Ohraničení dokumentů nebo obrázků

Ohraničení dokumentů nebo obrázků

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Ohraničení může přidat na zajímavosti a nápadnosti různých částí dokumentu nebo e-mailové zprávy. Ohraničení můžete přidat ke stránkám, k textu, k tabulkám a buňkám tabulek, ke grafickým objektům i k obrázkům.

Další informace získáte po kliknutí na nadpis níže.

Pokud tato stránka je na začátku dokumentu nebo oddílu můžete použít ohraničení jenom jednu stránku. Pokud je stránka uprostřed dokumentu první Vložit konec oddílu.

 1. Na kartě Návrh zvolte Ohraničení stránky.

  Tlačítko Ohraničení stránky

 2. V dialogovém okně Ohraničení a stínování navrhněte ohraničení:

  1. V části Nastavení si vyberte styl ohraničení.

  2. V části Styl zvolte požadovaný styl čáry.

  3. V seznamu Barva zvolte barvu ohraničení.

  4. V seznamu Šířka zvolte požadovanou šířku čáry.

  5. Pokud raději chcete klipartové ohraničení, zvolte v seznamu Efekt grafiku ohraničení.

   Nastavení možností ohraničení stránky

 3. V seznamu Použít na zvolte Tento oddíl – pouze první stránka.

  Seznam pro výběr stránek, které mají mít ohraničení

  Tip: Toto nastavení funguje taky v případě, když přidáváte ohraničení na první stránku dokumentu.

 4. V podokně náhledu klikněte na ohraničení, které chcete odstranit.

  Oblast Náhled pro zobrazení ohraničení stránky

  Tip: Pokud chcete změnit umístění ohraničení na stránce, zvolte Možnosti a upravte nastavení okrajů.

Pokud jste v dokumentu přidali ohraničení stránky, můžete ho odebrat tak, že nastavení pro ohraničení stránky změníte na Žádné.

 1. Na kartě Návrh zvolte Ohraničení stránky.

  Tlačítko Ohraničení stránky

 2. V dialogovém okně Ohraničení a stínování zvolte v seznamu Použít na stránku (nebo stránky), kde chcete ohraničení odebrat.

 3. V části Nastavení zvolte Žádné.

  Dialogové okno pro nastavení ohraničení stránky

Pokud chcete změnit barvu stávající stránky ohraničení přejděte na kartě Návrh na pásu karet klikněte na Ohraničení stránky a použijte ovládací prvek rozevíracího seznamu Barva a vyberte jinou barvu. Kliknutím na OK použijete uložte změnu.

Ohraničení můžete k tabulce přidat pomocí galerie Styly ohraničení.

 1. Klikněte do tabulky a potom ji vyberte kliknutím na úchyt pro přesunutí tabulky.

  Tabulka s úchytem pro přesunutí tabulky

  Poznámky: 

  • Zobrazí se karta Nástroje tabulky – Návrh.

  • Umístění nástrojů tabulky

 2. Ve skupině Ohraničení zvolte seznam Styly ohraničení a zvolte některý styl ohraničení.

  Styly ohraničení tabulky

 3. V seznamu Ohraničení zvolte, kam chcete ohraničení přidat.

  Umístění ohraničení tabulky

  Tip: Změna nebo ohraničení části tabulky přidat, vyberte Tlačítko Návrhář ohraničení a klikněte na každý ohraničení do tabulky, který chcete změnit nebo přidat. Word použije styl ohraničení, který už jste zvolili a nemusíte nejdřív vyberte tabulku.

  Tlačítko Návrhář ohraničení

Když do dokumentu přidáte tabulku, bude mít celá tabulka i jednotlivé buňky automaticky obyčejné černé ohraničení. I když k tabulce přidáte další ohraničení, můžete všechna (nebo některá) ohraničení odebrat.

 1. Klikněte do tabulky a v levém horním rohu se zobrazí úchyt pro přesunutí tabulky Úchyt pro přesunutí tabulky .

 2. Na kartě Nástroje tabulky – Návrh zvolte Ohraničení.

  Tlačítko ohraničení nástrojů tabulky

 3. Klikněte na Bez ohraničení:

  Odebrání ohraničení textu

 1. Vyberte buňky, jejichž ohraničení chcete odebrat, tak, že přes ně přetáhnete myší.

 2. Na kartě Nástroje tabulky – Návrh zvolte Ohraničení a vyberte, co chcete.

  Umístění ohraničení tabulky

 1. Klikněte do tabulky.

 2. Klikněte na Nástroje tabulky > Návrh > Styl čáry > Bez ohraničení. Kurzor se změní na štětec, jehož přetažením můžete ručně vymazat ohraničení, která chcete odstranit.

