Omezení přístupu pomocí Správa přístupových práv k informacím

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Správa přístupových práv (IRM) umožňuje jednotlivcům a správcům nastavení přístupových oprávnění pro dokumentů, sešitů, prezentací a e-mailové zprávy. Tento pomáhá chránit citlivé informace před tisku, předávání nebo zkopírováním neoprávněnými osobami. Po oprávnění k souboru omezení pomocí technologie IRM, omezení přístupu a používání uplatňují i dosáhne-li soubor před nechtěným příjemce. Je to proto přístupová oprávnění jsou uložené v dokumentu, sešitu, prezentaci nebo e-mailové zprávě samotné. A to musí ověření se serverem.

IRM pomáhá lidem vynutit osobní předvolby pro přenos osobních nebo soukromých informací. IRM taky pomáhá organizacím vynutit firemní zásady, které určují způsob kontroly a šíření důvěrných nebo vlastnických informací.

IRM pomáhá hlavně:

 • Zabránit oprávněným příjemcům obsahu s omezeným přístupem v předání, kopírování, změně, tisku, faxování nebo vložení obsahu za účelem neautorizovaného použití

 • Omezit přístup k obsahu, ať se odešle kamkoli

 • Zajistit vypršení platnosti souboru, takže po uplynutí určené doby už obsah v dokumentech není možné zobrazit

 • Vynutit podnikové zásady, které určují způsob použití a šíření obsahu uvnitř společnosti

IRM nemůže obsahu s omezeným přístupem zabránit v tom, aby se stal předmětem:

 • Vymazání, krádeže nebo zachycení a přenosu škodlivými programy, jako jsou trojské koně, programy zaznamenávající stisknutí kláves nebo některé druhy spywaru

 • Ztráty nebo poškození v důsledku napadení počítačovým virem

 • Ručního kopírování nebo přepsání z obrazovky příjemce

 • Digitálního fotografování (při zobrazení na obrazovce) ze strany příjemce

 • Kopírování pomocí programů pro záznam obsahu obrazovky vyvinutých jinými výrobci

Poznámka : Informace o tom, jak je možné omezit oprávnění k obsahu e-mailových zpráv, najdete v tématu Vytvoření zprávy s omezenými oprávněními.

Technologie IRM v sadě Microsoft Office

Změní se spodní karty vyberte platformy, které používáte.

Použití technologie IRM k vašemu dokumentu, sešitu nebo prezentace v iOS přejděte na pásu karet aplikace a klepněte na tlačítko Uzamknout. Když se zobrazí její popisek klepněte omezit oprávnění. Pokud Office vás vyzve k výběru serveru, vyberte server určený pro soubor, jinak se budete prezentovat s dialogovým oknem omezit oprávnění.

 • Bez omezení: Toto je výchozí u souborů, které už nemáte žádné omezení. Pokud dokument už má omezení se můžete tuto možnost vyberte, chcete-li odebrat všechna omezení ze souboru.

 • Vlastní oprávnění – slouží k nastavení vlastní sadu oprávnění k souboru. Tady můžete určete, zda ostatní mohou upravovat, tisknout nebo kopírování a můžete povolit nebo zakázat omezení času pro soubor. Omezení času umožňují platnost soubor tak, aby příjemci mohou mít přístup k souboru pouze do zadané datum a čas, například.

 • Třetí oddíl obsahující technologie IRM šablonu, která by vaše organizace může vytvořili. Toto jsou předkonfigurované sady omezení, které můžete rychle použít klepnutím.

Po výběru vaše omezení budete prezentovat pomocí výběru název, který umožňuje zadejte jména nebo e-mailové adresy osob nebo skupin, do kterých chcete tato omezení chcete použít. Až budete spokojeni nepřidáte všem lidem má omezení vyrovnat v pravém horním rohu klepněte na Zamknout.

Když nemůžete aktuálně přidělení oprávnění technologie IRM v Android verze Microsoft Office, soubory chráněné technologií IRM, které obdržíte se otevře, pokud jsou přihlášení pomocí účtu, který má oprávnění k souboru. Když otevřete soubor chráněné technologií IRM zobrazí na informačním panelu v horní nabízející umožňuje zobrazit oprávnění přiřazené k tomuto souboru.

Když otevřete soubor chráněné technologií IRM v Office pro Android zobrazíte oprávnění, která vám byl přiřazen.

Důležité : Pokud chcete omezit oprávnění k obsahu souboru, musíte mít Microsoft Office for Mac Standard 2011.

Technologie IRM v Office for Mac 2011 nabízí tři úrovně oprávnění.

Úroveň oprávnění

Umožňuje

Čtení

Čtení

Změny

Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn

Úplné řízení

Čtení, úpravy, kopírování, ukládání změn, tisk, nastavení data vypršení platnosti obsahu, udělování oprávnění uživatelům, přístup k obsahu prostřednictvím kódu programu

Udělejte některou z těchto věcí:

Ruční nastavení úrovně oprávnění

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Wordová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Pokud k licenčnímu serveru přistupujete poprvé, zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro licenční server a zaškrtněte políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS).

