Omezení oprávnění k obsahu v souboru

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Důležité : Pokud chcete omezit oprávnění k obsahu souboru, musíte mít Microsoft Office for Mac Standard 2011.

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje autorům omezit oprávnění pro dokumenty, sešity a prezentace pro jednotlivé osoby nebo jednotlivé skupiny. Petr může například jako autor udělit Haně oprávnění ke čtení dokumentu, ale ne k jeho změnám. Petr může taky udělit Matějovi oprávnění ke změnám dokumentu a povolit mu ukládání dokumentu. Autoři mají vždy úroveň oprávnění Full Control (Úplné řízení).

Technologie IRM nabízí tři úrovně oprávnění.

Úroveň oprávnění

Umožňuje

Čtení

Čtení

Změny

Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn

Úplné řízení

Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn, tisk, nastavení data vypršení platnosti obsahu, udělování oprávnění uživatelům, přístup k obsahu prostřednictvím kódu programu

Udělejte některou z těchto věcí:

Ruční nastavení úrovně oprávnění

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Word Review tab, Protection group

 2. Pokud k licenčnímu serveru přistupujete poprvé, zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro licenční server a zaškrtněte políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS).

  Tip :  Pokud políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS) nezaškrtnete, budete muset pokaždé zadávat svoje uživatelské jméno a heslo.

 3. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) nebo Full Control (Úplné řízení) zadejte e-mailovou adresu nebo jméno člověka nebo skupiny lidí, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 4. Pokud chcete e-mailovou adresu nebo jméno vyhledat v adresáři klikněte na Tlačítko kontaktů .

 5. Pokud chcete přiřadit úroveň přístupu všem uživatelům v adresáři, klikněte na Add Everyone (Přidat všechny)  Přidat všechny .  

 6. Po přiřazení úrovně oprávnění klikněte na tlačítko OK.

  Objeví se Message Bar (Panel zpráv) se zprávou, že jde o dokument se spravovanými přístupovými právy.

Použití šablony k omezení oprávnění

Správce může nastavit zásady technologie IRM specifické pro společnost, které definují úrovně oprávnění přístupu k informacím pro uživatele. Tyto aspekty správy přístupových práv jsou definovány pomocí šablon serveru AD RMS (Active Directory Rights Management Services). Správci společnosti můžou například definovat šablonu práv s názvem „Důvěrné firemní informace“, která bude určovat, že dokumenty používající tuto zásadu můžou otevřít jenom uživatelé v doméně společnosti.

 • Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na požadovanou šablonu práv.

  Word Review tab, Protection group

Změna nebo odstranění úrovní oprávnění, které jste vytvořili

Pokud jste k omezení oprávnění použili šablony, nemůžete úrovně oprávnění změnit ani odstranit; tento postup funguje, pouze když úrovně oprávnění nastavíte ručně.

 1. V Message Bar (Panel zpráv) klikněte na Change Permissions (Změnit oprávnění).

 2. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) a Full Control (Úplné řízení) zadejte novou e-mailovou adresu nebo jméno uživatele nebo skupiny uživatelů, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 3. Pokud chcete odebrat úroveň přístupu uživateli nebo skupině uživatelů, klikněte na e-mailovou adresu a stiskněte klávesu DELETE.

 4. Chcete-li z úrovně oprávnění odebrat všechny uživatele, klikněte na Add Everyone (Přidat všechny) Přidat všechny

Nastavení data vypršení platnosti pro soubor s omezeným přístupem

Autoři můžou nastavit datum vypršení platnosti obsahu pomocí dialogu Set Permissions (Nastavit oprávnění). Petr se také může rozhodnout omezit Haně a Matějovi přístup k tomuto dokumentu na 25. května s tím, že po tomto datu platnost oprávnění k dokumentu vyprší.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Word Review tab, Protection group

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko This document expires on (Platnost tohoto dokumentu vyprší dne) a zadejte datum.

  Po vypršení oprávnění k dokumentu pro oprávněné uživatele může dokument otevřít jenom autor nebo uživatelé s oprávněním Full Control (Úplné řízení).

Povolení tisku uživatelům s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu nemohou tisknout.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Word Review tab, Protection group

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Allow people with Change or Read permission to print content (Povolit uživatelům s oprávněním ke změnám nebo čtení tisknout).

