozhodnete používat weby projektů, je výběr druhé možnosti a buď uživatele nechat rozhodnout, kdy se má vytvořit jejich web pro spolupráci, anebo ještě lépe, nechat tento web vytvořit pracovním postupem, když návrh projektu přejde do určité fáze.

Doporučení:   

Pokud vaše organizace používá weby projektů, vyberte radši možnost jejich vytváření na vyžádání a ne automaticky. Urychlíte tím první publikování a vyhnete se vytváření nepotřebných webů a nepotřebného obsahu. Pokud chcete nakonfigurovat tuto možnost, klikněte v Nastavení Project Web App na Připojené weby SharePointu a na Nastavení.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem nastavení

Vlastní nastavení stránek a zobrazení PWA

Vlastní nastavení stránek

Platforma SharePoint nabízí díky své infrastruktuře modulárních webových částí a podpoře vlastních stránek skvělé možnosti přizpůsobení. Když přidáte loga, vlastní webové části a nové motivy, díky blízkosti serveru, nízké latenci a sítím s velkou šířkou pásma to nemusí mít významný dopad na výkon a na místní infrastrukturu. V případě online služby je to ale jinak.

Pokud nahrajete velký soubor s logem nebo obrázkem, může to stránky v místním nasazení trochu zpomalovat, ale v online prostředí je dopad na výkon načítání stránek významný.

To stejné platí pro přidávání mnoha webových částí na stránku. Mít vlastní stránku s mnoha webovými částmi může být lákavé, ale pokud není vyloženě nutné, aby se uživatelům data zobrazovala vedle sebe, je lepší mít samostatné specializované stránky a ne mít vše na jednom místě. Pokud uživatelé potřebují na stránce obsah jenom jedné webové části, budou muset zbytečně dlouho čekat na načtení stránky, než se zobrazí data pro všechny ostatní webové části.

Doporučení:   

Při přizpůsobování stránek zacházejte s webem služby Project Online jako s jakýmkoli běžným internetovým webem a vytvářejte stránky tak, aby byly co nejjednodušší.

Vlastní nastavení zobrazení

I tady platí, že jednoduchost přináší významné zlepšení výkonu načítání stránek. Organizace můžou vytvářet vlastní zobrazení pomocí víc stránek aplikace Project Web App, třeba Centra projektů, Centra zdrojů, Úkolů a Časových rozvrhů.

Čím víc obsahu se zobrazuje, tím pomalejší bude vykreslování stránek. Když uživatelům místo pár zobrazení obsahujících vše nabídnete větší počet jednoduchých a cílených zobrazení, můžete dobu načítání jednotlivých stránek zkrátit o několik sekund.

V příkladech dál je načtení druhého zobrazení průměrně o 2 až 3 sekundy kratší než načtení prvního zobrazení.

Snímek obrazovky s přizpůsobeným zobrazením Centra projektů
Příklad 1: Rozšířené zobrazení Centra projektů s časovou osou projektu, vlastními poli a grafickými indikátory.

Snímek obrazovky se zobrazením Centra projektů

Příklad 2: Jednoduché zobrazení Centra projektů, které obsahuje jenom seznam názvů projektů pro rychlejší přechod na jednotlivé projekty.

Doporučení:   

Při konfiguraci zobrazení nabídněte uživatelům jednoduchá specializovaná zobrazení, která umožňují rychlejší navigaci, a ne složité zobrazení obsahující vše, které by většinou načítalo nepotřebná data.

Vlastní stránky podrobností projektů a pracovní postupy

Kromě doporučení pro návrh stránky uvedeného nahoře jsou stránky podrobností projektů specifické v tom, že můžou aktivovat přepočet celého projektu a zahajovat akce pracovního postupu. Obě tyto operace můžou být v závislosti na vašich vlastních nastaveních náročné na výkon.

Project Online a Project Server mají dva hlavní procesy aktualizací informací o projektech:

 • Aktualizace, které vyžadují přepočet plánu (viz seznam dole)

 • Pole, která nesouvisí s plánem, třeba název projektu, popis a vlastník.

Doporučujeme vyhnout se aktualizaci obou typů dat na stejné stránce podrobností projektu, aby se zabránilo spuštění obou procesů aktualizací ve stejnou dobu.

Tady je seznam nejběžnějších akcí, které vyžadují přepočet plánu.

 • Změny kalendáře projektu

 • Změny těchto polí obsahujících datum:

  • Datum zahájení

  • Datum dokončení

  • Datum stavu

  • Aktuální datum

 • Změny ve vlastních polích projektu

 • Pokud má projekt nějaké závislosti u dodávek

Druhým způsobem, jak zlepšit výkon stránek podrobností projektu, je omezení počtu webových částí a vlastních polí, které se zobrazují na každé stránce podrobností projektu. Pokud obchodní procesy vyžadují časté aktualizace stejné sady polí, vytvořte vyhrazenou stránku podrobností projektu, která bude obsahovat jenom tato pole. Načítání se zkrátí a ušetří se čas. Časté zobrazování všech vlastních polí má za následek zbytečně velkou režii.

