Opakované použití datového symbolu v různých výkresech

Tentýž datový symbol můžete použít ve více výkresech po pouhém zkopírování a vložení obrazce s požadovaným datovým symbolem.

Pokud jste data importovali z externího zdroje dat, můžete do nového výkresu zkopírovat zdroj dat i datový symbol.

 1. V původním výkresu klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec obsahující datový symbol, který chcete použít, a poté klepněte na příkaz Kopírovat.

 2. Ve výkresu, do něhož chcete přidat datový symbol, klepněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo stránky a poté klepněte na příkaz Vložit.

 3. Je-li kopírovaný obrazec propojen s importovaným zdrojem dat, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete také vložit zdroj dat. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepnutím na tlačítko Ano vložíte datový symbol a importovaný zdroj z původního výkresu do nového výkresu.

  • Klepnutím na tlačítko Ne vložíte pouze datový symbol bez zdroje dat.

  • Klepnutím na tlačítko Storno nevložíte ani datový symbol, ani zdroj dat.

   Poznámky : 

   • Tato zpráva se nezobrazí, pokud výkres, do něhož obrazec vkládáte, již obsahuje tentýž zdroj dat.

   • Pokud má obrazec datový symbol, ale není propojen s importovaným zdrojem dat, zkopírují se data přidružená k tomuto obrazci.

Zkopírovaný datový symbol se zobrazí na stránce výkresu.

Další informace o datových symbolech naleznete v tématu Rozšíření dat o datové symboly.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×