Povolení kopírování obsahu uživatelům s oprávněním ke čtení

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke čtení nemohou obsah kopírovat.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Word Review tab, Protection group

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Allow people with Read permission to copy content (Povolit uživatelům s oprávněním ke čtení kopírovat obsah).

Povolení spouštění skriptů v souboru s omezeným přístupem

Autoři můžou změnit nastavení tak, aby povolilo spouštění maker Visual Basicu při otevření dokumentu a aby povolilo skriptům AppleScript přístup k informacím v dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Word Review tab, Protection group

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Access content programmatically (Přístup k obsahu prostřednictvím kódu programu).

Vyžadování připojení za účelem ověření oprávnění

Uživatelé se při prvním otevření dokumentu s omezeným přístupem ve výchozím nastavení musí ověřit připojením k serveru služby AD RMS. Nastavení ale můžete změnit tak, aby vyžadovalo ověření při každém otevření dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Word Review tab, Protection group

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Require a connection to verify permissions (Požadovat připojení k ověření oprávnění).

Odebrání omezení

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na No Restrictions (Bez omezení).

  Word Review tab, Protection group

 2. V dialogu klikněte na Remove Restrictions (Odebrat omezení).

Viz taky

Omezení přístupu pomocí Správy přístupových práv k informacím

Formáty souborů, které fungují s IRM

Otevření souboru s omezenými oprávněními

PowerPoint

Důležité : Pokud chcete omezit oprávnění k obsahu souboru, musíte mít Microsoft Office for Mac Standard 2011.

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje autorům omezit oprávnění pro dokumenty, sešity a prezentace pro jednotlivé osoby nebo jednotlivé skupiny. Petr může například jako autor udělit Haně oprávnění ke čtení dokumentu, ale ne k jeho změnám. Petr může taky udělit Matějovi oprávnění ke změnám dokumentu a povolit mu ukládání dokumentu. Autoři mají vždy úroveň oprávnění Full Control (Úplné řízení).

Technologie IRM nabízí tři úrovně oprávnění.

Úroveň oprávnění

Umožňuje

Čtení

Čtení

Změny

Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn

Úplné řízení

Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn, tisk, nastavení data vypršení platnosti obsahu, udělování oprávnění uživatelům, přístup k obsahu prostřednictvím kódu programu

Udělejte některou z těchto věcí:

Ruční nastavení úrovně oprávnění

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Powerpointová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Pokud k licenčnímu serveru přistupujete poprvé, zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro licenční server a zaškrtněte políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS).

  Tip :  Pokud políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS) nezaškrtnete, budete muset pokaždé zadávat svoje uživatelské jméno a heslo.

 3. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) nebo Full Control (Úplné řízení) zadejte e-mailovou adresu nebo jméno člověka nebo skupiny lidí, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 4. Pokud chcete e-mailovou adresu nebo jméno vyhledat v adresáři klikněte na Tlačítko kontaktů .

 5. Pokud chcete přiřadit úroveň přístupu všem uživatelům v adresáři, klikněte na Add Everyone (Přidat všechny)  Přidat všechny .  

 6. Po přiřazení úrovně oprávnění klikněte na tlačítko OK.

  Objeví se Message Bar (Panel zpráv) se zprávou, že jde o dokument se spravovanými přístupovými právy.

Použití šablony k omezení oprávnění

Správce může nastavit zásady technologie IRM specifické pro společnost, které definují úrovně oprávnění přístupu k informacím pro uživatele. Tyto aspekty správy přístupových práv jsou definovány pomocí šablon serveru AD RMS (Active Directory Rights Management Services). Správci společnosti můžou například definovat šablonu práv s názvem „Důvěrné firemní informace“, která bude určovat, že dokumenty používající tuto zásadu můžou otevřít jenom uživatelé v doméně společnosti.

 • Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na požadovanou šablonu práv.

  Powerpointová karta Revize, skupina Ochrana

Změna nebo odstranění úrovní oprávnění, které jste vytvořili

Pokud jste k omezení oprávnění použili šablony, nemůžete úrovně oprávnění změnit ani odstranit; tento postup funguje, pouze když úrovně oprávnění nastavíte ručně.

