Opětovné vytvoření databáze Office

Databázi Office můžete znovu vytvořit pomocí nástroje Microsoft Database Utility. Pokud Office zjistí potíže s databází, automaticky tento nástroj spustí. Seznam problémů, které mohou poukazovat na poškození databáze, najdete v článku o databázi Office.

Než databázi Office znovu vytvoříte, přesvědčte se, že problém nezpůsobil poškozený nebo fragmentovaný pevný disk. Spusťte diagnostiku disku a aplikace sloužící k opravě, například nástroj Apple Disk Utility. Další informace o tom, jak identifikovat a opravit problémy na pevném disku, najdete v dokumentaci k nástroji disku.

Upozornění : Pokud máte účet Microsoft Exchange, tak se při opětovném vytvoření databáze odstraní všechny informace, které nejsou synchronizované se serverem Exchange, včetně certifikátů vašich kontaktů. Než databázi znovu vytvoříte, bylo by dobré zálohovat data z Outlooku, která jsou uložená jenom na místním počítači. Další informace najdete v článku Export nebo ruční archivace položek Outlooku.

 1. V nabídce Outlook klikněte na Turn Off Office Reminders (Vypnout připomenutí Office).

 2. Ukončete Messenger for Mac a všechny aplikace Microsoft Office, včetně Outlooku.

 3. Otevřete nástroj Microsoft Database Utility.

  Výchozím umístěním je /Applications/Microsoft Office 2011/Office/.

  Tip : Nástroj Database Utility můžete také otevřít tak, že zavřete Outlook, podržíte klávesu OPTION a pak kliknete na ikonu Outlooku v doku.

 4. Klikněte na identitu databáze, kterou chcete znovu vytvořit, a potom klikněte na Rebuild (Znovu vytvořit).

  Poznámky : 

  • Chcete-li znovu vytvořit databázi, musíte mít oprávnění pro čtení a zápis pro složku identity. Stav oprávnění zjistíte tak, že ve složce Users/Identities/ uživatelské_jméno/Documents/Microsoft User Data/Office 2011 Identities/ vyberete složku a potom v nabídce File (Soubor) kliknete na Get Info (Informace). Zkontrolujte svá oprávnění v sekci Sharing and Permissions (Sdílení a oprávnění).

  • Než nástroj Database Utility znovu vytvoří databázi, vytvoří záložní kopii databáze a přesune ji do složky ve složce /Users/uživatelské_jméno/Documents/Microsoft User Data/Office 2011 Identities/. V záložní kopii se zobrazuje datum a čas, kdy byla vytvořená.

  • Pokud v počítači nemáte dostatek volného místa na disku pro uložení aktuální databáze i její kopie, dojde k chybě kvůli nedostatku paměti. Pokud je například velikost aktuální databáze 10 megabajtů (MB), budete pro opětovné vytvoření nebo komprimaci databáze potřebovat aspoň 20 MB volného místa na disku.

Viz taky

Na můj účet Exchange nepřicházejí e-maily nebo jiné položky

Správa identit

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×