  Styl čáry ohraničení

Když k obrázkům v dokumentech přidáte ohraničení, obrázky víc vyniknou a dodají dokumentu dokonalejší vzhled. Jestli bude ohraničení obyčejné nebo ozdobné, to záleží jenom na vás.

V galerii Styly obrázků najdete spoustu přednastavených stylů, pomocí kterých snadno přidáte speciální druh ohraničení jediným kliknutím.

 1. Zvolte obrázek, ke kterému chcete přidat ohraničení.

 2. Na kartě Nástroje obrázku – Formát v galerii Styly obrázků zvolte požadovaný styl.

  Tipy: 

  • Další styly v galerii můžete zobrazit tak, že zvolíte Více.

  • Galerie Styly obrázků

Vlastní ohraničení obrázku

Pokud chcete mít kompletně vlastní ohraničení, můžete zvolit barvu ohraničení, šířku ohraničení a styl čáry.

 1. Klikněte na obrázek, ke kterému chcete přidat vlastní ohraničení.

 2. Na kartě Nástroje obrázku – Formát zvolte Ohraničení obrázku.

  Tlačítko Ohraničení obrázku na kartě Nástroje obrázku – Formát

 3. Zvolte barvu.

  Možnosti ohraničení obrázku

 4. Zvolte jednu z těchto možností:

  • V seznamu Tloušťka čáry zvolte šířku ohraničení.

  • V seznamu Typ čáry zvolte styl čáry.

Způsob odebrání ohraničení obrázku závisí na tom, jestli se jedná o styl obrázku nebo o vlastní ohraničení.

 1. Zvolte obrázek, u kterého chcete odebrat ohraničení.

 2. Na kartě Nástroje obrázku – Formát udělejte některou z těchto věcí:

  Umístění Nástrojů obrázků

  • Pokud je ohraničením obrys, zvolte v seznamu Ohraničení obrázku možnost Bez obrysu.

  • Pokud je ohraničením styl a víte, který styl to je, zvolte v seznamu Efekty obrázků použitý styl a potom zvolte Bez (stylu). Když chcete například odebrat stín, klikněte na Efekty obrázků > Stín > Bez stínu.

  • Pokud nevíte, jaký styl byl použitý, můžete obrázek obnovit, ale tím se odeberou i všechny další změny, které jste udělali. Ve skupině Upravit zvolte Obnovit obrázek.

   Příkaz Obnovit obrázek

Odebrání vlastního ohraničení

 1. Zvolte obrázek, u kterého chcete odebrat vlastní ohraničení.

 2. Na kartě Nástroje obrázku – Formát zvolte v seznamu Ohraničení obrázku možnost Bez obrysu.

  Odebrání ohraničení z obrázku

Pomocí tlačítka Ohraničení můžete přidat k textu ohraničení a tím ho oddělit nebo zvýraznit. Ohraničení můžete přidávat na libovolnou stranu textu nebo ze všech stran a vytvořit tak rámeček.

 1. Umístěte kurzor nebo vyberte text na místě, kam chcete přidat ohraničení.

 2. Na kartě Domů ve skupině Odstavec zvolte v seznamu Ohraničení některou možnost ohraničení.

  Přidání ohraničení textu

  Tlačítko

  Název

  Činnost

  Obrázek tlačítka

  Dolní ohraničení

  Vytvoří ohraničení pod odstavcem nebo buňkou tabulky na místě, kde je právě kurzor, nebo pod vybranými odstavci nebo buňkami. Pokud vyberete část textu kratší než odstavec, vytvoří se rámeček kolem výběru.

  Obrázek tlačítka

  Horní ohraničení

  Totéž jako u tlačítka Dolní ohraničení, ale nahoře.

  Obrázek tlačítka

  Levé ohraničení

  Totéž jako u tlačítka Dolní ohraničení, ale vlevo.

  Obrázek tlačítka

  Pravé ohraničení

  Totéž jako u tlačítka Dolní ohraničení, ale vpravo.

  Obrázek tlačítka

  Bez ohraničení

  Odebere ohraničení z výběru.

  Obrázek tlačítka

  Všechna ohraničení

  Vytvoří rámeček okolo všech odstavců vybraného textu. Pokud není vybraný žádný text, vytvoří Word rámeček okolo odstavce, ve kterém je právě umístěný kurzor. Když při psaní do textového pole s ohraničením Všechna ohraničení stisknete Enter, zobrazí se nový paragraf v novém rámečku.

  Obrázek tlačítka

  Vnější ohraničení

  Vytvoří rámeček okolo vybraného textu. Pokud není vybraný žádný text, vytvoří Word rámeček okolo odstavce, ve kterém je právě umístěný kurzor. Když při psaní v odstavci s ohraničením Vnější ohraničení stisknete Enter, rozšíří se rámeček tak, že obsahuje nový odstavec.

