Oprava poškozeného sešitu

Když otevřete poškozený sešit, Microsoft Excel automaticky spustí režim Obnovení souborů, který se pokusí znovu otevřít a spolu s tím opravit sešit.

Excel ale nespouští Obnovení souboru vždycky automaticky. Pokud nemůžete otevřít sešit kvůli tomu, že je poškozený, můžete se pokusit sešit opravit ručně. Pokud se oprava sešitu nepovede, můžete zkusit i jiné metody obnovení dat sešitu.

Jako preventivní opatření může být vhodné často sešit ukládat a po každém uložení vytvořit záložní kopii. Nebo můžete nechat Excel automaticky vytvářet obnovovací soubor v určitých intervalech. Tímto způsobem budete mít přístup k nepoškozené kopii sešitu, pokud se originál omylem smaže nebo poškodí.

V tomto článku

Ruční oprava poškozeného sešitu

Obnovení dat z poškozeného sešitu

Automatické uložení záložní kopie sešitu

Automatické vytváření obnovovacího souboru v určitých intervalech

Ruční oprava poškozeného sešitu

 1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte poškozený sešit, který chcete otevřít.

 3. Klepněte na šipku u tlačítka Otevřít a potom klepněte na příkaz Otevřít a opravit.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete obnovit co nejvíce dat sešitu, klikněte na Opravit.

  • Pokud chcete ze sešitu extrahovat hodnoty a vzorce v případě, že se nepovedlo opravit sešit, klikněte na Extrahovat data.

Začátek stránky

Obnovení dat z poškozeného sešitu

Následující metody vám můžou pomoct zachránit data, která by jinak byla ztracená. Když nefunguje jedna metoda, můžete zkusit jinou. Pokud se vám pomocí těchto metod nepovede obnovit data, můžete data sešitu zkusit obnovit pomocí řešení třetích stran.

Důležité : Jestli sešit nemůžete otevřít kvůli chybě na disku nebo v síti, přesuňte sešit na jinou jednotku pevného disku nebo ze sítě na místní disk dřív, než věnujete čas zkoušení kterékoli z následujících možností obnovy.

 • Pokud chcete obnovit data, když je sešit otevřený v Excelu, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Návrat k poslední uložené verzi sešitu:    Pokud upravujete list a sešit se poškodí dřív, než svoje změny uložíte, můžete obnovit původní list tím, že se vrátíte k naposledy uložené verzi.

   Abyste obnovili sešit na poslední uloženou verzi, udělejte toto:

   1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

   2. Poklikejte na název sešitu, který máte otevřený v aplikaci Excel.

   3. Kliknutím na tlačítko Ano znovu otevřete sešit.

    Poznámka : Sešit se obnoví na svoji poslední uloženou verzi. Jakékoli změny, které mohly zapříčinit poškození sešitu, se zahodily. Další informace o obnovení starších verzí sešitu najdete v tématu Automatické uložení a obnovení souborů systému Office.

  • Uložení sešitu ve formátu SYLK (symbolické propojení):    Když uložíte sešit ve formátu SYLK, možná budete moct odfiltrovat poškozené prvky. Formát SYLK se obvykle používá k odstranění tiskových poškození.

   Pokud chcete uložit sešit ve formátu SYLK, udělejte toto:

   1. Klikněte na kartu Soubor a na Uložit jako.

   2. V seznamu Typ souboru klikněte na SYLK (symbolický odkaz) a pak na Uložit.

    Poznámka : Když použijete formát souboru SYLK, uloží se jenom aktivní list sešitu.

   3. Pokud se vám zobrazí výzva se zprávou, že vybraný typ souboru nepodporuje sešity obsahující více listů, klikněte na OK a uloží se jenom aktivní list.

   4. Pokud se vám zobrazí výzva se zprávou, že sešit může obsahovat funkce, které nejsou kompatibilní s formátem SYLK, klikněte na Ano.

   5. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

   6. Vyberte uložený soubor .slk a klikněte Otevřít.

    Poznámka : Pokud se chcete na soubor .slk podívat, může být potřeba kliknout v seznamu Typ souborů na Všechny soubory nebo Soubory SYLK.

   7. Na kartě Soubor klikněte na tlačítko Uložit jako.

   8. V poli Uložit jako typ vyberte Sešit aplikace Excel.

   9. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu, aby se vytvořila kopie a nepřepsal se původní sešit, a klikněte na Uložit.

    Poznámka : Kvůli tomu, že tento formátu ukládá jenom aktivní listy sešitu, musíte poškozený sešit otevírat opakovaně a každý z listů uložit zvlášť.

 • Pokud potřebujete obnovit data v případě, že nemůžete sešit otevřít v Excelu, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Nastavení možností výpočtu v aplikaci Excel na ruční:    Pro otevření sešitu zkuste změnit natavení tak, aby se výpočet neprováděl automaticky, ale ručně. Sešit se tak nebude přepočítávat a možná půjde otevřít.

   Možnosti výpočtu v Excelu nastavíte na ruční tímto postupem:

   1. Ujistěte se, že je v Excelu otevřený nový, prázdný sešit. Pokud nový prázdný sešit otevřený není, udělejte toto:

  • Na kartě Soubor klikněte na položku Nový.

  • V části Dostupné šablony klikněte na Prázdný sešit.

