Operace INNER JOIN

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kombinuje záznamy ze dvou tabulek shodných hodnot v jejich společného pole.

Syntaxe

FROM tabulka1 INNER JOIN tabulka2 ON tabulka1. pole1operátor_porovnánítabulka2. pole2

Operace INNER JOIN má následující části:

Část

Popis

tabulka1, tabulka2

Názvy tabulek, ze kterých jsou slučovány záznamy

pole1, pole2

Názvy slučovaných polí. Nejedná-li se o číselná pole, musí mít obě pole stejný Datový typ a obsahovat stejný druh dat, názvy polí se však nemusejí shodovat.

operátor_porovnání

Libovolný relační porovnávací operátor: "=," "<," ">," "<=," ">=," nebo "<>."


Poznámky

Operace INNER JOIN můžete použít v libovolné klauzuli FROM. Toto je nejběžnější typ spojení. Vnitřní spojení kombinovat záznamy ze dvou tabulek v případě odpovídající hodnoty v poli běžnou u obou tabulek.

Můžete INNER JOIN s tabulkami oddělení a zaměstnanců vyberte všechny zaměstnance v každé oddělení. Naopak chcete-li vybrat všechna oddělení (i když některé mají žádní zaměstnanci přiřazenou) nebo všechny zaměstnance (i když některé nejsou přiřazená k oddělení), můžete operace LEFT JOIN a RIGHT JOIN vytvořit Vnější spojení.

Pokud se pokusíte spojit pole obsahující data o zápisů nebo objekt OLE, dojde k chybě.

Všechny dvě číselné pole jako typy se můžete připojit. Například se můžete připojit na dlouhý pole typu Automatické číslo a protože jsou jako typy. Přesto se nemůžete připojit pole typu jednou a poklepejte.

Následující příklad ukazuje, jak může spojení tabulek kategorie a produkty podle pole CategoryID:

SELECT CategoryName, ProductName
FROM Categories INNER JOIN Products
ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID;

V předchozím příkladu Idkategorie je spojené pole, ale ho není součástí výstup dotazu, protože není součástí příkazu SELECT. Zahrnout spojených polí, název pole zahrnout příkazu SELECT – v tomto případě Categories.CategoryID.

Můžete také propojit několik klauzulí ON ve výrazu spojení pomocí následující syntaxe:

Výběr pole
FROM tabulka1 INNER JOIN tabulka2
na tabulky table1. pole1operátor_porovnánítabulka2. pole1 A
na tabulky table1. pole2operátor_porovnánítabulka2. pole2) NEBO
na tabulky table1. pole3operátor_porovnánítabulka2. pole3)];

Můžete také vnořit spojení příkazy pomocí následující syntaxe:

Výběr pole
FROM tabulka1 INNER JOIN
(tabulka2 INNER JOIN [()]tabulka3
[INNER JOIN [()]tabulka_x [INNER JOIN...)]
Na tabulka3. pole3operátor_porovnánítabulka_x. fieldx)]
Na tabulka2. pole2operátor_porovnánítable3. pole3)
Na tabulky table1. pole1operátor_porovnánítabulka2. pole2;

Operace LEFT JOIN a RIGHT JOIN můžou být vnořené do operace INNER JOIN, ale operace INNER JOIN nesmí vnořené do operace LEFT JOIN a RIGHT JOIN.Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×