Omezení velikosti stahované pošty

Může dojít k situaci, kdy potřebujete omezit množství dat přijímaných z poštovního serveru (například při nedostatku času nebo omezených nákladech). Aplikaci Microsoft Outlook můžete nakonfigurovat tak, aby byl přijímaný obsah omezen. Nestažené položky zůstávají na poštovním serveru, přičemž později se můžete rozhodnout, zda je stáhnete nebo odstraníte.

Co chcete udělat?

Stažení pouze záhlaví

Stažení položek a příloh, které jsou menší než zadaná velikost

Vytvoření synchronizačního filtru účtu serveru Microsoft Exchange

Stažení pouze záhlaví

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkazy Odeslat a přijmoutNastavení pro odeslání a příjem a potom klepněte na příkaz Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka  Dialogové okno Skupiny pro odesílání a přijímání lze otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+S.

 2. Vyberte skupinu pro odesílání a přijímání, kterou chcete upravit, a klepněte na tlačítko Upravit.

 3. U každé složky, kterou jste vybrali pro odesílání a přijímání, zaškrtněte ve skupinovém rámečku Možnosti složky políčko Stáhnout pouze záhlaví.

 4. Předchozí krok opakujte pro každou složku, která je zahrnuta do odesílání a přijímání.

Začátek stránky

Stažení položek a příloh, které jsou menší než zadaná velikost

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkazy Odeslat a přijmoutNastavení pro odeslání a příjem a potom klepněte na příkaz Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka  Dialogové okno Skupiny pro odesílání a přijímání lze otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+S.

 2. Vyberte skupinu pro odesílání a přijímání, kterou chcete upravit, a klepněte na tlačítko Upravit.

 3. U každé složky, kterou jste vybrali pro odesílání a přijímání, zaškrtněte ve skupinovém rámečku Možnosti složky políčko Stáhnout celou položku včetně příloh a potom políčko Stáhnout pouze záhlaví u položek větších než n kB.

 4. Zadejte maximální velikost položek, které mají být staženy. Lze určit velikost od 1 kB do 9999 kB. Pokud je položka větší než zadané číslo, bude staženo pouze záhlaví této položky.

 5. Předchozí krok opakujte pro každou složku, která je zahrnuta do odesílání a přijímání.

Začátek stránky

Vytvoření synchronizačního filtru účtu serveru Microsoft Exchange

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá. Další informace o účtech serveru Microsoft Exchange a způsobu určení verze serveru Exchange, ke které se váš účet připojuje, najdete pomocí odkazů v části Viz také.

Pomocí synchronizačních filtrů můžete zvolit, které položky mají být staženy či uchovány v souboru složky offline (OST). Soubor OST se používá při práci offline nebo při používání režimu serveru Exchange s mezipamětí.

 1. navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na složku, jejíž obsah chcete při stahování ze serveru Exchange filtrovat, a klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Synchronizace a ve skupinovém rámečku Filtrovaná synchronizace klepněte na položku Filtr.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li filtrovat s použitím dalších kritérií, například podle kategorie nebo úrovně důležitosti, klepněte na kartu Další volby a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li filtrovat s použitím dalších nebo vlastních polí, klepněte na kartu Upřesnit a vyberte požadované možnosti.

Při následující synchronizaci složky jsou aktualizovány všechny nové nebo upravené položky v souboru OST, všechny položky odpovídající filtru jsou staženy a položky, které filtru neodpovídají, jsou z místní kopie odstraněny.

Poznámka : Filtry se použijí pouze u vybrané složky. Chcete-li filtry použít na jiné složky, musíte pro každou složku vytvořit samostatný filtr.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×