Opakované odeslání zprávy

Zprávu můžete znovu poslat. To je užitečné, pokud vám někdo řekne, že zprávu nedostal, nebo chcete zprávu rychle poslat novým lidem. Původní zprávu třeba můžete použít jako šablonu, změnit obsah a zprávu znova poslat jiné skupině lidí.

  1. V navigačním podokně klikněte na Mail (Pošta) a potom klikněte na Sent Items (Odeslaná pošta).

  2. Vyberte zprávu, kterou chcete znova poslat.

  3. V nabídce Message (Zpráva) klikněte na Resend (Poslat znovu).

    Otevře se nové okno zprávy. Pokud je příjemců několik, můžete odebrat příjemce, kterým nechcete zprávu znova poslat. Taky můžete přidat příjemce, kteří nebyli v původní zprávě, přidat nebo odebrat přílohy a změnit obsah zprávy.

  4. Klikněte na tlačítko Send (Poslat).

Poznámka : Pokud chcete znova poslat víc zpráv, musíte posílat jednu po druhé. Opakujte tento postup u každé zprávy.

Viz taky

Vytvoření a poslání zprávy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×