Opravy a řešení pro poslední problémy v Excelu pro Windows

Opravy a řešení pro poslední problémy v Excelu pro Windows

Poslední aktualizace: 14. září 2017

Chyba Excelu a snížení výkonu

Poslední aktualizace: 14. září 2017

PROBLÉM

Pokud tlačítkem spustíte makro na listu a potom zavřete sešit, může se při následných pokusech o výpočet uživatelsky definovaných funkcí poskytovaných doplňkem XLL stát, že dojde k chybovému ukončení aplikace.

Tento problém se týká Excelu 2016 ve verzi 1608 (build 7301.xxxx).

STAV: ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

Náš technický tým aktivně pracuje na opravě tohoto problému. Pokud chcete použít alternativní řešení, nechte sešit, ve kterém je tlačítko, otevřený. Až budeme mít k dispozici další informace, uvedeme je v tomto článku.

Poslední aktualizace: 6. září 2017

PROBLÉM

Může docházet k tomu, že Excel přestane reagovat nebo v něm dojde k chybě, když se pokusíte publikovat sešit jako webovou stránku s použitím akcí Soubor > Uložit jako > Procházet > Uložit jako typ: Webová stránka (*.htm, *.html).

Tento problém se týká Excelu 2016 ve verzi 1707 (build 8326.xxxx).

STAV: PROŠETŘUJE SE

Opravu, která tento problém řeší, jsme vydali v buildu Insider Slow 16.0.8431.2062.  Bude zahrnutá do příští hlavní aktualizace pro Office 365.

Až budeme mít k dispozici další informace, uvedeme je v tomto článku.

Poslední aktualizace: 11. srpna 2017

PROBLÉM

V Excelu pro Windows může občas dojít k chybovému ukončení při připojení k SQL Server Analysis Services nebo při aktualizaci dat z této služby. Excel může chybově selhat, když se například pokusíte aktualizovat kontingenční tabulku daty ze serveru Analysis Services nebo z datových krychlí OLAP.

Tento problém se projevuje jen u Excelu pro Windows verze 1707 (8326.20xx).

STAV: OPRAVENO

Tento problém je opravený ve verzi 1707 (build 8326.2073). Pokud chcete získat tuto aktualizaci hned, otevřete některou aplikaci Office 2016 a zvolte Soubor > Účet > Možnosti aktualizace > Aktualizovat.

Poslední aktualizace: 6. září 2017

PROBLÉM

Když v Office otevíráte soubor obsahující běžný ovládací prvek, může dojít k některé z těchto dvou chyb:

  • Při otevírání souboru obsahujícího běžný ovládací prvek, který používá popis, může dojít k chybovému ukončení aplikace Office.

  • Při otevírání souboru obsahujícího běžný ovládací prvek se uživatelům může zobrazit zpráva o chybějící licenci.

Tento problém se týká Office verze 1707 (build 8326.2058) nainstalovaného ve 32bitovém nebo 64bitovém operačním systému Windows.

STAV: OPRAVENO

Oprava tohoto problému se aktuálně nabízí zákazníkům, kteří mají Office verze 1707 (build 8326.2087). Office aktualizujete tak, že přejdete na Soubor > Účet > Možnosti aktualizace > Aktualizovat hned.

Poslední aktualizace: 7. června 2017

PROBLÉM

Po aktualizaci Office si můžete všimnout, že každou hodinu krátce problikne okno, které spustí úlohu OfficeBackgroundHandlerRegistration.

STAV: OPRAVENO

Tento problém je vyřešený ve verzi 1705 (build 8201.2075). Pokud chcete Office aktualizovat, otevřete některou aplikaci Office 2016 a zvolte Soubor > Účet > Možnosti aktualizace > Aktualizovat.

Problémy, které mají vliv na funkce a doplňky Excelu

Poslední aktualizace: 14. září 2017

PROBLÉM

Po instalaci aktualizace Excelu 2016 z 12. září 2017 (KB4011050) se v excelových tabulkách mohou při zadávání textu objevit tmavé okraje řádků nebo buněk.