 1. V Message Bar (Panel zpráv) klikněte na Change Permissions (Změnit oprávnění).

 2. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) a Full Control (Úplné řízení) zadejte novou e-mailovou adresu nebo jméno uživatele nebo skupiny uživatelů, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 3. Pokud chcete odebrat úroveň přístupu uživateli nebo skupině uživatelů, klikněte na e-mailovou adresu a stiskněte klávesu DELETE.

 4. Chcete-li z úrovně oprávnění odebrat všechny uživatele, klikněte na Add Everyone (Přidat všechny) Přidat všechny

Nastavení data vypršení platnosti pro soubor s omezeným přístupem

Autoři můžou nastavit datum vypršení platnosti obsahu pomocí dialogu Set Permissions (Nastavit oprávnění). Petr se také může rozhodnout omezit Haně a Matějovi přístup k tomuto dokumentu na 25. května s tím, že po tomto datu platnost oprávnění k dokumentu vyprší.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Powerpointová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko This document expires on (Platnost tohoto dokumentu vyprší dne) a zadejte datum.

  Po vypršení oprávnění k dokumentu pro oprávněné uživatele může dokument otevřít jenom autor nebo uživatelé s oprávněním Full Control (Úplné řízení).

Povolení tisku uživatelům s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu nemohou tisknout.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Powerpointová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Allow people with Change or Read permission to print content (Povolit uživatelům s oprávněním ke změnám nebo čtení tisknout).

Povolení kopírování obsahu uživatelům s oprávněním ke čtení

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke čtení nemohou obsah kopírovat.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Powerpointová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Allow people with Read permission to copy content (Povolit uživatelům s oprávněním ke čtení kopírovat obsah).

Povolení spouštění skriptů v souboru s omezeným přístupem

Autoři můžou změnit nastavení tak, aby povolilo spouštění maker Visual Basicu při otevření dokumentu a aby povolilo skriptům AppleScript přístup k informacím v dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Powerpointová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Access content programmatically (Přístup k obsahu prostřednictvím kódu programu).

Vyžadování připojení za účelem ověření oprávnění

Uživatelé se při prvním otevření dokumentu s omezeným přístupem ve výchozím nastavení musí ověřit připojením k serveru služby AD RMS. Nastavení ale můžete změnit tak, aby vyžadovalo ověření při každém otevření dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Powerpointová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Require a connection to verify permissions (Požadovat připojení k ověření oprávnění).

Odebrání omezení

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na No Restrictions (Bez omezení).

  Powerpointová karta Revize, skupina Ochrana

 2. V dialogu klikněte na Remove Restrictions (Odebrat omezení).

Viz taky

Omezení přístupu pomocí Správy přístupových práv k informacím

Formáty souborů, které fungují s IRM

Otevření souboru s omezenými oprávněními

Excel

Důležité : Pokud chcete omezit oprávnění k obsahu souboru, musíte mít Microsoft Office for Mac Standard 2011.

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje autorům omezit oprávnění pro dokumenty, sešity a prezentace pro jednotlivé osoby nebo jednotlivé skupiny. Petr může například jako autor udělit Haně oprávnění ke čtení dokumentu, ale ne k jeho změnám. Petr může taky udělit Matějovi oprávnění ke změnám dokumentu a povolit mu ukládání dokumentu. Autoři mají vždy úroveň oprávnění Full Control (Úplné řízení).

Technologie IRM nabízí tři úrovně oprávnění.

Úroveň oprávnění

Umožňuje

Čtení

Čtení

Změny

Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn

Úplné řízení

Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn, tisk, nastavení data vypršení platnosti obsahu, udělování oprávnění uživatelům, přístup k obsahu prostřednictvím kódu programu

Udělejte některou z těchto věcí:

Ruční nastavení úrovně oprávnění

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Karta Revize, skupina Ochrana

 2. Pokud k licenčnímu serveru přistupujete poprvé, zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro licenční server a zaškrtněte políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS).

  Tip :  Pokud políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS) nezaškrtnete, budete muset pokaždé zadávat svoje uživatelské jméno a heslo.