  Obrázek tlačítka

  Vnitřní ohraničení

  Vytvoří ohraničení mezi vybranými odstavci. Pokud není vybraný žádný text, nebo pokud je vybraný jen jeden odstavec, nestane se nic. Když při psaní v odstavci s ohraničením Vnitřní ohraničení stisknete Enter, zobrazí se nové ohraničení.

  Obrázek tlačítka

  Vnitřní vodorovné ohraničení

  U obyčejných odstavců dělá totéž jako tlačítko Vnitřní ohraničení. U tabulky přidá ohraničení mezi řádky a ne mezi sloupce.

  Obrázek tlačítka

  Vnitřní svislé ohraničení

  V tabulce přidá ohraničení mezi sloupce a ne mezi řádky. U obyčejných odstavců nedělá nic.

  Obrázek tlačítka

  Ohraničení šikmo dolů

  V tabulce přidá diagonální čáru z levého horního rohu do pravého dolního rohu každé buňky. U obyčejných odstavců nedělá nic

  Obrázek tlačítka

  Ohraničení šikmo nahoru

  V tabulce přidá diagonální čáru z levého dolního rohu do pravého horního rohu každé buňky. U obyčejných odstavců nedělá nic

  Obrázek tlačítka

  Vodorovná čára

  Vloží vodorovnou čáru jako obrázek pod místo, na kterém je právě umístěný kurzor.

  Obrázek tlačítka

  Navrhnout tabulku

  Kreslí tabulku pomocí kurzoru.

  Obrázek tlačítka

  Zobrazit mřížku

  Zobrazí hranice buněk v tabulkách, které nemají žádné ohraničení.

  Obrázek tlačítka

  Ohraničení a stínování

  Zobrazí možnosti formátování ohraničení, jako například šířku, barvu a styl čáry.

 1. Vyberte celý text uvnitř ohraničení.

 2. Na kartě Domů ve skupině Odstavec otevřete seznam Ohraničení.

  Přidání ohraničení textu

 3. Zvolte Bez ohraničení.

  Odebrání ohraničení textu

 1. Vyberte celý text uvnitř ohraničení.

 2. Na kartě Domů ve skupině Odstavec otevřete seznam Ohraničení.

  Přidání ohraničení textu

 3. V seznamu ohraničení klikněte na každou stranu ohraničení, kterou chcete odebrat.

Poznámka:  Pokud je ohraničení kolem jediného slova, zmizí celé ohraničení.

Co chcete udělat?

Ohraničení můžete přidat na libovolnou stranu nebo na všechny strany u každé stránky dokumentu, u stránek v oddílu, jenom u první stránky nebo u všech stránek kromě první. Ohraničení stránek můžou mít různé styly čar a barvy nebo můžete vybírat z různých grafických ohraničení.

Stránka s grafickým ohraničením

Přidáním ohraničení můžete oddělit text od zbytku dokumentu.

Text s ohraničením a stínováním

Ohraničení můžete přidat k tabulce nebo k jednotlivým buňkám tabulky.

Tabulka s automatickým formátováním

Ohraničení můžete přidat k nakresleným objektům i obrázkům. Formát ohraničení objektu můžete změnit stejným způsobem, jako se mění formát čáry.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Pozadí stránky na tlačítko Ohraničení stránky.

  Karta Ohraničení stránky v dialogovém okně Ohraničení a stínování ve Wordu 2010

  Ujistěte se, že jste v dialogovém okně Ohraničení a stínování na kartě Ohraničení stránky.

 2. Klikněte na některou z možností ohraničení v části Nastavení.

  Poznámka: Pokud chcete určit, že má ohraničení být na určité straně stránky, například jenom nahoře, klikněte v části Nastavení na možnost Vlastní. V podokně Náhled klikněte na tu stranu, na které má ohraničení být.

 3. Vyberte styl, barvu a šířku ohraničení.

  Poznámka: Pokud chcete mít ohraničení s grafickými efekty, vyberte některou možnost v seznamu Efekt.

 4. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete určit konkrétní stránku nebo oddíl, kde má ohraničení být, klikněte na požadovanou možnost v seznamu Použít na.

  • Pokud chcete zadat přesnou polohu ohraničení na stránce, klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte požadované možnosti.

Poznámka: Ohraničení stránky můžete uvidět na obrazovce tak, že dokument zobrazíte v zobrazení Rozložení při tisku.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Pozadí stránky na tlačítko Ohraničení stránky.

