Operátory výpočtu a priorita pořadí v Excelu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Operátory určují typ výpočtu, který chcete u prvků ve vzorci použít – například sčítání, odčítání, násobení nebo dělení. V tomto článku se dozvíte výchozí pořadí, ve kterém operátory jednají s prvky ve výpočtu. Dozvíte se také, jak toto pořadí změnit pomocí závorek.

Typy operátorů

Existují čtyři různé typy výpočtových operátorů: aritmetické, porovnávací, odkazovací a operátor zřetězení textu.

K provádění základních matematických operací, jako je sčítání, odčítání nebo násobení nebo kombinování čísel, použijte aritmetické operátory v této tabulce.

Aritmetický operátor

Význam

Příklad

+ (znaménko plus)

Sčítání

3+3

- (symbol mínus)

Odčítání
Zápor

3 – 1
– 1

* (hvězdička)

Násobení

3*3

/ (lomítko)

Dělení

3/3

% (značka procent)

Procenta

20%

^ (stříška)

Umocnění

3^2

Pomocí operátorů v tabulce níže můžete porovnat dvě hodnoty. Při porovnání dvou hodnot pomocí těchto operátorů je výsledkem logická hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Relační operátor

Význam

Příklad

= (symbol rovná se)

Je rovno

A1=B1

> (symbol větší než)

Větší než

A1>B1

< (symbol menší než)

Menší než

A1<B1

>= (symbol větší než nebo rovno)

Větší než nebo rovno

A1>=B1

<= (symbol menší než nebo rovno)

Menší než nebo rovno

A1<=B1

<> (symbol není rovno)

Není rovno

A1<>B1

Pomocí ampersandu (&) můžete spojit nebo zřetězit jeden nebo více textových řetězců tak, aby vznikl jediný textový řetězec.

Textový operátor

Význam

Příklad

&

Vytvoří jednu souvislou text spojením nebo zřetězením dvou hodnot.

("Severní" & "vítr")

Kombinování oblastí buněk pro výpočty s těmito operátory

Odkazovací operátor

Význam

Příklad

: (dvojtečka)

Operátor oblasti, který vytváří jeden odkaz na všechny buňky mezi dvěma odkazy včetně těchto odkazů.

B5:B15

; (středník)

Operátor Union, který kombinuje více odkazů do jednoho odkazu.

SUMA(B5:B15;D5:D15)

(mezera)

Operátor průniku, který vytváří odkazy na buňky společné dvěma odkazům

B7:D7 C6:C8

Pořadí provádění operací ve vzorcích

V některých případech může být pořadí, ve kterém je výpočet prováděn, ovlivněno vrácenou hodnotou vzorce, takže je důležité pochopit pořadí a zjistit, jak můžete změnit pořadí, abyste získali očekávané výsledky.

Vzorce počítají hodnoty v určitém pořadí. Vzorec v aplikaci Excel vždy začíná rovnítkem (=). Symbol rovná se označuje aplikaci Excel, která představuje vzorec. Po tomto rovnítko se může vypočítávat řada prvků (operandů), které jsou oddělené výpočtovými operátory. Aplikace Excel počítá vzorec zleva doprava podle pořadí specifického pro jednotlivé operátory ve vzorci.

Pokud zkombinujete několik operátorů do jednoho vzorce, budou operace prováděny v pořadí uvedeném v následující tabulce. Jestliže vzorec obsahuje operátory se stejnou nadřazeností,  například operátor násobení a dělení, jsou operátory vyhodnoceny zleva doprava.

Operátor

Popis

: (dvojtečka)

(jedna mezera)

; (středník)

Odkazovací operátory

Zápor (třeba -1)

%

Procento

^

Umocnění

* a /

Násobení a dělení

+ a -

Sčítání a odčítání

&

Spojuje dva řetězce textu (zřetězení).

=
< >
< =
> =
<>

Porovnání

Pokud chcete změnit pořadí vyhodnocení, uzavřete do závorek tu část vzorce, kterou chcete vypočítat jako první. Následující vzorec například vyhodnotí hodnotu 11, protože Excel počítá násobení před sčítáním. Vzorec nejprve vynásobí hodnotu 2 číslem 3 a výsledek přidá 5.

=5+2*3

Pokud naopak změníte syntaxi pomocí závorek, Excel sečte 5 a 2 a potom výsledek vynásobí 3, čímž vyrobí 21.

=(5+2)*3

V níže uvedeném příkladu vynutí kulaté závorky první část vzorce, aby aplikace Excel vypočítala buňku B4 + 25 a potom vydělí výsledek součtem hodnot v buňkách D5, E5 a F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Další informace najdete v tomto videu na pořadí v aplikaci Excel .

Převod hodnot ve vzorcích v Excelu

Když zadáte vzorec, Excel očekává pro každý operátor konkrétní typy hodnot. Pokud zadáte jiný druh hodnoty, než se očekává, Excel ho může převést.

Vzorec

Tvoří

Vysvětlení

= "1" + "2"

3

Když použijete znaménko plus (+), Excel ve vzorci očekává čísla. I když uvozovky znamenají, že "1" a "2" jsou textové hodnoty, Excel automaticky převede textové hodnoty na čísla.

= 1 + "$ 4.00"

5

Pokud vzorec očekává číslo, převede Excel text, pokud je ve formátu, který by byl obvykle přijat pro číslo.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

prosince

Excel interpretuje text jako datum ve formátu mm/dd/rrrr, převede kalendářní data na pořadová čísla a vypočte rozdíl mezi nimi.

= ODMOCNINA ("8 + 1")

#HODNOTA!

Excel nemůže převést text na číslo, protože text 8 + 1 nelze převést na číslo. K převedení textu na číslo můžete použít "9" nebo "8" + "1" místo "8 + 1" a výsledek je 3.

= "A" &TRUE

ATRUE

Když se očekává text, Excel převede čísla a logické hodnoty jako pravda a NEPRAVDA na text.

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Viz také

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×