Omezení přístupu pomocí IRM (Správy přístupových práv k informacím)

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje jednotlivcům i správcům nastavovat přístupová oprávnění k dokumentům, sešitům, prezentacím a e-mailovým zprávám. Pomáhá chránit citlivé informace před vytištěním, přeposláním nebo zkopírováním neoprávněnými osobami. Když se pomocí IRM omezí oprávnění k souboru, omezení přístupu a použití se vynutí, i když se soubor dostane k nezamýšleným příjemcům. Důvodem je, že přístupová oprávnění jsou uložená přímo v dokumentu, sešitu, prezentaci nebo e-mailové zprávě samotné. A musí být ověřená na serveru.

IRM pomáhá lidem vynutit osobní předvolby pro přenos osobních nebo soukromých informací. IRM taky pomáhá organizacím vynutit firemní zásady, které určují způsob kontroly a šíření důvěrných nebo vlastnických informací.

IRM pomáhá hlavně:

 • Zabránit oprávněným příjemcům obsahu s omezeným přístupem v předání, kopírování, změně, tisku, faxování nebo vložení obsahu za účelem neautorizovaného použití

 • Omezit přístup k obsahu, ať se odešle kamkoli

 • Zajistit vypršení platnosti souboru, takže po uplynutí určené doby už obsah v dokumentech není možné zobrazit

 • Vynutit podnikové zásady, které určují způsob použití a šíření obsahu uvnitř společnosti

IRM nemůže obsahu s omezeným přístupem zabránit v tom, aby se stal předmětem:

 • Vymazání, krádeže nebo zachycení a přenosu škodlivými programy, jako jsou trojské koně, programy zaznamenávající stisknutí kláves nebo některé druhy spywaru

 • Ztráty nebo poškození v důsledku napadení počítačovým virem

 • Ručního kopírování nebo přepsání z obrazovky příjemce

 • Digitálního fotografování (při zobrazení na obrazovce) ze strany příjemce

 • Kopírování pomocí programů pro záznam obsahu obrazovky vyvinutých jinými výrobci

Viz taky

Omezení oprávnění k obsahu v souboru

Otevření souboru s omezenými oprávněními

Přidání přihlašovacích údajů k otevření zprávy nebo souboru se spravovanými přístupovými právy

Formáty souborů, které fungují s IRM

Excel

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje jednotlivcům i správcům nastavovat přístupová oprávnění k dokumentům, sešitům, prezentacím a e-mailovým zprávám. Pomáhá chránit citlivé informace před vytištěním, přeposláním nebo zkopírováním neoprávněnými osobami. Když se pomocí IRM omezí oprávnění k souboru, omezení přístupu a použití se vynutí, i když se soubor dostane k nezamýšleným příjemcům. Důvodem je, že přístupová oprávnění jsou uložená přímo v dokumentu, sešitu, prezentaci nebo e-mailové zprávě samotné. A musí být ověřená na serveru.

IRM pomáhá lidem vynutit osobní předvolby pro přenos osobních nebo soukromých informací. IRM taky pomáhá organizacím vynutit firemní zásady, které určují způsob kontroly a šíření důvěrných nebo vlastnických informací.

IRM pomáhá hlavně:

 • Zabránit oprávněným příjemcům obsahu s omezeným přístupem v předání, kopírování, změně, tisku, faxování nebo vložení obsahu za účelem neautorizovaného použití

 • Omezit přístup k obsahu, ať se odešle kamkoli

 • Zajistit vypršení platnosti souboru, takže po uplynutí určené doby už obsah v dokumentech není možné zobrazit

 • Vynutit podnikové zásady, které určují způsob použití a šíření obsahu uvnitř společnosti

IRM nemůže obsahu s omezeným přístupem zabránit v tom, aby se stal předmětem:

 • Vymazání, krádeže nebo zachycení a přenosu škodlivými programy, jako jsou trojské koně, programy zaznamenávající stisknutí kláves nebo některé druhy spywaru

 • Ztráty nebo poškození v důsledku napadení počítačovým virem

 • Ručního kopírování nebo přepsání z obrazovky příjemce

 • Digitálního fotografování (při zobrazení na obrazovce) ze strany příjemce

 • Kopírování pomocí programů pro záznam obsahu obrazovky vyvinutých jinými výrobci

Viz taky

Omezení oprávnění k obsahu v souboru

Otevření souboru s omezenými oprávněními

Přidání přihlašovacích údajů k otevření zprávy nebo souboru se spravovanými přístupovými právy

Formáty souborů, které fungují s IRM

PowerPoint

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje jednotlivcům i správcům nastavovat přístupová oprávnění k dokumentům, sešitům, prezentacím a e-mailovým zprávám. Pomáhá chránit citlivé informace před vytištěním, přeposláním nebo zkopírováním neoprávněnými osobami. Když se pomocí IRM omezí oprávnění k souboru, omezení přístupu a použití se vynutí, i když se soubor dostane k nezamýšleným příjemcům. Důvodem je, že přístupová oprávnění jsou uložená přímo v dokumentu, sešitu, prezentaci nebo e-mailové zprávě samotné. A musí být ověřená na serveru.

