Office
Přihlásit se

Office Delve pro správce Office 365

Čím víc budete vy a vaši kolegové používat Office 365 ke spolupráci (vzájemně si prohlížet dokumenty, upravovat je a sdílet), tím pro vás všechny bude Delve užitečnější. Přečtěte si něco víc o tom, jak můžete jako správce pomoct uživatelům Delve naplno využít.

Delve využívá technologii Office Graph a ukazuje uživatelům nejrelevantnější obsah na základě toho, s kým a na čem pracují. Informace v aplikaci Delve jsou šité na míru každému uživateli. Delve nijak nemění oprávnění, takže uživatelé uvidí jenom to, k čemu už mají přístup.

Jako správce můžete zajistit, aby měla vaše organizace přístup k Office Graphu, a nastavit další služby Office 365, které Delve používá, třeba SharePoint Online a OneDrive pro firmy. Můžete taky lidem pomoct naučit se s aplikací Delve pracovat a řešit otázky, které mohou při jejím používání mít.

Co potřebujete k získání aplikace Delve

Delve je dostupný pro Office 365 Enterprise (E1, E3 a E4), Office 365 pro oblast vzdělávání (E1, E3 a E4), Office 365 Government (E1, E3 a E4), Office 365 Business Essentials a Office 365 Business Premium.

Než začnete Delve používat, musíte bez ohledu na to, který z těchto plánů Office 365 máte, aktivovat službu SharePoint Online a přiřadit uživatelům licenci na SharePoint Online. Jestli chcete, aby se na domovských stránkách uživatelů v Delvu zobrazovaly přílohy, musíte také nastavit Exchange Online. Když nastavíte Online Skype pro firmy, budou moct uživatelé zahajovat konverzace Online Skypu pro firmy přímo z Delvu. A pokud nastavíte Yammer Enterprise, budu se uživatelé moct zúčastnit konverzací Yammeru o dokumentech přímo z Delvu.

Delve funguje s aktuálními nebo bezprostředně předchozími verzemi aplikací Internet Explorer a Firefox nebo s nejnovějšími verzemi aplikací Chrome a Safari. Další informace najdete v článku Požadavky na systém pro Office 365.

Rychlejší získání nových funkcí aplikace Delve

Pokud chcete mít nové funkce v Delvu dostupné dříve, než budou dostupné ve standardních verzích, můžete se přihlásit do programu pro výběrové verze. Nové aktualizace funkcí dostanete minimálně o dva týdny dříve než zákazníci s programem pro standardní verze. Další informace najdete v článku Možnosti vydání v Office 365.

Přihlášení do programu pro výběrové verze:

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. Přejděte na Nastavení > Profil organizace.

 4. U možnosti Předvolby verze klikněte na Upravit.

 5. Pokud chcete povolit výběrovou verzi pro všechny uživatele v organizaci, zvolte Výběrová verze pro všechny. Pokud chcete povolit výběrovou verzi pro některé uživatele v organizaci, zvolte Výběrová verze pro vybrané uživatele.

  Tip: Vytvoření individuálních zobrazení Delvu pro uživatele ve vaší organizaci chvíli potrvá. Když se do programu pro vybrané verze přihlásíte těsně před začátkem víkendu, bude větší šance, že se budou uživatelům na začátku dalšího pracovního týdne zobrazovat v Delvu ty správné možnosti.

Program verzí, který pro svoji organizaci zvolíte, bude mít vliv na to, co uživatelé v Delve uvidí. Přehled hlavních rozdílů najdete v článku Office Delve vypadá jinak než to, co popisujete.

Řízení přístupu k Office Graphu

Přístup k Office Graphu můžete řídit přes Centrum pro správu SharePointu.

Pokud nepovolíte přístup k Office Graphu, zakážete tím funkce v Office 365, které využívají Office Graph, jako je třeba Delve. Zákazem přístupu k Office Graphu ovlivníte také relevantnost obsahu, který se zobrazuje na libovolném místě v Office 365, například na domovské stránce SharePointu nebo v zobrazení Nenechte si ujít ve OneDrivu pro firmy. Další informace najdete v části Jaký účinek má povolení a nepovolení přístupu k Office Graphu.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. Zvolte Nastavení.

 4. V části Office Graph vyberte jednu z těchto možností:

  • Povolit přístup k Office Graphu

  • Nepovolovat přístup k Office Graphu

Představení aplikace Delve ve vaší organizaci

Tady jsou některé zdroje informací, které můžete použít, až budete s aplikací Delve ve vaší organizaci začínat.

