Omezení a upozornění pro sdílenou složku v SharePointu Workspace 2010

Tento článek popisuje omezení spojená se sdílenými složkami, jakož i akce, které můžou mít za následek zobrazení upozornění.

Omezení pro složky

SharePoint Workspace nepovoluje sdílení následující typů složek ve sdílené složce:

 • Složka na vyměnitelném médiu, jako je disk CD-ROM nebo disketa

 • Složka na síťové jednotce

 • Jakákoliv složka v rámci datového adresáře SharePointu Workspace

 • Jakákoliv složka, pro kterou nemáte oprávnění k zápisu (tzn. složky, ve kterých nemůžete vytvářet nové soubory)

 • Jakákoliv složka, která se už synchronizuje v rámci jiného účtu SharePointu Workspace

 • Složka s názvem začínajícím na .hg

Kromě toho SharePoint Workspace zobrazí upozornění za následujících okolností:

 • Pokud ke sdílení vyberete kořenovou složku počítačové jednotky. Tato akce se důrazně nedoporučuje.

 • Pokud vyberete jakoukoliv složku v systémovém adresáři Windows.

 • Pokud vyberete složku (nebo nadřízenou složku složky), která se už synchronizuje v jiné sdílené složce.

  V tomto případě je důležité mít na paměti následující otázku týkající se zabezpečení: Složky sdílené v rámci různých sdílených složek jsou dostupné pro členy ve všech těchto sdílených složkách. Měli byste mít jistotu, že všichni členové ve všech sdílených složkách smí získat přístup k datům ve všech ostatních složkách.

Omezení pro soubory

Ve sdílené složce nejde sdílet následující soubory a typy souborů: Jakýkoliv soubor s názvem začínajícím znakem ~ nebo řetězcem .hg a všechny soubory s příponou .gfs, .tmp, .bak, .sav nebo .lnk.

Ve sdílené složce navíc nejde sdílet soubory s následujícími atributy: Skryté, systémové, dočasné nebo offline.

Pokud se chcete podívat na seznam omezení pro sdílené složky, otevřete okno Vlastnosti synchronizace složek.

SharePoint Workspace nemůže synchronizovat žádné soubory větší než 1 GB. Kromě toho SharePoint Workspace ukončí synchronizaci všech sdílených složek, které překročí následující limity: Víc než 5 000 souborů nebo sada souborů s celkovou velikostí přesahující 2 GB.

Vedle typů souborů, u kterých je sdílení výslovně zakázané, jsou jiné typy souborů, které nemusí ve sdílené složce dobře fungovat. Patří mezi ně typy souborů, jejichž správné spuštění závisí na jiných souborech, nebo soubory z aplikací, které správně běží jenom na počítači, kde byla aplikace původně nainstalovaná. Jako příklady těchto typů souborů můžeme uvést outlookové soubory PST, soubory Quicken Quickbook nebo databázové soubory Accessu.

Doporučení pro optimální výkon

Abyste si zajistili optimální výkon sdílené složky, držte se těchto vodítek:

 • Nedávejte do sdílené složky velké soubory (> 50 MB).

 • Nepřidávejte najednou vysoké počty souborů (> 100).

 • Neuchovávejte ve sdílené složce vysoké počty souborů (> 500).

Tyto počty se doporučují na základě minimálních požadavků SharePointu Workspace na systém. Systémy překračující tyto minimální požadavky dokážou zvládnout vyšší počty souborů s menším negativním dopadem na výkon.

Další faktory, které můžou mít vliv na výkon:

 • Míra změn souborů ve sdílené složce. Čím častěji se soubory mění, tím víc klesá výkon. Větší pracovní prostory můžou pracovat s menším dopadem na výkon, pokud se nevyznačují vysokou mírou změn.

 • Nastavení stahování u členů pracovního prostoru. Členové, kteří mají nastavené ruční stahování, nevyžadují od ostatních členů, aby data odesílali při každé aktualizaci. Tím se zlepšuje celkový výkon pro všechny členy.

 • Časté spouštění a zastavování SharePointu Workspace. Pro optimální výkon nechte SharePoint Workspace běžet.

 • Používání starších verzí SharePointu Workspace Aby byl zajištěn optimální výkon, měli by všichni členové pracovního prostoru používat nejnovější verzi SharePointu Workspace.

Kromě toho se při pozastavení komunikace u pracovního prostoru pozastaví i synchronizace místních změn do pracovního prostoru. Ve větších pracovních prostorech může přerušení komunikace, dokud aktualizace nebudou opravdu potřeba, napomoct celkovému výkonu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×