Oprava synchronizovaných připojení ve OneDrivu pro firmy

Chyby synchronizace, které se objeví při používání synchronizační aplikace v aplikaci OneDrive pro firmy, můžete opravit tak, že na hlavním panelu systému v nabídce aplikace OneDrive pro firmy vyberete Zobrazit problémy se synchronizací.

Zobrazení problémů se synchronizací v okně řešení chyb

Otevře se dialog s chybou a popisem všech aktuálních problémů se synchronizací a návrhem možných akcí, jak je vyřešit.

Někdy může být výhodnější jednoduše vymazat všechny chyby synchronizace najednou. Pokud to chcete udělat (místo toho, abyste se pokoušeli opravovat chyby synchronizace jednu po druhé), můžete použít funkci Opravit.

Spuštění opravy knihoven

 1. Na hlavním panelu systému klikněte pravým tlačítkem myši nebo stiskněte a podržte ikonu nabídky Ikona upozornění na hlavním panelu pro synchronizační aplikaci OneDrivu pro firmy aplikace OneDrive pro firmy a pak zvolte Opravit.
  Oprava synchronizovaných připojení pomocí aplikace pro synchronizaci OneDrivu pro firmy

 2. V dialogu vyberte Opravit.
  Snímek obrazovky dialogového okna Opravit knihovny OneDrivu pro firmy
  Zobrazí se průběh oprav, který uvidíte, dokud se neobnoví všechna synchronizovaná připojení.

 3. Zvolte Dokončit.

Důležité :  Během oprav nerestartujte počítač. Pokud máte na počítači naplánované automatické restartování, odložte ho na dobu, kdy budete mít jistotu, že už funkce Opravit doběhla.

Co se děje při běhu funkce Opravit?

Funkce Opravit dělá toto:

 • Odpojí všechny knihovny, u kterých docházelo k problémům se synchronizací.

 • Znova tyto knihovny připojí. To znamená, že funkce Opravit ze serveru stáhne a synchronizuje aktuální verzi každé knihovny, jako kdybyste ji synchronizovali poprvé.

 • Vytvoří archivní kopii všech souborů, které měly nesynchronizované změny, a umístí tyto soubory do složky knihovny C:\users\uživatelské_jméno\OneDrive pro firmy – archivy\.

  Funkce Opravit vytvoří tyto archivní kopie v případě, že jste před spuštěním funkce Opravit měli aktualizace, které se nedaly synchronizovat se serverem. Zajistí se tak, že nepřijdete o žádné místní aktualizace. Porovnáním verzí souborů v archivní složce knihovny se znova připojenou složkou se můžete ujistit, že máte tu správnou verzi.

Proč nevidím příkaz Opravit?

Příkaz Opravit uvidíte v nabídce aplikace OneDrive pro firmy jenom v případě, že dochází k chybám synchronizace.

Pokud dochází k chybám synchronizace, ale příkaz Opravit nevidíte, budete muset aktualizovat synchronizační aplikaci pro OneDrive pro firmy.

Pořád máte problémy se synchronizací?

Pokud jste to ještě neudělali, zkuste problémy vyřešit pomocí kroků k opravě běžných problémů se synchronizací OneDrivu pro firmy. Nebo můžete přejít přímo na Průvodce pro řešení problémů se synchronizací OneDrivu pro firmy. Tento nástroj vám pomůže při zjišťování a řešení potíží s knihovnami, které aktuálně synchronizujete.

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×