Omezení přístupu k zobrazením v nástroji Seznamy v SharePointu Workspace 2010

Návrháři nástroje Seznamy můžou omezit přístup k zobrazením v nástroji Seznamy pro všechny nebo vybrané členy pracovního prostoru.

V tomto článku

Zakázání možnosti měnit zobrazení

Skrytí zobrazení

Povolení přístupu k zobrazení v závislosti na rolích členů

Zakázání možnosti měnit zobrazení

Návrhář seznamů může omezit přístup k zobrazením seznamů tím, že uživatelům znemožní měnit zobrazení seznamů. Uživatelé nástroje Seznamy pak budou mít přístup jenom k výchozímu zobrazení nástroje Seznamy.

 1. Otevřete Návrháře.

 2. Klikněte na Nastavení a možnosti.

 3. Na pásu karet zrušte zaškrtnutí políčka Povolit změny zobrazení seznamu, a tím tuto funkci zakažte.

Začátek stránky

Skrytí zobrazení

Návrhář seznamů může zabránit tomu, aby byl seznam dostupný v rozevírací nabídce Zobrazení seznamu na pásu karet. To je užitečné u zobrazení, která jsou určená jenom k pomocným účelům, třeba k uchování seznamu záznamů, který bude sloučit k vyhledávání. Tato zobrazení obvykle nemají pro členy pracovního prostoru jiný praktický smysl.

 1. Otevřete Návrháře.

 2. Rozbalte oddíl Zobrazení a klikněte na zobrazení, které chcete upravit.

 3. Klikněte na Vlastnosti.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit toto zobrazení ostatním v nabídce zobrazení.

Začátek stránky

Povolení přístupu k zobrazení v závislosti na rolích členů

Návrhář seznamů může zpřístupnit zobrazení členům pracovního prostoru na základě rolí členů.

 1. Otevřete Návrháře.

 2. Rozbalte oddíl Zobrazení a klikněte na zobrazení, které chcete upravit.

 3. Klikněte na Vlastnosti.

 4. Zaškrtněte role členů, které mají mít přístup k tomuto zobrazení seznamu, nebo zrušte jejich zaškrtnutí.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×