Před oznámením dostupnosti aplikace Delve

Oznámení dostupnosti aplikace Delve

 • Když chcete oznámit ve vaší organizaci dostupnost aplikace Delve, můžete si stáhnout tuto e-mailovou šablonu a přizpůsobit ji.

Získání aplikací Delve

Každodenní používání aplikace Delve

Data a geografická oblast

 • Když uživatelé přejdou do Delvu, například zadáním adresy delve.office.com v prohlížeči, jsou automaticky přesměrováni do geografické oblasti, ve které je umístěný tenant Office 365 vaší organizace. Po přesměrování se k adrese URL přidá předpona tvořená třemi písmeny, která označuje oblast – například https://nam.delve.office.com pro Severní Ameriku nebo https://eur.delve.office.com pro Evropu.

Pomoc uživatelům při odstraňování potíží s aplikací Delve

Informace uvedené v této části můžete použít, když budete pomáhat odstraňovat potíže s aplikací Delve.

Uživatelé Delve v Office 365 neuvidí Ikona pro otevření aplikace

Pokud jeden nebo víc uživatelů ve vaší organizaci nevidí Delve ve spouštěči aplikací, měli byste zkontrolovat několik věcí. Všechny tyto věci musí mít vaše organizace hotové, než můžou uživatelé začít používat Delve.

Řešení

Zkontrolujte, jestli jste v organizaci povolili přístup k Office Graphu

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. Přejděte na Nastavení > Office Graph a zkontrolujte, že jste vybrali Povolit přístup k Office Graphu.

  Poznámka: Pokud máte samostatnou službu SharePoint Online – to znamená SharePoint Online (Plán 1) nebo SharePoint Online (Plán 2) – dostanete se k nastavení Office Graphu přes Centrum pro správu SharePointu. Uživatelé ale nebudou moct Delve používat a Ikona pro otevření aplikace jim Delve ani neukáže, protože Delve zatím není pro samostatné služby dostupný.

Zkontrolujte, jestli používáte plán Office 365, který podporuje Delve

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. Přejděte na Fakturace > Předplatná.

 4. Ověřte, jestli máte jedno z těchto předplatných:

  • Office 365 Enterprise (E1, E3 nebo E4)

  • Office 365 pro oblast vzdělávání

  • Office 365 Government (E1, E3 nebo E4)

  • Office 365 Business Essentials

  • Office 365 Business Premium

Zkontrolujte, jestli jste přiřadili správné uživatelské licence

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací v Office 365 v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. Přejděte na Uživatelé > Aktivní uživatelé.

 4. Zaškrtněte políčko před názvem uživatele, pro kterého chcete zkontrolovat licence.

 5. Ověřte, jestli má uživatel jednu z těchto kombinací licencí:

  • Microsoft Office 365 Plán E1 plus SharePoint Online (Plán 1 nebo Plán 2)

  • Microsoft Office 365 Plán E3 plus SharePoint Online (Plán 1 nebo Plán 2)

  • Microsoft Office 365 Plán E4 plus SharePoint Online (Plán 1 nebo Plán 2)

  • Microsoft Office 365 Business Essentials plus SharePoint Online (Plán 1 nebo Plán 2)

  • Microsoft Office 365 Business Premium plus SharePoint Online (Plán 1 nebo Plán 2)

  Další informace o správě licencí najdete v článku Přiřaďte licence uživatelům v Office 365 pro firmy.

Uživatelé vidí v aplikaci Delve nesprávné kolegy

Pokud má služba Windows Azure Active Directory zastaralé informace nebo pokud se nesynchronizovala s profily uživatelů ve službě SharePoint Online, nemusí Delve zobrazovat ty nejrelevantnější kolegy.

Delve pomocí informací z profilů uživatelů v Office 365 určuje, kteří uživatelé ve vaší organizaci spolu spolupracují nejvíc. Tyto profily obsahují informace ze služby Windows Azure Active Directory a z profilů uživatelů ve službě SharePoint Online. Každých 24 hodin se informace o lidech ze služby Windows Azure Active Directory automaticky přidávají do profilů uživatelů ve službě SharePoint Online.

Řešení

 • Zkontrolujte si a vyčistěte Windows Azure Active Directory a počkejte, až se informace synchronizují s profily uživatelů ve službě SharePoint Online.

