Opakované odeslání zprávy

Po odeslání e-mailové zprávy můžete stejnou zprávu odeslat znovu. To je užitečné, pokud jeden nebo více příjemců zprávy oznámí, že neobdrželi první zprávu, nebo chcete-li zprávu rychle odeslat novým příjemcům.

  1. Ve složce Pošta v Navigační podokno klepněte na složku Odeslaná pošta.

  2. Poklepejte na zprávu, kterou chcete znovu odeslat.

  3. Na kartě Zpráva klepněte ve skupině Akce na položku Jiné akce a potom klepněte na možnost Znovu odeslat zprávu.

    Skupina Akce

    Pokud je zadáno více příjemců, můžete odebrat příjemce, kteří nepotřebují obdržet zprávu znovu. Klepněte na jména, která chcete odebrat, a potom stiskněte klávesu DELETE.

    Tip : Můžete také přidat příjemce, kteří nebyli v původní zprávě, přidat nebo odebrat přílohy a změnit obsah zprávy.

  4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka : Pokud chcete znovu odeslat více zpráv, proveďte to jednotlivě. Opakujte tento postup u každé zprávy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×