   1. Na kartě Soubor klikněte na tlačítkoMožnosti.

   2. V kategorii Vzorce klikněte v části Možnosti výpočtů na možnost Ručně.

   3. Klikněte na tlačítko OK.

   4. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

   5. Vyberte poškozený sešit a klikněte na Otevřít.

  • Použití externích odkazů pro propojení s poškozeným sešitem:    Když chcete ze sešitu získat jenom data a ne vzorce nebo počítané hodnoty, můžete k propojení s poškozeným sešitem použít externí odkazy.

   Externí odkazy použijete k propojení s poškozeným sešitem takto:

   1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

   2. Vyberte složku, která obsahuje poškozený sešit, zkopírujte název souboru poškozeného sešitu a klikněte na Storno.

   3. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

   4. V části Dostupné šablony klikněte na Prázdný sešit.

   5. V novém sešitu zadejte do buňky A1 vzorec =Název souboru!A1, kde Název souboru je název poškozeného sešitu, který jste zkopírovali v kroku 2 tohoto postupu. Potom stiskněte ENTER.

    Tip : Stačí zadat jenom název sešitu – přípona názvu souboru se zadávat nemusí.

   6. Pokud se zobrazí dialogové okno Aktualizovat hodnoty, vyberte poškozený sešit a klikněte na OK.

   7. Jestliže se zobrazí dialogové okno Vybrat list, vyberte příslušný list a klikněte na tlačítko OK.

   8. Vyberte buňku A1.

   9. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na příkaz Kopírovat.

    Klávesová zkratka:    Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

   10. Vyberte oblast, která bude začínat v buňce A1 a bude přibližně stejně velká, jako je oblast buněk obsahující data v poškozeném sešitu.

   11. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na položku Vložit.

   12. Klávesová zkratka:    Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

   13. Nechte rozsah buněk stále vybraný a na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte znova na Kopírovat.

   14. Klávesová zkratka:    Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

   15. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod možností Vložit a v části Vložit hodnoty klikněte na Hodnoty.

    Poznámka : Vložením hodnot se odstraní odkazy na poškozený sešit a ponechají se pouze data.

  • Extrahování dat z poškozeného sešitu pomocí makra:    Pokud je s poškozeným sešitem propojený graf, můžete extrahovat zdrojová data grafu pomocí makra.

   Abyste mohli makro použít, postupujte takto:

   1. Do listu modulu zadejte následující kód makra:

    Sub GetChartValues()

    Dim NumberOfRows As Integer

    Dim X As Object

    Counter = 2

    ' Calculate the number of rows of data.

    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values)

    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values"

    ' Write x-axis values to worksheet.

    With Worksheets("ChartData")

    .Range(.Cells(2, 1), _

    .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _

    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues)

    End With

    ' Opakovaně prochází všechny řady v grafu a jejich hodnoty zapisuje na

    ' list.

    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection

    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name

    With Worksheets("ChartData")

    .Range(.Cells(2, Counter), _

    .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _

    Application.Transpose(X.Values)

    End With

    Counter = Counter + 1

    Next

    End Sub

   2. Vložte do sešitu nový list a přejmenujte ho na ChartData.

   3. Vyberte graf, z kterého chcete extrahovat příslušné datové hodnoty.

   4. Poznámka : Graf může být vožený v listu nebo na zvláštním listu s grafem.

   5. Spusťte makro GetChartValues.

   6. Data z grafu se umístí na list ChartData.

Začátek stránky

Automatické uložení záložní kopie sešitu

Automatické ukládání záložní kopie sešitu pomáhá mít jistotu přístupu k nepoškozené kopii sešitu, pokud se originál omylem smaže nebo poškodí.

 1. Na kartě Soubor klikněte na tlačítko Uložit jako.

 2. Klikněte na šipku vedle Nástrojů umístěných vedle tlačítka Uložit a pak na Obecné možnosti.

 3. Zaškrtněte políčko Vždy vytvořit záložní kopii.

Další informace o ukládání a obnovování starších verzí sešitu a informace o obnovování nových sešitů (které jste před tím neuložili) najdete v tématech Použití podokna úloh Obnovení dokumentu k obnovení souborů a Automatické uložení a obnovení souborů systému Office.

Začátek stránky

Automatické vytváření obnovovacího souboru v určitých intervalech

Konfigurace Excelu tak, aby pravidelně vytvářel obnovovací souboru sešitu, pomáhá mít jistotu přístupu k nepoškozené kopii sešitu, pokud se originál omylem smaže nebo poškodí.

 1. Na kartě Soubor klikněte na tlačítkoMožnosti.

 2. V kategorii Uložit zaškrtněte ve skupinovém rámečku Uložit sešity políčko Ukládat informace pro automatické obnovení po a zadejte počet minut.

 3. V poli Umístění souboru automatického obnovení zadejte umístění, kam chcete ukládat obnovovací soubor.

 4. Ujistěte se, že políčko Zakázat automatické obnovení pouze pro tento sešit není zaškrtnuté.

Další informace o ukládání a obnovování starších verzí sešitu a informace o obnovování nových sešitů (které jste před tím neuložili) najdete v tématech Použití podokna úloh Obnovení dokumentu k obnovení souborů a Automatické uložení a obnovení souborů systému Office.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×