Oprava makra pomocí funkce krokování

Pomocí KrokováníMakro můžete sledovat jeho činnost a výsledky jednotlivých akcí. Tímto způsobem lze odhalit Akce, které způsobují chyby nebo vedou k nežádoucím výsledkům.

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na makro a poté klepněte na příkaz Návrhové zobrazení Vzhled tlačítka .

 2. Ve skupině Nástroje na kartě Návrh klepněte na tlačítko Krok Vzhled tlačítka .

 3. Klepněte na tlačítko Spustit Vzhled tlačítka . Pokud je makro nové nebo upravené, budete vyzváni, abyste jej před spuštěním uložili.

  Zobrazí se dialogové okno Krokovat makro. Jsou v něm zobrazeny informace o makru a akci makra i číslo chyby. Pokud je v poli Číslo chyby zobrazena nula, znamená to, že nedošlo k žádné chybě.

  Dialogové okno Krokovat makro

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • chcete-li provést akci, která je zobrazena v dialogovém okně Krokování makra, klepněte na tlačítko Krok,

  • chcete-li makro ukončit a zavřít dialogové okno, klepněte na tlačítko Ukončit všechna makra,

  • chcete-li vypnout krokování a nechat proběhnout zbytek makra, klepněte na tlačítko Pokračovat.

Poznámky

 • Pokud chcete krokování zahájit v okamžiku, kdy je makro spuštěné, stiskněte kombinaci kláves CTRL+BREAK.

 • Pokud chcete zahájit krokování na určitém místě v makru, můžete na místo, kde chcete krokování zahájit, přidat akci makra Krok. Chcete-li do makra přidat akci makra Krok, postupujte podle následujících kroků:

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na akci makra v místě, kde chcete zahájit krokování, a potom klepněte na příkaz Vložit řádky Obrázek tlačítka .

  2. V seznamu Akce klepněte na položku Krok. Pro tuto akci nelze zadat žádné argumenty.

  3. Uložte makro klepnutím na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

   Je-li při klepnutí na tlačítko Spustit krokování vypnuto, bude příkaz prováděn běžným způsobem až do místa, kam jste vložili akci makra Krok, a poté makro zahájí krokování. K makru je možné přidat několik akcí Krok. Klepnete-li na tlačítko Pokračovat v dialogovém okně Krokování makra, dojde k vypnutí krokování až do místa, kam byla vložena další akce Krok.

   Jestliže je krokování při ukončení makra zapnuto, zůstane aktivní. Při spuštění dalšího makra zobrazí aplikace Access opět dialogové okno Krokování makra. Chcete-li krokování vypnout, klepněte na tlačítko Pokračovat v dialogovém okně Krokování makra, nebo ve skupině Nástroje na kartě Návrh klepněte na tlačítko Krokování Vzhled tlačítka tak, aby nebylo zvýrazněno.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×