 • Pokud jste akademická organizace, neprobíhá synchronizaci mezi Windows Azure Active Directory a profily uživatelů automaticky. Vaši uživatelé se budou muset aspoň jednou přihlásit ke službě SharePoint Online a vytvořit si profily uživatelů.

 • Pokud máte místní adresář Služba Active Directory a nastavili jste synchronizaci adresáře Služba Active Directory, ujistěte se, jestli se správně synchronizuje se službou Windows Azure Active Directory.

Uživatelé nevidí v aplikaci Delve obrázky uživatelů

Obrázky uživatelů v aplikaci Delve pocházejí z profilů uživatelů ve službě SharePoint Online. Pokud nějaký uživatel nemá ve svém profilu ve službě SharePoint Online žádný obrázek, nemá Delve co zobrazit.

Řešení

 • Ujistěte se, že si uživatelé nahráli na SharePoint Online svůj obrázek profilu uživatele. Další informace najdou uživatelé v článku Zobrazení a úprava profilu.

Uživatelé vidí dokumenty od jiných uživatelů, kteří v mají Delvu vypnuté Dokumenty

Uživatelé si můžou v Delvu vypnout Dokumenty, což znamená, že v Delvu neuvidí žádné dokumenty a že aktivity a relace (vztahy) těchto uživatelů v Office 365 nebudou zahrnuté v Office Graphu.

Pokud ale ostatní uživatelé mají dál přístup k dokumentům uživatele, který si Dokumenty vypnul, budou tyto dokumenty v Delvu dál vidět a budou je také moct vyhledávat v SharePointu Online.

I když si uživatel Dokumenty vypne, budou viditelné i další informace, které jsou dostupné všem lidem v organizaci, například informace z Azure Active Directory.

Řešení

 • Není nutná žádná akce.

Uživatelé vidí v aplikaci Delve velmi málo obsahu nebo nevidí žádný obsah

Obsah, který Delve zobrazuje, pochází z různých zdrojů obsahu v rámci Office 365, jako je třeba Exchange Online, Office 365 Video, SharePoint Online a OneDrive pro firmy.

Pokud uživatelé nemají v těchto zdrojích obsahu žádný obsah, který se nedávno změnil nebo zobrazoval, a nemají přístup k obsahu jiných uživatelů, může Delve zobrazovat velmi málo obsahu nebo taky nemusí zobrazovat vůbec žádný obsah. Aby mohli uživatelé zobrazovat obsah v aplikaci Delve, musí mít taky licence ke službám Office 365 a přístup k Office Graphu.

Řešení

 • Podporujte uživatele v tom, aby ukládali a sdíleli dokumenty ve službách SharePoint Online a OneDrive pro firmy. Další informace najdou uživatelé v článku Ukládání dokumentů na místě, kde se k nim Delve dostane.

 • Zkontrolujte nastavení oprávnění k webům a kolekcím webů služby SharePoint Online, abyste měli jistotu, že uživatelé mají přístup ke správným webům a jejich obsahu.

 • Zkontrolujte, jestli je uživatel v adresáři Služba Active Directory a jestli je v adresáři Služba Active Directory členem správných skupin. Pokud to chcete ověřit, přejděte sem: Centrum pro správu Office 365 > Uživatelé > Aktivní uživatelé.

 • Zkontrolujte, jestli uživatel povolil Delvu ukazovat dokumenty. Poraďte uživateli, aby přešel na Office 365 > Delve > Nastavení vlastností a zkontroloval, že možnost Dokumenty v aplikaci Delve není vypnutá.

 • Zkontrolujte, jestli jste uživatelům přiřadili licenci pro přístup ke službám Office 365, které jste aktivovali.

Uživatelé nemůžou v aplikaci Delve najít určitou položku

Delve nijak nemění oprávnění, takže uživatelé uvidí jenom to, k čemu už mají přístup. Delve nezobrazuje všechny typy obsahu a nové dokumenty se tam můžou zobrazit až za 24 hodin. Delve taky upřednostňuje obsah, který někdo upravil nebo zobrazil v posledních třech měsících.

Řešení

 • Podívejte se na kroky uvedené u problému Uživatelé vidí v aplikaci Delve velmi málo obsahu nebo nevidí žádný obsah.

 • Zkontrolujte, jestli je tento typ obsahu podporovaný. V současné době Delve ve verzi Standardní zobrazuje soubory PDF a soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint a videa nahraná na Office 365 Video.

 • Podívejte se, kdy byl dokument do Office 365 přidán. Než se nové dokumenty zobrazí v aplikaci Delve, může to trvat až 24 hodin.