  Tip :  Pokud políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS) nezaškrtnete, budete muset pokaždé zadávat svoje uživatelské jméno a heslo.

 3. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) nebo Full Control (Úplné řízení) zadejte e-mailovou adresu nebo jméno člověka nebo skupiny lidí, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 4. Pokud chcete hledání v adresáři pro e-mailovou adresu nebo jméno, klikněte na Tlačítko kontaktů .

 5. Pokud chcete přiřadit úroveň přístupu pro všechny uživatele v adresáři, klikněte na Přidat všichni   Přidat všechny .

 6. Po přiřazení úrovně oprávnění klikněte na tlačítko OK.

  Objeví se Message Bar (Panel zpráv) se zprávou, že jde o dokument se spravovanými přístupovými právy.

Použití šablony k omezení oprávnění

Správce může nastavit zásady technologie IRM specifické pro společnost, které definují úrovně oprávnění přístupu k informacím pro uživatele. Tyto aspekty správy přístupových práv jsou definovány pomocí šablon serveru AD RMS (Active Directory Rights Management Services). Správci společnosti můžou například definovat šablonu práv s názvem „Důvěrné firemní informace“, která bude určovat, že dokumenty používající tuto zásadu můžou otevřít jenom uživatelé v doméně společnosti.

 • Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na požadovanou šablonu práv.

  Wordová karta Revize, skupina Ochrana

Změna nebo odstranění úrovní oprávnění, které jste vytvořili

Pokud jste k omezení oprávnění použili šablony, nemůžete úrovně oprávnění změnit ani odstranit; tento postup funguje, pouze když úrovně oprávnění nastavíte ručně.

 1. V Message Bar (Panel zpráv) klikněte na Change Permissions (Změnit oprávnění).

 2. Do polí Read (Čtení), Change (Změny) a Full Control (Úplné řízení) zadejte novou e-mailovou adresu nebo jméno uživatele nebo skupiny uživatelů, kterým chcete přiřadit úroveň přístupu.

 3. Pokud chcete odebrat úroveň přístupu uživateli nebo skupině uživatelů, klikněte na e-mailovou adresu a stiskněte klávesu DELETE.

 4. Chcete-li odebrat všechny úrovně oprávnění, klikněte na Přidat všichni   Přidat všechny .

Nastavení data vypršení platnosti pro soubor s omezeným přístupem

Autoři můžou nastavit datum vypršení platnosti obsahu pomocí dialogu Set Permissions (Nastavit oprávnění). Petr se také může rozhodnout omezit Haně a Matějovi přístup k tomuto dokumentu na 25. května s tím, že po tomto datu platnost oprávnění k dokumentu vyprší.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Wordová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko This document expires on (Platnost tohoto dokumentu vyprší dne) a zadejte datum.

  Po vypršení oprávnění k dokumentu pro oprávněné uživatele může dokument otevřít jenom autor nebo uživatelé s oprávněním Full Control (Úplné řízení).

Povolení tisku uživatelům s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke změnám nebo čtení obsahu nemohou tisknout.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Wordová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Allow people with Change or Read permission to print content (Povolit uživatelům s oprávněním ke změnám nebo čtení tisknout).

Povolení kopírování obsahu uživatelům s oprávněním ke čtení

Ve výchozím nastavení uživatelé s oprávněním ke čtení nemohou obsah kopírovat.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Wordová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Allow people with Read permission to copy content (Povolit uživatelům s oprávněním ke čtení kopírovat obsah).

Povolení spouštění skriptů v souboru s omezeným přístupem

Autoři můžou změnit nastavení tak, aby povolilo spouštění maker Visual Basicu při otevření dokumentu a aby povolilo skriptům AppleScript přístup k informacím v dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Wordová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Access content programmatically (Přístup k obsahu prostřednictvím kódu programu).

Vyžadování připojení za účelem ověření oprávnění

Uživatelé se při prvním otevření dokumentu s omezeným přístupem ve výchozím nastavení musí ověřit připojením k serveru služby AD RMS. Nastavení ale můžete změnit tak, aby vyžadovalo ověření při každém otevření dokumentu s omezeným přístupem.

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na Restricted Access (Omezený přístup).

  Wordová karta Revize, skupina Ochrana

 2. Klikněte na More Options (Další možnosti) a zaškrtněte políčko Require a connection to verify permissions (Požadovat připojení k ověření oprávnění).

Odebrání omezení

 1. Na kartě Review (Revize) klikněte v části Protection (Ochrana) na Permissions (Oprávnění) a potom klikněte na No Restrictions (Bez omezení).

  Wordová karta Revize, skupina Ochrana

 2. V dialogu klikněte na Remove Restrictions (Odebrat omezení).

Příbuzná témata

Omezit oprávnění k obsahu v souboru
Otevřít soubor, který má omezená oprávnění
Přidat přihlašovací údaje pro otevření souboru spravovanými přístupovými právy nebo zprávy
formáty souborů, které fungují s technologií IRM

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×