STAV: OPRAVENO

Tento problém už byl opraven v aktualizaci KB4011165 vydané 12. září 2017. Pokud máte nainstalovanou aktualizaci KB 4011050, nemusíte ji před instalací aktualizace KB4011165 odinstalovávat.

Poslední aktualizace: 11. září 2017

PROBLÉM

Když používáte aplikace Office 2016 a otevíráte, upravujete nebo ukládáte wordové dokumenty uložené na OneDrivu, může se zobrazit výzva k přihlášení s následující zprávou: Řekněte nám, jaký účet chcete použít k otevření dokumentu _vti_rpc.

STAV: V ŘEŠENÍ

Jde o známý problém a náš technický tým pracuje na řešení. Zatím tedy můžete postupovat tak, že toto okno zavřete, abyste se přihlášení vyhnuli. Omlouváme se za tuto nepříjemnost. Jakmile bude k dispozici oprava, budeme tuto stránku aktualizovat.

Poslední aktualizace: 16. srpna 2017

PROBLÉM

Při otevírání souborů Office 2016 můžete zjistit, že se neočekávaně otevírají jen pro čtení. Tento problém nejčastěji ovlivňuje Excel a Word ve verzi 1706 (build 8229.2045) nebo novější. Někdy se tento problém projeví potom, co se pokusíte synchronizovat dokument, který vyžaduje vrácení na OneDrive. Při otevření ve Wordu nebo Excelu se soubor otevře jen pro čtení.

STAV: ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

Náš technický tým aktivně pracuje na opravě tohoto problému. Mezitím prosím vyzkoušejte alternativní řešení uvedené v tomto článku.

Potřebujete další pomoc s řešením problémů? Promluvte si s podporou.

Pokud máte předplatné Office 365 pro domácnosti nebo jste si koupili jednorázové stažení Office 2016, klikněte na tlačítko Kontaktujte nás na konci této stránky.

Pokud jste správcem předplatného Office 365 pro firmy, kontaktujte podporu Office 365 pro firmy.

Poslední aktualizace: 28. srpna 2017

PROBLÉM

Po instalaci aktualizace Office 2016 z 1. srpna 2017 (KB 4011051) se může stát, že když v excelovém sešitu kliknete na hypertextový odkaz směřující na jiný excelový sešit, nebude odkaz fungovat a zobrazí se upozornění. Můžete se také setkat s problémy při přístupu ke službě WMI programátorskými prostředky z Excelu a Wordu.

STAV: OPRAVENO

Tento problém už je opravený. Nainstalujte si ručně aktualizaci pro Office 2016 z 22. srpna 2017 (KB 4011093). Tato aktualizace KB 4011093 bude k dispozici jako automatická aktualizace a pro uživatele, kteří používají službu Windows Server Update Services (WSUS), bude k dispozici v rámci další měsíční aktualizace pro Office.

Poslední aktualizace: 26. července 2017

PROBLÉM

Při vkládání ikony nebo obrázku pomocí možnosti Vložení > Ikony nebo Vložení > Obrázky se zobrazí následující chybová zpráva:

Při importu tohoto souboru došlo k chybě. http://hubblecontent.osi.office.net/ContentSVC/Content/Download?provider=MicrosoftIcon&FileName=[icon].svg

STAV: PROŠETŘOVÁNÍ

Náš technický tým momentálně pracuje na řešení tohoto problému. Až budeme mít k dispozici další informace, budeme tento příspěvek aktualizovat. Omlouváme se za nepříjemnosti.

Poslední aktualizace: 25. července 2017

PROBLÉM

Když po aktualizaci Office použijete CreateObject(“Scriptlet.TypeLib”).GUID v aplikaci Visual Basic for Applications v aplikaci Office, zobrazí se tato chybová zpráva: Run-time error ‘70’ Permission denied (Chyba za běhu 70: Máte odepřená oprávnění.) Tento ovládací prvek je zablokovaný z bezpečnostních důvodů – aby byly aplikace Office chráněné před spouštěním škodlivého kódu.

