Oprava poškozeného sešitu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při otevření sešitu, který obsahuje poškozený aplikace Microsoft Office Excel, spustí se automatické obnovení souborů režimu a pokusy o znovu otevřete a zároveň opravit sešitu.

Excel nemůže automaticky vždycky začínají režimu obnovení souborů. Pokud sešit nejde otevřít, protože byla poškozený, můžete zkusit opravit ručně.

Můžete taky zkusit jiné metody obnovení dat sešitu, když oprava sešitu se nezdaří. Jako preventivní opatření můžete často uložte sešit a vytvořit záložní kopii pokaždé, když je uložit. Nebo můžete určit, že aplikace Excel automaticky vytvoří obnovovacího souboru v zadaných intervalech. Tímto způsobem, budete mít přístup k ověřené kopii sešitu, pokud původní nechtěně vymazal nebo se poškodil.

V tomto článku

Ruční oprava poškozeného sešitu

Obnovení dat z poškozeného sešitu

Automatické uložení záložní kopie sešitu

Automatické vytváření obnovovacího souboru v určitých intervalech

Ruční oprava poškozeného sešitu

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte poškozený sešit, který chcete otevřít.

 3. Klepněte na šipku u tlačítka Otevřít a potom klepněte na příkaz Otevřít a opravit.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Když chcete obnovit co nejvíce dat sešitu, klikněte na Opravit.

  • Pokud chcete ze sešitu extrahovat hodnoty a vzorce v případě, že se nepovedlo opravit sešit, klikněte na Extrahovat data.

Začátek stránky

Obnovení dat z poškozeného sešitu

Následující metody vám můžou pomoct zachránit data, která by jinak byla ztracená. Když nefunguje jedna metoda, můžete zkusit jinou. Pokud se vám pomocí těchto metod nepovede obnovit data, můžete data sešitu zkusit obnovit pomocí řešení třetích stran.

Důležité : Jestli sešit nemůžete otevřít kvůli chybě na disku nebo v síti, přesuňte sešit na jinou jednotku pevného disku nebo ze sítě na místní disk dřív, než věnujete čas zkoušení kterékoli z následujících možností obnovy.

 • Pokud chcete obnovit data, když je sešit otevřený v Excelu, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Návrat k poslední uložené verzi sešitu:    Pokud upravujete list a sešit se poškodí dřív, než svoje změny uložíte, můžete obnovit původní list tím, že se vrátíte k naposledy uložené verzi.

   Abyste obnovili sešit na poslední uloženou verzi, udělejte toto:

   1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

   2. Poklikejte na název sešitu, který máte otevřený v aplikaci Excel.

   3. Kliknutím na tlačítko Ano znovu otevřete sešit.

    Poznámka : Sešit se vrátí k poslední uložené verzi sešitu. Všechny změny, které může být příčinou poškození sešitu se zruší.

  • Uložení sešitu ve formátu SYLK (symbolické propojení):    Když uložíte sešit ve formátu SYLK, možná budete moct odfiltrovat poškozené prvky. Formát SYLK se obvykle používá k odstranění tiskových poškození.

   Pokud chcete uložit sešit ve formátu SYLK, udělejte toto:

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako.

   2. V seznamu Typ souboru klikněte na SYLK (symbolický odkaz) a pak na Uložit.

    Poznámka : Když použijete formát souboru SYLK, uloží se jenom aktivní list sešitu.

   3. Pokud se vám zobrazí výzva se zprávou, že vybraný typ souboru nepodporuje sešity obsahující více listů, klikněte na OK a uloží se jenom aktivní list.

   4. Pokud se vám zobrazí výzva se zprávou, že sešit může obsahovat funkce, které nejsou kompatibilní s formátem SYLK, klikněte na Ano.

   5. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Zavřít.

   6. Zobrazí se výzva k uložení změn, které jste udělali, klepněte na tlačítko Ano.

   7. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

   8. Vyberte uložený soubor .slk a klikněte Otevřít.

    Poznámka : Pokud se chcete na soubor .slk podívat, může být potřeba kliknout v seznamu Typ souborů na Všechny soubory nebo Soubory SYLK.

   9. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako.

   10. V poli Uložit jako typ vyberte Sešit aplikace Excel.

   11. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu, aby se vytvořila kopie a nepřepsal se původní sešit, a klikněte na Uložit.

    Poznámka : Kvůli tomu, že tento formátu ukládá jenom aktivní listy sešitu, musíte poškozený sešit otevírat opakovaně a každý z listů uložit zvlášť.

 • Pokud potřebujete obnovit data v případě, že nemůžete sešit otevřít v Excelu, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Nastavení možností výpočtu v aplikaci Excel na ruční:    Pro otevření sešitu zkuste změnit natavení tak, aby se výpočet neprováděl automaticky, ale ručně. Sešit se tak nebude přepočítávat a možná půjde otevřít.

   Možnosti výpočtu v Excelu nastavíte na ruční tímto postupem:

   1. Ujistěte se, že je v Excelu otevřený nový, prázdný sešit. Pokud nový prázdný sešit otevřený není, udělejte toto:

    1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Nový.