Doporučení:   

Vytvářejte jednoduché specializované stránky podrobností projektů a vyhněte se společným aktualizacím souvisejících s plánem a nesouvisejících s plánem.

Hromadné aktualizace vlastních polí v pracovních postupech pomocí nového rozhraní REST API

Postupná aktualizace hodnot vlastních polí projektu v pracovním postupu po jednotlivých položkách vyžaduje samostatné žádosti na server pomocí akce Nastavit pole projektu. Aktualizace velkého počtu vlastních polí najednou v síti s vysokou latencí a malou šířkou pásma má za následek snížení výkonu.

Tento problém řeší metoda CSOM pro hromadnou aktualizaci vlastních polí. Tato metoda vyžaduje, abyste předali slovník obsahující název a hodnoty všech vlastních polí, která chcete aktualizovat.

Rozhraní API pro zřizování webů projektů na vyžádání

Každý projekt může mít vlastní vyhrazený sharepointový web, na kterém můžou členové týmu spolupracovat, sdílet dokumenty a oznamovat problémy. Tyto weby se můžou vytvořit automaticky při prvním publikování nebo je může vytvořit ručně vedoucí projektu přes Project Pro nebo správce přes nastavení aplikace Project Web App. Můžou se taky jednoduše zakázat.

K rozhodování o tom, kdy se mají weby projektů vytvořit, můžete použít metodu CreateProjectSite(''). Je to užitečné zejména pro organizace, které chtějí svoje weby vytvořit jenom v případě, že návrh projektu přejde do určité fáze v předdefinovaném pracovním postupu, a ne při prvním publikování. Výkon vytváření projektů se tak díky odložení vytváření webů projektů výrazně zvyšuje.

OData a vytváření sestav

Pomocí služby Project OData se dají extrahovat informace z instance služby Project Online pro vytváření sestav. Počet entit, které se můžou vracet v jednom dotazu služby ProjectData, je omezený. V důsledku toho dotazování na velké množství dat vyžaduje odesílání mnoha webových žádostí na službu, takže pro každou žádost se zvyšuje zatížení sítě a latence.

Pro instanci Project Web App, která obsahuje velký počet entit, jako jsou projekty, přiřazení nebo úkoly, byste měli vracená data omezit aspoň jedním z následujících způsobů. Pokud vracená data neomezíte, může dotaz překročit výchozí omezení a ovlivnit výkon serveru.

 • Omezujte data možností adresy URL $filter nebo $select.    Tento dotaz třeba provede filtrování podle data zahájení projektu a vrátí jenom čtyři pole v pořadí podle názvu projektu:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects?$filter=ProjectStartDate gt datetime'2012-01-01T00:00:00'&$orderby=ProjectName&$select=ProjectName,ProjectStartDate,ProjectFinishDate,ProjectCost
 • Načítejte kolekci entit použitím přidružení.    Tento dotaz třeba interně použije přidružení Project_Assignments_Assignment_Project k získání všech přiřazení v určitém projektu:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects(guid'263fc8d7-427c-e111-92fc-00155d3ba208')/Assignments
 • Použitím operátoru $top a operátoru $skip ve smyčce zadávejte víc dotazů, které vrací data po jednotlivých stránkách.    Tento dotaz třeba načte problémy 11 až 20 pro všechny projekty v pořadí podle zdroje přiřazeného k problému:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Issues?$skip=10&$top=10&$orderby=AssignedToResource

Pokud vaše požadavky na sestavy přesto vyžadují, abyste extrahovali velké množství dat, zvažte použití balíčku služby SSIS (SQL Server Integration Services) ke kopírování dat sestav do databáze serveru SQL místně nebo v produktu Microsoft Azure.

Doporučení:   

Pokuste se omezit množství dat, na která se dotazujete za běhu, pomocí filtrování na straně serveru, nebo použijte balíček SSIS k importu dat sestav aplikace Project Web App do produktu Server SQL nebo Microsoft Azure.

Závěr

Podobně jako jiné cloudové služby na internetu i Project Online vyžaduje k dosažení optimálního výkonu srovnatelného s místním nasazením určité doladění.

I když se snažíme systém neustále vylepšovat za účelem dosažení vyššího výkonu, existuje několik kroků, jejichž provedením můžete svým koncovým uživatelům zlepšit prostředí pro práci.

Souhrnné doporučení:

 • Pokud je to možné, používejte režim oprávnění SharePointu.

 • Zapínejte jenom funkce, které budete skutečně používat.

 • Udržujte stránky a vlastní nastavení co nejjednodušší a co nejodlehčenější, aby načítání stránek bylo rychlejší.

 • Používáním filtrování na straně serveru nebo exportem dat kanálů Odata do databáze Server SQL získáte větší flexibilitu při vytváření sestav.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×