STAV: ZÁMĚRNÝ STAV/ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

Existuje několik možností, jak tuto změnu zabezpečení obejít. Podrobnosti najdete v tomto příspěvku na fóru.

Poslední aktualizace: 14. září 2017

PROBLÉM

Při používání Excelu 2016 se v rozevíracím seznamu Automatický filtr nezobrazují všechna dostupná zaškrtávací políčka. Stává se to, když počet řádků překročí 10 000. Mohou se objevit i jiné příznaky. Může se třeba stát, že na zaškrtávací políčka nejde kliknout nebo použitý filtr nevrátí očekávané výsledky.

STAV: OPRAVENO

Tento problém už je opravený ve verzi 1707 (8326.2073) a v následujících verzích. K okamžitému získání aktualizace otevřete Excel a zvolte Soubor > Účet > Možnosti aktualizace > Aktualizovat hned.

Poslední aktualizace: 20. července 2017

PROBLÉM

Když po aktualizaci Office otevřete dialogové okno pro přizpůsobení pásu karet nebo panelu nástrojů Rychlý přístup, v dialogovém okně se nemusí zobrazit žádné dostupné příkazy. Například seznam Oblíbené příkazy nebo Příkazy mimo pás karet může být prázdný.

STAV: OPRAVENO

Tento problém je odstraněný ve verzi 1706 (build 8229.2103) pro zákazníky v produkčním prostředí. Pokud chcete Office aktualizovat, otevřete některou aplikaci Office 2016 a zvolte Soubor > Účet > Možnosti aktualizace > Aktualizovat hned.

Předchozí alternativní řešení pro tento problém s panelem nástrojů Rychlý přístup (nebo pokud oprava zatím nebyla vydána pro váš okruh v programu Insider): Zadejte název požadovaného příkazu do pole Řekněte mi (klávesová zkratka Alt+Ě), potom na tento příkaz klikněte pravým tlačítkem a vyberte Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Poslední aktualizace: 21. června 2017

PROBLÉM

V Excelu pro Win32 v rámci Office 365 nejde ve starších souborech programově nastavit heslo pro zámek listu

STAV: OPRAVENO

V buildech 16.0.8067.2115 a novějších (produkční verze) a 16.0.8201.2064 a novějších (verze pro členy programu Insider) se vyskytuje problém s programovým nastavením zámku listu s heslem. V tomto scénáři nebude heslo použito. Tento problém se týká jenom souborů vytvořených v Excelu 2010 nebo dřívějších verzích, kdy se zámek listu s heslem zapíná programově (například pomocí příkazu List1.Protect "heslo"). Nevyskytuje se, když je zámek listu aktivován prostřednictvím uživatelského rozhraní. Nevyskytuje se ani v žádných souborech vytvořených v Excelu 2013 nebo novějších verzích. Někteří uživatelé můžou narazit na to, že zámek listu půjde vypnout i bez zadání hesla.

Tento problém je opravený v buildu 16.0.8201.2102 a novějších buildech.

Potřebujete další pomoc?

Volání na linku podpory

Obraťte se na podporu.
Pokud máte předplatné Office 365 pro domácnosti nebo jste si koupili jednorázové stažení Office 2016, klikněte dole na této stránce na tlačítko Kontaktujte nás.
Pokud jste správce předplatného Office 365 pro firmy, kontaktujte podporu Office 365 pro firmy.

Komunitní fóra Office 365

Zeptejte se komunity
Získejte pomoc od odborníků v našich fórech:
Fórum Office na Windows pro jednotlivce, domácnosti nebo vysokoškoláky
Fórum komunity Office 365 pro firemní uživatele

Chat

Pošlete svůj názor z aplikace Office.
Svůj názor můžete poslat přímo našim týmům Office:

V Office 2016 ve Windows 10 otevřete aplikaci Office a klikněte na Soubor > Váš názor.

Chcete poslat žádost o funkci?

Žárovka – nápad

Rádi si přečteme vaše návrhy nových funkcí a zkušenosti s používáním našich produktů. Podělte se o své nápady na webu Excel UserVoice. Čekáme.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×