Omezení možností usnadnění v aplikaci Microsoft Office Project 2007

Aplikace Microsoft Office Project 2007 podporuje usnadnění s výjimkami uvedenými v tomto článku.

Problém

Výjimky

Dostupnost pomocí klávesnice

Základní funkce v aplikaci Office Project 2007 jsou dostupné pomocí klávesnice. Přístup k jiným funkcím pomocí klávesnice je možný s následujícími výjimkami:

 • Text v dialogových oknech Poznámky k úkolu, Poznámky ke zdroji a Poznámky k přiřazení nelze plně formátovat (například zvolit tučný text nebo kurzívu) bez použití myši.

 • Některá dialogová okna v aplikaci Office Project 2007 mají mřížky s dlouhými seznamy položek. K posunutí položky v mřížce lze použít klávesy ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU nebo klávesy PAGE DOWN a PAGE UP.

 • Aplikace Office Project 2007 nabízí podokna úkolů pro vytvoření nového projektu, zahájení práce s aplikací, zobrazení obsahu nápovědy a vyhledávání. Tato podokna nelze aktivovat pomocí klávesových zkratek. Chcete-li aktivovat některé podokno úkolu, procházejte cyklicky zobrazené panely nástrojů stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB, dokud nebude vybrán panel nástrojů pro požadované podokno úkolů.

 • Seskupené úkoly v zobrazení Síťový diagram je možné sbalit pomocí klávesnice, avšak sbalené skupiny lze rozbalit pouze myší.

 • V Průvodci projektem nejsou všechny ovládací prvky pro výběr data dostupné pomocí klávesnice. Je-li ovládací prvek pro výběr data z klávesnice nedostupný, zadejte datum do pole ručně.

Vysoký kontrast a atributy zobrazení

Aplikace Office Project 2007 podporuje možnosti usnadnění v nastavení hostitelského operačního systému s jistými výjimkami.

Některé oblasti produktu se při použití funkce Vysoký kontrast nezobrazují tak, jak by se měly zobrazit. Jsou to následující oblasti:

 • V zobrazení Kalendář při použití funkce Vysoký kontrast splývají čísla pro kalendářní data s pozadím.

 • Při zapnutí zvýraznění změn se při použití funkce Vysoký kontrast značně sníží viditelnost textu ve zvýrazněných buňkách.

 • Tlačítka pro plné formátování textu v dialogových oknech Poznámky k úkolu, Poznámky ke zdroji a Poznámky k přiřazení se v režimu Vysoký kontrast nezobrazují správně.

 • Ikony indikátorů se při použití funkce Vysoký kontrast nezobrazují správně. Chcete-li získat informace vyjádřené indikátory, přejděte do dialogového okna nebo zobrazte data tam, kde jsou zachycena.

 • Grafy zobrazující dostupnost a přidělení zdrojů nejsou při použití funkce Vysoký kontrast čitelné. K získání odpovídajících informací použijte tabulky v zobrazení Používání zdrojů.

 • Průvodce projektem, který uživatelům pomáhá změnit kalendáře projektu a zdrojů, není při použití funkce Vysoký kontrast čitelný. Ke změnám kalendářů použijte dialogové okno Změnit pracovní čas.

 • Průvodce projektem, který uživatelům pomáhá tisknout sestavy, není v režimu Vysoký kontrast čitelný. Ke konfiguraci možností tisku a k tisku použijte možnosti Vzhled stránky, NáhledTisk v nabídce Soubor.

 • Při spuštění Průvodce funkcemi usnadnění v systému Windows XP se prvky uživatelského rozhraní nezobrazují správně. Zapněte v ovládacích panelech (Možnosti usnadnění nebo Centrum usnadnění přístupu) funkci Vysoký kontrast.

V některých dialogových oknech aplikace Office Project 2007 dochází při použití velmi velkého písma k oříznutí textu.

