Omezení možností usnadnění v aplikaci Microsoft Office Project 2007

Aplikace Microsoft Office Project 2007 podporuje usnadnění s výjimkami uvedenými v tomto článku.

Problém

Výjimky

Dostupnost pomocí klávesnice

Základní funkce v aplikaci Office Project 2007 jsou dostupné pomocí klávesnice. Přístup k jiným funkcím pomocí klávesnice je možný s následujícími výjimkami:

 • Text v dialogových oknech Poznámky k úkolu, Poznámky ke zdroji a Poznámky k přiřazení nelze plně formátovat (například zvolit tučný text nebo kurzívu) bez použití myši.

 • Některá dialogová okna v aplikaci Office Project 2007 mají mřížky s dlouhými seznamy položek. K posunutí položky v mřížce lze použít klávesy ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU nebo klávesy PAGE DOWN a PAGE UP.

 • Aplikace Office Project 2007 nabízí podokna úkolů pro vytvoření nového projektu, zahájení práce s aplikací, zobrazení obsahu nápovědy a vyhledávání. Tato podokna nelze aktivovat pomocí klávesových zkratek. Chcete-li aktivovat některé podokno úkolu, procházejte cyklicky zobrazené panely nástrojů stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB, dokud nebude vybrán panel nástrojů pro požadované podokno úkolů.

 • Seskupené úkoly v zobrazení Síťový diagram je možné sbalit pomocí klávesnice, avšak sbalené skupiny lze rozbalit pouze myší.

 • V Průvodci projektem nejsou všechny ovládací prvky pro výběr data dostupné pomocí klávesnice. Je-li ovládací prvek pro výběr data z klávesnice nedostupný, zadejte datum do pole ručně.

Vysoký kontrast a atributy zobrazení

Aplikace Office Project 2007 podporuje možnosti usnadnění v nastavení hostitelského operačního systému s jistými výjimkami.

Některé oblasti produktu se při použití funkce Vysoký kontrast nezobrazují tak, jak by se měly zobrazit. Jsou to následující oblasti:

 • V zobrazení Kalendář při použití funkce Vysoký kontrast splývají čísla pro kalendářní data s pozadím.

 • Při zapnutí zvýraznění změn se při použití funkce Vysoký kontrast značně sníží viditelnost textu ve zvýrazněných buňkách.

 • Tlačítka pro plné formátování textu v dialogových oknech Poznámky k úkolu, Poznámky ke zdroji a Poznámky k přiřazení se v režimu Vysoký kontrast nezobrazují správně.

 • Ikony indikátorů se při použití funkce Vysoký kontrast nezobrazují správně. Chcete-li získat informace vyjádřené indikátory, přejděte do dialogového okna nebo zobrazte data tam, kde jsou zachycena.

 • Grafy zobrazující dostupnost a přidělení zdrojů nejsou při použití funkce Vysoký kontrast čitelné. K získání odpovídajících informací použijte tabulky v zobrazení Používání zdrojů.

 • Průvodce projektem, který uživatelům pomáhá změnit kalendáře projektu a zdrojů, není při použití funkce Vysoký kontrast čitelný. Ke změnám kalendářů použijte dialogové okno Změnit pracovní čas.

 • Průvodce projektem, který uživatelům pomáhá tisknout sestavy, není v režimu Vysoký kontrast čitelný. Ke konfiguraci možností tisku a k tisku použijte možnosti Vzhled stránky, NáhledTisk v nabídce Soubor.

 • Při spuštění Průvodce funkcemi usnadnění v systému Windows XP se prvky uživatelského rozhraní nezobrazují správně. Zapněte v ovládacích panelech (Možnosti usnadnění nebo Centrum usnadnění přístupu) funkci Vysoký kontrast.

V některých dialogových oknech aplikace Office Project 2007 dochází při použití velmi velkého písma k oříznutí textu.