 3. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) nebo Full Control (Úplné řízení) zadejte e-mailovou adresu nebo jméno člověka nebo skupiny lidí, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 4. Pokud chcete e-mailovou adresu nebo jméno vyhledat v adresáři klikněte na Tlačítko kontaktů .

 5. Pokud chcete přiřadit úroveň přístupu všem uživatelům v adresáři, klikněte na Add Everyone (Přidat všechny)  Přidat všechny .  

 6. Po přiřazení úrovně oprávnění klikněte na tlačítko OK.

  Objeví se Message Bar (Panel zpráv) se zprávou, že jde o dokument se spravovanými přístupovými právy.

Použití šablony k omezení oprávnění

Správce může nastavit zásady technologie IRM specifické pro společnost, které definují úrovně oprávnění přístupu k informacím pro uživatele. Tyto aspekty správy přístupových práv jsou definovány pomocí šablon serveru AD RMS (Active Directory Rights Management Services). Správci společnosti můžou například definovat šablonu práv s názvem „Důvěrné firemní informace“, která bude určovat, že dokumenty používající tuto zásadu můžou otevřít jenom uživatelé v doméně společnosti.

 • Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na požadovanou šablonu práv.

  Karta Revize, skupina Ochrana

Změna nebo odstranění úrovní oprávnění, které jste vytvořili

Pokud jste k omezení oprávnění použili šablony, nemůžete úrovně oprávnění změnit ani odstranit; tento postup funguje, pouze když úrovně oprávnění nastavíte ručně.

 1. V Message Bar (Panel zpráv) klikněte na Change Permissions (Změnit oprávnění).

 2. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) a Full Control (Úplné řízení) zadejte novou e-mailovou adresu nebo jméno uživatele nebo skupiny uživatelů, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 3. Pokud chcete odebrat úroveň přístupu uživateli nebo skupině uživatelů, klikněte na e-mailovou adresu a stiskněte klávesu DELETE.

 4. Chcete-li z úrovně oprávnění odebrat všechny uživatele, klikněte na Add Everyone (Přidat všechny) Přidat všechny

Nastavení data vypršení platnosti pro soubor s omezeným přístupem

Autoři můžou nastavit datum vypršení platnosti obsahu pomocí dialogu Set Permissions (Nastavit oprávnění). Petr se také může rozhodnout omezit Haně a Matějovi přístup k tomuto dokumentu na 25. května s tím, že po tomto datu platnost oprávnění k dokumentu vyprší.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko This document expires on (Platnost tohoto dokumentu vyprší dne) a zadejte datum.

  Po vypršení oprávnění k dokumentu pro oprávněné uživatele může dokument otevřít jenom autor nebo uživatelé s oprávněním Full Control (Úplné řízení).

Povolení tisku uživatelům s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu nemohou tisknout.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Allow people with Change or Read permission to print content (Povolit uživatelům s oprávněním ke změnám nebo čtení tisknout).

Povolení kopírování obsahu uživatelům s oprávněním ke čtení

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke čtení nemohou obsah kopírovat.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Allow people with Read permission to copy content (Povolit uživatelům s oprávněním ke čtení kopírovat obsah).

Povolení spouštění skriptů v souboru s omezeným přístupem

Autoři můžou změnit nastavení tak, aby povolilo spouštění maker Visual Basicu při otevření dokumentu a aby povolilo skriptům AppleScript přístup k informacím v dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Access content programmatically (Přístup k obsahu prostřednictvím kódu programu).

Vyžadování připojení za účelem ověření oprávnění

Uživatelé se při prvním otevření dokumentu s omezeným přístupem ve výchozím nastavení musí ověřit připojením k serveru služby AD RMS. Nastavení ale můžete změnit tak, aby vyžadovalo ověření při každém otevření dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Require a connection to verify permissions (Požadovat připojení k ověření oprávnění).

Odebrání omezení

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na No Restrictions (Bez omezení).

  Karta Revize, skupina Ochrana

 2. V dialogu klikněte na Remove Restrictions (Odebrat omezení).

Viz taky

Omezení přístupu pomocí Správy přístupových práv k informacím

Formáty souborů, které fungují s IRM

Otevření souboru s omezenými oprávněními

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×