Umístění fokusu v rozhraní

Aplikace Office Project 2007 má dobře definovanou indikaci aktuálního umístění fokusu na obrazovce, který se při změně vstupního fokusu posouvá mezi interaktivními prvky rozhraní, s následujícími výjimkami:

 • Položky nabídky se při použití programu Lupa nezobrazují správně. Například text v nabídce Úpravy se při použití programu Lupa překrývá, což snižuje jeho čitelnost.

 • V dialogovém okně Zabezpečení (nabídka Nástroje, příkaz Makro) se systémový znak při změně fokusu pomocí klávesnice neposouvá.

 • V dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje) se při přechodu na určitá tlačítka pomocí klávesy TAB změní fokus na celé dialogové okno.

 • V Průvodci nahrazením zdrojů způsobí výběr některých položek automatické přesunutí fokusu na další ovládací prvek v dialogovém okně.

 • V Průvodci projektem se při přechodu na určité odkazy pomocí klávesy TAB odstraní fokus z celého okna aplikace Project. Chcete-li vrátit fokus zpět do aplikace Project, procházejte cyklicky otevřené aplikace stisknutím kombinace kláves ALT+TAB, dokud nebude vybrána aplikace Project.

Zobrazení informací

Aplikace Office Project 2007 používá k zobrazování informací rozhraní Microsoft Active Accessibility (MSAA) s následujícími výjimkami:

 • Následující dialogová okna nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA: Změnit pracovní čas, Sestavy, Doplňky modelu COM, Přeuspořádat příkazy, Vložení hypertextového odkazu, Vlastní nastavení formuláře, Možnosti služby.

 • Některé ovládací prvky v dialogovém okně Ukazatele průběhu nezobrazují své názvy pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA.

 • Doplňky modelu COM (Component Object Model) nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA

 • Stavový řádek zobrazený ve spodní části okna aplikace Project nezobrazuje informace podle předpisů rozhraní MSAA.

 • V dialogovém okně Vzhled stránky se podřízené objekty při přepínání karet nezobrazují správně s použitím hierarchie objektů rozhraní MSAA. Nástroje pro čtení obrazovky však mohou pro přístup k těmto objektům používat alternativní metody.

 • Karty v dialogovém okně Možnosti nemají názvy správně zobrazeny pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA. Všechny karty se zobrazují s názvem Možnosti.

 • Rozhraní MSAA není podporováno v grafických zobrazeních, například v grafu v zobrazení Ganttova diagramu. Všechny informace obsažené v grafických zobrazeních jsou však dostupné i v tabulkovém formátu (například na levé straně zobrazení Ganttova diagramu), který podporuje rozhraní MSAA.

 • Metoda MSAA pro výběr (accSelect) nefunguje v polích se seznamem. V polích se seznamem se také zobrazuje nesprávná hodnota vlastnosti role rozhraní MSAA.

 • Při zobrazení Průvodce projektem není dostupná hierarchie objektů rozhraní MSAA pro podrobné zobrazení jednotlivých dialogových oken nebo buněk z hlavního okna aplikace Project. Nástroje pro čtení obrazovky však mohou pro přístup k těmto objektům používat alternativní metody.

 • Panel zobrazení nezobrazuje svůj název správně pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA.

 • Části kontroly pravopisu nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA.

 • V seznamech obsahujících nalevo u každé položky zaškrtávací políčka nejsou uvedeny názvy položek.

Animace

Aplikace Office Project 2007 používá animace, je-li zapnut animovaný pomocník Office. Uživatel může animace podle svého uvážení vypnout, veškeré informace jsou ve stejné míře dostupné i v režimu bez animací.

Používání názvů rámců

Je-li zobrazen Průvodce projektem, používá okno aplikace Office Project 2007 dva rámce, které jsou zobrazeny v ovládacím prvku webového prohlížeče uvnitř okna aplikace Office Project 2007. Tyto rámce nemají název.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×