Okna Vlastnosti a Dokumentace UML

Okna Vlastnosti a Dokumentace poskytují další informace o vybraném prvku UML. Ve výchozím nastavení se tato okna nezobrazují. Chcete-li je zobrazit, přejděte nabídce UML na příkaz Zobrazit a klepněte na příkaz Dokumentace nebo Vlastnosti.

Okna Vlastnosti nebo Dokumentace můžete přesunout, takže mohou být plovoucí, přetažením některého z jejich okrajů můžete změnit jejich velikost, můžete je naskládat na sebe nebo je přetažením k některému okraji okna stránky výkresu ukotvit na jiném místě.

Okno Vlastnosti

Pokud v diagramu vyberete obrazec UML, zobrazí se v okně Vlastnosti hlavní vlastnosti přidružené k tomuto prvku. Vlastnosti v tomto okně nelze upravovat, slouží pouze pro účely zobrazení.

Okno Dokumentace

Hodnota dokumentace s příznakem přidružená k prvku UML se zobrazí v okně Dokumentace v případě, že vyberete ikonu prvku ve stromovém zobrazení nebo obrazec na stránce výkresu, který představuje prvek. Dokumentaci k prvku můžete přidat také tak, že vyberete jeho ikonu nebo obrazec a zadáte text dokumentace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×