Umístění fokusu v rozhraní

Aplikace Office Project 2007 má dobře definovanou indikaci aktuálního umístění fokusu na obrazovce, který se při změně vstupního fokusu posouvá mezi interaktivními prvky rozhraní, s následujícími výjimkami:

 • Položky nabídky se při použití programu Lupa nezobrazují správně. Například text v nabídce Úpravy se při použití programu Lupa překrývá, což snižuje jeho čitelnost.

 • V dialogovém okně Zabezpečení (nabídka Nástroje, příkaz Makro) se systémový znak při změně fokusu pomocí klávesnice neposouvá.

 • V dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje) se při přechodu na určitá tlačítka pomocí klávesy TAB změní fokus na celé dialogové okno.

 • V Průvodci nahrazením zdrojů způsobí výběr některých položek automatické přesunutí fokusu na další ovládací prvek v dialogovém okně.

 • V Průvodci projektem se při přechodu na určité odkazy pomocí klávesy TAB odstraní fokus z celého okna aplikace Project. Chcete-li vrátit fokus zpět do aplikace Project, procházejte cyklicky otevřené aplikace stisknutím kombinace kláves ALT+TAB, dokud nebude vybrána aplikace Project.

Zobrazení informací

Aplikace Office Project 2007 používá k zobrazování informací rozhraní Microsoft Active Accessibility (MSAA) s následujícími výjimkami:

 • Následující dialogová okna nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA: Změnit pracovní čas, Sestavy, Doplňky modelu COM, Přeuspořádat příkazy, Vložení hypertextového odkazu, Vlastní nastavení formuláře, Možnosti služby.

 • Některé ovládací prvky v dialogovém okně Ukazatele průběhu nezobrazují své názvy pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA.

 • Doplňky modelu COM (Component Object Model) nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA

 • Stavový řádek zobrazený ve spodní části okna aplikace Project nezobrazuje informace podle předpisů rozhraní MSAA.

 • V dialogovém okně Vzhled stránky se podřízené objekty při přepínání karet nezobrazují správně s použitím hierarchie objektů rozhraní MSAA. Nástroje pro čtení obrazovky však mohou pro přístup k těmto objektům používat alternativní metody.

 • Karty v dialogovém okně Možnosti nemají názvy správně zobrazeny pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA. Všechny karty se zobrazují s názvem Možnosti.

 • Rozhraní MSAA není podporováno v grafických zobrazeních, například v grafu v zobrazení Ganttova diagramu. Všechny informace obsažené v grafických zobrazeních jsou však dostupné i v tabulkovém formátu (například na levé straně zobrazení Ganttova diagramu), který podporuje rozhraní MSAA.

 • Metoda MSAA pro výběr (accSelect) nefunguje v polích se seznamem. V polích se seznamem se také zobrazuje nesprávná hodnota vlastnosti role rozhraní MSAA.

 • Při zobrazení Průvodce projektem není dostupná hierarchie objektů rozhraní MSAA pro podrobné zobrazení jednotlivých dialogových oken nebo buněk z hlavního okna aplikace Project. Nástroje pro čtení obrazovky však mohou pro přístup k těmto objektům používat alternativní metody.

 • Panel zobrazení nezobrazuje svůj název správně pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA.

 • Části kontroly pravopisu nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA.

 • V seznamech obsahujících nalevo u každé položky zaškrtávací políčka nejsou uvedeny názvy položek.

Animace

Aplikace Office Project 2007 používá animace, je-li zapnut animovaný pomocník Office. Uživatel může animace podle svého uvážení vypnout, veškeré informace jsou ve stejné míře dostupné i v režimu bez animací.

Používání názvů rámců

Je-li zobrazen Průvodce projektem, používá okno aplikace Office Project 2007 dva rámce, které jsou zobrazeny v ovládacím prvku webového prohlížeče uvnitř okna aplikace Office Project 2007. Tyto rámce nemají název.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×