Operace UNION

Vytvoří Sjednocovací dotaz, který kombinuje výsledky dvou nebo více nezávislých dotazů nebo tabulek.

Syntaxe

[TABLE] dotaz1 UNION [ALL] [TABLE] dotaz2 [UNION [ALL] [TABLE] dotaz_n [ ... ]]

Operace UNION má následující části:

Část

Popis

dotaz1 - n

Příkaz SELECT, název uloženého dotazu nebo název uložené tabulky uvedený klíčovým slovem TABLE.


Poznámky

V jedné operaci UNION je možné sloučit výsledky dvou či více dotazů, tabulek a příkazů SELECT v libovolné kombinaci. V následujícím příkladu je sloučena existující tabulka s názvem Nové účty a příkaz SELECT:

TABLE [Nové účty] UNION ALL
SELECT *
FROM Zákazníci
WHERE MnožstvíObjednávky > 1000;

Podle výchozího nastavení nejsou operací UNION vráceny žádné duplicitní záznamy. Pro vrácení všech záznamů však můžete zahrnout predikát ALL. Dotaz pak také bude zpracován rychleji.

Všechny dotazy v operaci UNION musejí vyžadovat stejný počet polí. Tato pole však nemusejí mít stejnou délku ani stejný Datový typ.

Alias (SQL) používejte pouze v prvním příkazu SELECT, neboť v dalších příkazech jsou ignorovány. V klauzuli ORDER BY se na pole odkazujte stejně jako v prvním příkazu SELECT.

Poznámka : 

  • Chcete-li seskupit vrácená data, použijte v každém argumentu dotaz klauzuli GROUP BY nebo HAVING.

  • Chcete-li vrácená data zobrazit seřazená určitým způsobem, použijte za posledním argumentem dotaz klauzuli ORDER BY.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×