    2. V části Nová prázdná klikněte na prázdný dokument.

   2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

   3. V kategorii vzorce v části Možnosti výpočtů, klikněte na přepínač ručně.

   4. Klikněte na tlačítko OK.

   5. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

   6. Vyberte poškozený sešit a klikněte na Otevřít.

  • Použití externích odkazů pro propojení s poškozeným sešitem     Pokud chcete ze sešitu získat jenom data a ne vzorce nebo hodnoty, můžete k propojení s poškozeným sešitem externí odkazy.

   Externí odkazy použijete k propojení s poškozeným sešitem takto:

   1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Otevřít.

   2. V rozevíracím seznamu Oblast hledání vyberte složku, která obsahuje poškozený sešit a potom klikněte na Zrušit.

   3. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Nový.

   4. V části Nová prázdná klikněte na prázdný dokument.

   5. Do buňky A1 nového sešitu, zadejte = název souboru. A1, kde název souboru je název poškozeného sešitu a stiskněte klávesu ENTER.

    Tip : Budete muset zadat jenom název sešitu – není třeba zadávat rozšíření.

   6. Klikněte na sešit a potom klikněte na OK.

   7. Jestliže se zobrazí dialogové okno Vybrat list, vyberte příslušný list a klikněte na tlačítko OK.

   8. Vyberte buňku A1.

   9. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

    Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

   10. Vyberte oblast, která je přibližně stejně velká jako oblast buněk, které obsahují data v poškozeném sešitu.

   11. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na položku Vložit.

    Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + V.

   12. Nechte rozsah buněk stále vybraný a na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte znova na Kopírovat.

    Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

   13. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod možností Vložit a potom na Vložit jinak.

   14. Ve skupinovém rámečku Vložit vyberte hodnoty a klikněte na OK.

    Poznámka : Vložením hodnot se odstraní odkazy na poškozený sešit a ponechají se pouze data.

  • Poškozený sešit otevřete v aplikaci Microsoft Office Word nebo Microsoft WordPad     Pokud máte nainstalovaný převaděč aplikace Microsoft Office Excel, je možné otevřít sešit v aplikaci Word. Pokud sešit se otevře v aplikaci Word, můžete obnovit data. Tuto metodu nelze použít k obnovení modul listy, listy dialogu, listy s grafem, listy maker nebo vložené grafy. Nebude moct obnovit vzorce v buňkách. Můžete obnovit jenom výsledky vzorce, které jsou aktuálně zobrazeny v buňkách s poškozeným sešitem.

   Sešit aplikace Excel můžete otevřít taky v WordPad. Pokud otevřete sešit, možná budete moct k obnovení kódu jazyka Microsoft Visual Basic v předmětu moduly a moduly. Můžete vyhledávat slova jako "Sub" nebo "Funkce" vyhledání vašeho kódu.

  • Extrahování dat z poškozeného sešitu pomocí makra:    Pokud je s poškozeným sešitem propojený graf, můžete extrahovat zdrojová data grafu pomocí makra.

   Abyste mohli makro použít, postupujte takto:

   1. Do listu modulu zadejte následující kód makra:

    Sub GetChartValues97()

    Dim NumberOfRows As Integer

    Dim X As Object

    Counter = 2

    ' Calculate the number of rows of data.

    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values)

    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values"

    ' Write x-axis values to worksheet.

    With Worksheets("ChartData")

    .Range(.Cells(2, 1), _

    .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _

    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues)

    End With

    ' Opakovaně prochází všechny řady v grafu a jejich hodnoty zapisuje na

    ' list.

    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection

    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name

    With Worksheets("ChartData")

    .Range(.Cells(2, Counter), _

    .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _

    Application.Transpose(X.Values)

    End With

    Counter = Counter + 1

    Další

    End Sub

   2. Vložte do sešitu nový list a přejmenujte ho na ChartData.

   3. Vyberte graf, z kterého chcete extrahovat příslušné datové hodnoty.

    Poznámka : Graf může být vožený v listu nebo na zvláštním listu s grafem.

   4. Spusťte makro GetChartValues97.

    Data z grafu se umístí na list ChartData.

Začátek stránky

Automatické uložení záložní kopie sešitu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a přejděte na šipku vedle příkazu Uložit jako.

 2. Klikněte na šipku vedle Nástroje a potom klikněte na Obecné možnosti.

 3. Zaškrtněte políčko Vždy vytvořit záložní kopii.

Začátek stránky

Automatické vytváření obnovovacího souboru v určitých intervalech

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. V kategorii Uložit v dialogovém okně zachovat záložní informace o vašich sešitech, vyberte ukládat informace pro každý zaškrtněte políčko a potom zadejte počet minut.

 3. V poli Umístění souboru automatického obnovení zadejte umístění, kam chcete ukládat obnovovací soubor.

 4. Ujistěte se, že políčko Zakázat automatické obnovení pouze pro tento sešit není zaškrtnuté.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×