Oprávnění pro správce kolekce webů

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Tento článek je určen pro správce kolekce webů smyslu kontextu a hierarchie, ve kterém pracují, základní informace o jejich úloze při vytvoření a přidělení oprávnění k nastavení oprávnění pro kolekci webů.

V tomto článku:

Odpovědnost správce sítí obvykle kolekce

Pro správu a uživatelské účty.

Správci farmy serveru SharePoint

Uživatelské účty,

Přidávat nebo měnit správce kolekce webů

Stáhnout grafu výchozích skupinách a úrovních oprávnění

Vyhledání informací o kontaktech, který vám poskytne správce farmy

Podporu uživatelům webu se informace o oprávněních

Jednou z výhod zavedení 2010 serveru SharePoint do organizace, je tento produkt určen distribuovat úkoly správy, nastavení a údržba informačních technologií pro různé uživatele v organizaci.

Výsledkem je informace o zaměstnanci mít větší kontrolu nad jejich pracovního prostředí a umožňuje rychle vyřešit některé problémy, bez využití linku;a informace o odborníky informačních technologií (IT odborníků) jsou uvolněno až problémy adresa celé organizace.

Odpovědnost správce sítí obvykle kolekce

Jako správce kolekce webů, to znamená následující:

 • Je možné, že očekávat za hlavní místo dotyku součástí vaší organizace a oddělení IT.

 • Musíte úzce spolupracovat s uživateli v určitých rolí v IT, jako je například správce farmy serveru SharePoint.

 • Budete provádět některé úkoly, které může být dříve mají byly uvedené pro vaši organizaci týmu IT, jako je například rozhodování, který má přístup k důležité duševního vlastnictví uloženy na vaší organizace webové servery (které je, nastavením oprávnění na úrovni kolekce webů) a rozhodování o funkcí, které chcete zpřístupnit uživatelům, kteří budou používat weby v kolekci webů.

 • Je budete pravděpodobně být poskytování některé technické podpory pro uživatele, kteří používají kolekci webů.

Pro správu a uživatelské účty.

Jako správce kolekce webů je vhodné zjistit, kde jsou v hierarchii osob, které řídí SharePoint, které závisí na typu účtu máte. Existují dva typy účtů ve službě SharePoint \endash účty pro správu a uživatelské účty. Bez ohledu na název správci kolekcí webů mají skutečně nejvyšší úrovně uživatelského účtu, (to znamená ve skutečnosti nemáte účet správce. )

Tip :  Typ účtu, je nutné je určena podle oprávnění máte. V seznamu služby SharePoint jsou přiřazena oprávnění skupinám. Jako správce kolekce webů jste členem skupiny správců kolekce webů. Informace naleznete v tématu skupiny SharePoint O nebo skupinám služby SharePoint výchozí . Informace o práci se skupinami zabezpečení a distribuční zahrnutých ve službě Active Directory naleznete v části Vybrat zabezpečení skupin (program TechNet) .

Uživatelům s účty správce instalace, konfigurace a zavést SharePoint nástroje a technologie počítačů serveru vaší organizace. Mohou rozhodovat o ověřování uživatelů, jak bude nakonfigurován webových aplikací a databází obsahu a kolik počítačů serveru SharePoint v organizaci vyžaduje instalaci.

Existuje jeden konkrétní úroveň účet správce, je dobré vědět, protože je nutné pracovat s osobami v této roli a pochopení jejich cíle a rozhodnutí o celkové nasazení služby SharePoint v organizaci: Správci farmy serveru SharePoint.

Správci farmy serveru SharePoint

Správci farmy SharePoint řídit nastavení v centrální správě webového serveru SharePoint \endash to znamená, nastavení, které platí pro všechny kolekce webů v zavedení serveru SharePoint v organizaci. Mohou také vytvořit kolekce webů a nastavte první vrstvu oprávnění pro kolekce webů.

Toto nastavení ovlivňuje typy rozhodnutí, které můžete provést, jako správce kolekce webů. Zde jsou oprávnění rozhodnutí, které mohou provést správci farem:

 • Povolení nebo zakázání funkce anonymního přístupu.

 • Určení úrovní oprávnění, které jsou k dispozici pro výběr.

 • Určete, která jednotlivých oprávnění jsou k dispozici v rámci jednotlivých úrovní oprávnění.

 • Zvolte, jak velká část aplikace SharePoint Designer je k dispozici v kolekci webů.

 • Zvolte, kteří uživatelé mohou spravovat služby aplikací, jako je například služba profil uživatele aplikace, nebo prohledat. Každá aplikace služby má vlastní nastavení možností vlastního nastavení oprávnění.

 • Přidání jiného uživatele jako správce farmy.

  Poznámka :  Správci farem také rozhodovat o funkcí, které podporuje. Například pokud chcete, aby bylo možné využít nové funkce sady Multilanguage User Interface, budete potřebovat správce farmy, nainstalujte příslušné jazykové sady, že tato funkce použije .