IRM pomáhá lidem vynutit osobní předvolby pro přenos osobních nebo soukromých informací. IRM taky pomáhá organizacím vynutit firemní zásady, které určují způsob kontroly a šíření důvěrných nebo vlastnických informací.

IRM pomáhá hlavně:

 • Zabránit oprávněným příjemcům obsahu s omezeným přístupem v předání, kopírování, změně, tisku, faxování nebo vložení obsahu za účelem neautorizovaného použití

 • Omezit přístup k obsahu, ať se odešle kamkoli

 • Zajistit vypršení platnosti souboru, takže po uplynutí určené doby už obsah v dokumentech není možné zobrazit

 • Vynutit podnikové zásady, které určují způsob použití a šíření obsahu uvnitř společnosti

IRM nemůže obsahu s omezeným přístupem zabránit v tom, aby se stal předmětem:

 • Vymazání, krádeže nebo zachycení a přenosu škodlivými programy, jako jsou trojské koně, programy zaznamenávající stisknutí kláves nebo některé druhy spywaru

 • Ztráty nebo poškození v důsledku napadení počítačovým virem

 • Ručního kopírování nebo přepsání z obrazovky příjemce

 • Digitálního fotografování (při zobrazení na obrazovce) ze strany příjemce

 • Kopírování pomocí programů pro záznam obsahu obrazovky vyvinutých jinými výrobci

Viz taky

Omezení oprávnění k obsahu v souboru

Otevření souboru s omezenými oprávněními

Přidání přihlašovacích údajů k otevření zprávy nebo souboru se spravovanými přístupovými právy

Formáty souborů, které fungují s IRM

Outlook

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje jednotlivcům i správcům nastavovat přístupová oprávnění k dokumentům, sešitům, prezentacím a e-mailovým zprávám. Pomáhá chránit citlivé informace před vytištěním, přeposláním nebo zkopírováním neoprávněnými osobami. Když se pomocí IRM omezí oprávnění k souboru, omezení přístupu a použití se vynutí, i když se soubor dostane k nezamýšleným příjemcům. Důvodem je, že přístupová oprávnění jsou uložená přímo v dokumentu, sešitu, prezentaci nebo e-mailové zprávě samotné. A musí být ověřená na serveru.

IRM pomáhá lidem vynutit osobní předvolby pro přenos osobních nebo soukromých informací. IRM taky pomáhá organizacím vynutit firemní zásady, které určují způsob kontroly a šíření důvěrných nebo vlastnických informací.

Poznámka : Informace o tom, jak je možné omezit oprávnění k obsahu e-mailových zpráv, najdete v tématu Vytvoření zprávy s omezenými oprávněními.

IRM pomáhá hlavně:

 • Zabránit oprávněným příjemcům obsahu s omezeným přístupem v předání, kopírování, změně, tisku, faxování nebo vložení obsahu za účelem neautorizovaného použití

 • Omezit přístup k obsahu, ať se odešle kamkoli

 • Zajistit vypršení platnosti souboru, takže po uplynutí určené doby už obsah v dokumentech není možné zobrazit

 • Vynutit podnikové zásady, které určují způsob použití a šíření obsahu uvnitř společnosti

IRM nemůže obsahu s omezeným přístupem zabránit v tom, aby se stal předmětem:

 • Vymazání, krádeže nebo zachycení a přenosu škodlivými programy, jako jsou trojské koně, programy zaznamenávající stisknutí kláves nebo některé druhy spywaru

 • Ztráty nebo poškození v důsledku napadení počítačovým virem

 • Ručního kopírování nebo přepsání z obrazovky příjemce

 • Digitálního fotografování (při zobrazení na obrazovce) ze strany příjemce

 • Kopírování pomocí programů pro záznam obsahu obrazovky vyvinutých jinými výrobci

Viz taky

Přidání přihlašovacích údajů k otevření zprávy nebo souboru se spravovanými přístupovými právy

Formáty souborů, které fungují s IRM

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×