Uživatelé mají strach, že budou v aplikaci Delve dostupné soukromé nebo důvěrné dokumenty

Každý dokument, který uživatel může zobrazit nebo upravit v Office 365, se může zobrazit taky v aplikaci Delve. Delve nijak nemění oprávnění, takže uživatelé uvidí jenom dokumenty, ke kterým už mají přístup. Někdy se ale může stát, že nebudete chtít, aby se nějaký dokument v aplikaci Delve zobrazoval.

Řešení

 • Zkontrolujte nastavení oprávnění pro dokumenty, weby a knihovny a ujistěte se, že k obsahu mají přístup jenom uživatelé, kteří ho mít mají.

 • Když nechcete, aby se některé dokumenty zobrazovaly v aplikaci Delve, postupujte podle kroků Skrytí dokumentů v Delvu. Dokumenty můžete dál nechat v Office 365 a lidé si je budou moct vyhledat. Jenom se jim nebudou zobrazovat v aplikaci Delve.

O Office Graphu

Delve využívá technologii Office Graph. Office Graph ukládá reprezentace dat o všech položkách Office 365 jako uzly v indexu grafu. Data Office Graphu se ukládají v zákaznickém oddílu prostředí SharePoint Online a Exchange Online a mají stejnou ochranu a zabezpečení jako ostatní zákaznická data uložená ve stejných cloudových službách. Data i metadata Office Graphu jsou uložená ve stejné oblasti datových center, v jaké jsou služby, ve kterých byla data shromážděna.

Office Graph popisuje spojení mezi položkami různých typů pomocí odvozených relací s rozšířenými informacemi. Office Graph kromě toho pomocí pokročilých technik analýzy a strojového učení vytváří odvozené relace – které nazýváme přehledy nebo poznatky.

K prezentaci nejrelevantnějšího obsahu v různých kontextech, třeba v aplikaci Delve, používá Office Graph dvoustupňovou analýzu. Nejdřív určí, kteří uživatelé v Office Graphu jsou pro aktuální kontext nejrelevantnější. Potom načte nejrelevantnější obsah přidružený k těmto uživatelům. Obsah je šitý na míru jednotlivým uživatelům a uživatelé uvidí jenom to, k čemu už mají přístup.

Vývojáři přistupují k přehledům a odvozeným relacím Office Graphu přes jediný koncový bod rozhraní REST API Office Graphu (https://graph.microsoft.com), který zveřejňuje více rozhraní API z cloudových služeb Microsoftu. Další informace najdete na webu Microsoft Graph.

Jaký účinek má povolení a nepovolení přístupu k Office Graphu?

To, jaké informace uživatelé ve vaší organizaci vidí v Delvu, závisí na programu verzí, do kterého je vaše organizace přihlášená, a na tom, jestli povolíte nebo nepovolíte přístup k Office Graphu.

Program pro standardní verze

Pokud povolíte přístup k Office Graphu, uživatelé ve vaší organizaci budou mít Delve ve spouštěči aplikací Office 365 a můžou používat všechny funkce Delvu. Po kliknutí na osobu v Delvu se otevře stránka této osoby. Stránka osoby obsahuje informace profilu uživatele, jako jsou kontaktní informace a podrobnosti organizačního diagramu, a také dokumenty související s touto osobou.

Pokud nepovolíte přístup k Office Graphu, odebere se Delve ze spouštěče aplikací Office 365. Když uživatelé navštíví stránku osoby, třeba po kliknutí na osobu ve OneDrivu pro firmy, bude stránka této osoby obsahovat jenom informace profilu uživatele. Nezobrazí se žádné dokumenty. Uživatelé můžou i dál vyhledávat jiné osoby, ne ale dokumenty nebo panely.

Program pro výběrové verze

Pokud se rozhodnete přihlásit do programu pro výběrové verze a povolit přístup k Office Graphu, budou mít uživatelé ve vaší organizaci dříve přístup k novým funkcím Delvu. Pokud se chcete podívat na hlavní rozdíly v tom, co můžou vidět uživatelé v Delvu ve výběrové a standardní verzi, přečtěte si článek Můj Office Delve vypadá jinak, než popisujete.

Pokud nepovolíte přístup k Office Graphu, Delve se odebere ze spouštěče aplikací Office 365. Když uživatelé navštíví stránku osoby v Delvu, nezobrazí se žádné dokumenty.

Další zdroje informací

Koncoví uživatelé

Správci

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×