Správci farem nemají přístup k obsahu webu ve výchozím nastavení;se musí převzít vlastnictví kolekce webů, které chcete zobrazit veškerý obsah. Je možné vykonat sami přidáním jako správci kolekce webů, ponechat v ideálním případě se zobrazí řízení obsahu, tak, aby se mohli zaměřit na software.

Uživatelské účty,

Uživatelské účty jsou uvedeny pro uživatele v organizaci, kteří budou pracovat s weby služby SharePoint a obsah, ale není interakci s počítači serverů a databází, které jsou základem instalace serveru SharePoint.

Jako správce kolekce webů máte uživatelský účet, nikoli účet správce, ale můžete provádět správu všech webů v kolekci webů. Zejména v rámci omezení oprávnění rozhodnutí, zda provedené správcem farmy vytvoříte výchozí nastavení oprávnění, které budou dědit všechny weby, sub-sites a obsah v kolekci webů.

Poznámka :  Můžete také k zapnutí a vypnutí funkcí, audit veškerý obsah webu a zobrazit všechny výstrahy správy (jako je například ověření, zda se stále používá určitý server). Jako kontakt pro kolekci webů obě jsou určené pro PROFESIONÁLY IT týmu a některý web vlastníky nebo uživatele kolekce webů, samotný .

Obecně platí zobrazí se určené správcem kolekce webů při vytvoření kolekce webů, ale můžete přidat jiný správce kolekce webů nebo měnit správce kolekce webů pomocí stránky nastavení webu, pokud máte oprávnění správce kolekce webů.

Přidávat nebo měnit správce kolekce webů

 1. Na nejvyšší úrovni kolekce webů, klepněte na tlačítko Akce webu a Nastavení webu .

 2. Under Uživatelé a oprávnění , click Správci kolekce webů .

 3. Správci kolekce webů Pole, zadejte nebo vyhledejte jméno osoby, kterou chcete určit správce kolekce webů.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Stáhnout grafu výchozích skupinách a úrovních oprávnění

Při nastavování oprávnění pro nové kolekce webů, může být velmi užitečné, chcete-li zobrazit všechny výchozí skupiny a úrovně oprávnění, které jsou k dispozici na první pohled. Můžete stáhnout šablonu aplikace Microsoft Office Excel, která zobrazuje tyto informace a jeho tisk na papír formátu 11 x 17-velikost, v zobrazení na výšku návštěvou diagram: výchozí skupiny a úrovně oprávnění .

Vyhledání informací o kontaktech, který vám poskytne správce farmy

Pokud je třeba přijmout opatření pro podporu podnikové požadavky pro kolekci webů správce farmy, je velmi vhodné mít pocit kontext, ve kterém pracují před zahájením práce s nimi konzultaci. Pokud máte čas na výzkum to trochu bit, webu Microsoft TechNet je skvělým místem k návštěvě.

TechNet: plán zabezpečení pro servery a obsah v podnikové síti. V této části TechNet delves hluboko do všech problémů, které odborníci mají vzít v úvahu při změně nastavení v centrální správě. Některé slovník a omezení PROFESIONÁLY IT tým pracuje s znáte, pravděpodobně zjistíte je mnohem lepší schopni získat, je nutné.

Řízení přístupu uživatelů: anatomie služby SharePoint oprávnění. Tento článek vysvětluje, jak společně pracovat skupiny SharePoint, úrovní oprávnění a dědičnost oprávnění k řízení přístupu k webům služby SharePoint a obsahu a je určen dát správci kolekcí a vlastníci webů mapy hlubší porozumění jak vaše volby ovlivní vaši uživatelé webu a proč.

Podporu uživatelům webu se informace o oprávněních

Oprávnění a hierarchie účet uživatele ve službě SharePoint lze individuálního pro koncové uživatele, který se pokoušíte jednoduše upravovat své dokumenty nebo sdílet své blogy. Podle toho, kolik úrokových a zkušenosti koncoví uživatelé mají se službou SharePoint jim můžete ukázat na následující prostředky usnadňující pochopení oprávnění služby SharePoint:

Přehled: udělit oprávnění pro web. Toto téma je určeno pro nové vlastníci webu, kteří pravděpodobně vytvořil web nebo zděděné existujícího webu. Přímo v tomto poli je jim poskytnout základní přehled kroků potřebných k udělení oprávnění pro členy týmu nebo jinými uživateli.

Základy: co jsou to oprávnění? Toto téma základní Toto téma obsahuje oprávnění a v jednoduchých jazyk jak uživatelům usnadnit práci se službou SharePoint může být ovlivněn, například vysvětluje, jak oříznuta uživatelským rozhraním služby SharePoint podle úrovně oprávnění uživatele.

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×