Operátor Like

Porovná Řetězcový výraz se vzorkem ve výrazu Jazyk SQL (Structured Query Language).

Syntaxe

výraz Likevzorek

Syntaxe operátoru Like má následující části:

Část

Popis

výraz

Výraz SQL použitý v klauzuli WHERE.

vzorek

Řetězec nebo řetězcový literál znaků, s nímž je porovnáván výraz.


Poznámky

Operátor Like lze použít k vyhledání hodnot v poli, které se shoduje s určeným vzorkem. Jako vzorek je možné určit celou hodnotu (například Like “Smith”); k vyhledání intervalu hodnot je možné použít Zástupné znaky (například Like “Sm*”).

Ve výrazu je možné použít operátor Like k porovnání hodnoty pole s řetězcovým výrazem. Pokud například v dotazu SQL zadáte Like “C*”, budou dotazem vráceny všechny hodnoty pole začínající písmenem C. V Parametrický dotaz můžete vyzvat uživatele k zadání vzorku, který má být hledán.

V následujícím příkladu jsou dotazem vrácena data začínající na písmeno P následované jakýmkoli písmenem mezi A a F a třemi číslicemi:

Like “P[A-F]###”

Následující tabulka znázorňuje, jak lze pomocí operátoru Like testovat shodnost výrazů s různými vzorky.


Typ shody


Vzorek

Shoda
(vrácena je hodnota True)

Neshoda
(vrácena je hodnota False)

Více znaků

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

Speciální znak

a[*]a

a*a

aaa

Více znaků

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

Jeden znak

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

Jedna číslice

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

Interval znaků

[a-z]

f, p, j

2, &

Znaky mimo interval

[!a-z]

9, &, %

b, a

Nečíselný znak

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

Kombinace

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×