  Tlačítko Ohraničení stránky ve Wordu 2010

  Poznámky: 

  • Ujistěte se, že jste v dialogovém okně Ohraničení a stínování na kartě Ohraničení stránky.

  • Karta Ohraničení stránky v dialogovém okně Ohraničení a stínování ve Wordu 2010

 2. Změňte možnosti, které chcete, a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Ohraničení stránky můžete uvidět na obrazovce tak, že dokument zobrazíte v zobrazení Rozložení při tisku.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Pozadí stránky na tlačítko Ohraničení stránky.

  Karta Ohraničení stránky v dialogovém okně Ohraničení a stínování ve Wordu 2010

 2. V dialogovém okně Ohraničení a stínování na kartě Ohraničení stránky zvolte v části Nastavení možnost Žádné.

Poznámka: Pokud chcete ohraničení odebrat jenom z jednoho okraje dokumentu nebo třeba ponechat jenom horní ohraničení, klikněte v diagramu v podokně Náhled na ta ohraničení, která chcete odebrat.

 1. Vyberte obrázek, tabulku nebo text, u kterých chcete použít ohraničení.

  Pokud chcete ohraničení použít u určitých buněk tabulky, vyberte požadované buňky včetně značek konců buněk.

  Výběr buněk a značek konce buňky

  Poznámka: Stisknutím klávesové zkratky Ctrl+8 můžete zobrazit (nebo skrýt) značky odstavců a značky konců buněk.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Pozadí stránky na tlačítko Ohraničení stránky.

  Tlačítko Ohraničení stránky ve Wordu 2010

 3. V dialogovém okně Ohraničení a stínování na kartě Ohraničení zvolte v části Nastavení některou z možností ohraničení.

  Dialogové okno Ohraničení a stínování ve Wordu 2010

 4. Vyberte styl, barvu a šířku ohraničení.

 5. Udělejte některý z těchto kroků:

  • Pokud chcete ohraničení umístit jenom na určité strany vybrané oblasti, klikněte v části Nastavení na možnost Vlastní. V podokně Náhled klikněte na strany diagramu nebo na tlačítka. Tím ohraničení přidáte nebo odeberete.

  • Pokud chcete zadat přesnou polohu ohraničení odstavce vzhledem k textu, klikněte v seznamu Použít na na možnost Odstavec, klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte požadované možnosti.

  • Pokud chcete zadat, že ohraničení má mít buňka nebo tabulka, klikněte v seznamu Použít na na požadovanou možnost.

 1. Vyberte text, obrázek nebo tabulku, jejichž ohraničení chcete změnit.

  Pokud chcete ohraničení změnit u určitých buněk tabulky, vyberte požadované buňky včetně značek konců buněk.

  Poznámka: Stisknutím klávesové zkratky Ctrl+8 můžete zobrazit (nebo skrýt) značky odstavců a značky konců buněk.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Pozadí stránky na tlačítko Ohraničení stránky.

  Tlačítko Ohraničení stránky ve Wordu 2010

 3. Klikněte na kartu Ohraničení a změňte možnosti, které chcete.

 1. Vyberte text, obrázek nebo tabulku, jejichž ohraničení chcete odebrat.

  Pokud chcete ohraničení odebrat u určitých buněk tabulky, vyberte požadované buňky včetně značek konců buněk.

  Poznámka: Stisknutím klávesové zkratky Ctrl+8 můžete zobrazit (nebo skrýt) značky odstavců a značky konců buněk.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Pozadí stránky na tlačítko Ohraničení stránky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Klikněte na kartu Ohraničení.

 4. V části Nastavení klikněte na Žádné.

Poznámka:  Když chcete přidat ohraničení k nakreslenému objektu, musíte nakreslený objekt umístit na kreslicí plátno.

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na seznam Tvary a potom klikněte na Nové kreslicí plátno.

  Možnost Nové kreslicí plátno ve Wordu 2010

 2. Klikněte na kreslicí plátno pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Formátovat kreslicí plátno.

 3. Na kartě Barvy a čáry v části Čára zvolte barvu, styl čáry a tloušťku čáry.

 4. Přidejte na kreslicí plátno požadované nakreslené objekty.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na kreslicí plátno s ohraničením, které chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na Formátovat kreslicí plátno.

 2. Na kartě Barvy a čáry v části Čára změňte barvu, styl čáry a tloušťku čáry.

 1. Vyberte objekt, který chcete odebrat ohraničení.

 2. Klikněte na kreslicí plátno pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Formátovat kreslicí plátno.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Ve Wordu 2010: V části Barva čáry vyberte Bez čáry a v části Styl čáry zrušte výběr všech položek.

  • Ve Wordu 2007: Na kartě Barvy a čáry v části Čára klikněte v seznamu Barva na Bez barvy.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×