Operátor Between...And

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Určuje, zda hodnota výrazu leží v určitém rozsahu hodnot. Tento operátor v rámci příkazy SQL.

Syntaxe

výraz [Not] Betweenhodnota1Andhodnota2

Syntaxe operátoru Between...And má následující části:

Část

Popis

výraz

Výraz určující pole, které obsahuje vyhodnocovaná data.

hodnota1, hodnota2

Výrazy použité při vyhodnocování výrazu.


Poznámky

Pokud je hodnota výrazu mezi hodnotami hodnota1 a hodnota2 (včetně), vrátí operátor Between...And hodnotu True. V opačném případě vrátí hodnotu False. Pomocí logického operátoru Not je možné vyhodnotit opačnou podmínku (tj. zda výraz leží mimo rozsah definovaný hodnotami hodnota1 a hodnota2).

Můžete použít Between... A a zjistit, zda hodnota pole leží v určitém rozsahu číselné. Následující příklad určuje, zda byla objednávka odeslána do umístění v rozsahu poštovní směrovací čísla. Pokud poštovní směrovací číslo leží mezi čísly 98101 a 98199, vrátí funkce IIf "Místní". V ostatních případech vrátí "Nejsou místní".

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”) FROM Publishers

Pokud je hodnota Null, výraz, hodnota1nebo hodnota2mezi... A vrátí prázdnou hodnotu.

Vzhledem k tomu, že Zástupné znaky, například *, jsou pokládány za literály, nelze je použít v operátoru Between...And. K vyhledání všech poštovních směrovacích čísel, která začínají trojicí číslic 980 až 989, není tedy například možné použít zápis 980* a 989*. Toho lze dosáhnout dvěma jinými způsoby. Do dotazu je možné přidat výraz, který vrátí tři znaky nejvíce vlevo v textovém poli, a použít operátor Between...And u těchto znaků. Druhou možností je přidat k požadovaným hodnotám další znaky, v tomto případě tedy použít rozsah 98000 až 98999, případně 98000 až 989999, pokud jsou použita rozšířená směrovací čísla. (V nižších hodnotách nelze použít znaky 0000, neboť v případě, že některá směrovací čísla obsahují rozšířené části a jiná nikoli, by došlo k vynechání čísla 98000).Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×