Okna databáze

Okno Kód

Zobrazuje celý kód pro konkrétní platformu databáze, která je přidružena k modelu, včetně kódu extrahovaného z databáze během zpětné analýzy. Okno Kód umožňuje také získat přístup k oknu Editoru kódu, ve kterém je možné zkontrolovat existující kód nebo napsat nový kód.

Okno Tabulky a zobrazení

Zobrazí se automaticky při použití Průvodce zpětnou analýzou a zobrazuje seznam názvů tabulek a zobrazení extrahovaný z databáze. Z okna Tabulky a zobrazení je možné přetáhnout prvky do diagramu, kde je lze zobrazit spolu s libovolnými přidruženými vztahy.

Poznámka : Tabulky související s konkrétní tabulkou lze zobrazit i bez zobrazení celého diagramu modelu.

Okno Typy

Zobrazuje složené typy definované uživatelem, předdefinované logické datové typy pro cílovou databázi a přenosné datové typy vytvořené uživatelem pomocí dialogového okna Typy definované uživatelem. Pokud jste dobře seznámeni s požadavky systému správy databáze na logické datové typy, můžete přiřadit datové typy k určitým sloupcům v modelu.

Okno Výstup

Zobrazuje zpětnou vazbu týkající se průběhu a stavu analýzy při spuštění Průvodce zpětnou analýzou. Okno Výstup zobrazuje například zprávy o tom, které tabulky jsou extrahovány z databáze.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×