Office 365 zavádění obsahu pack datového modelu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Data pro Office 365 schválení obsahu sady tabulek

Sada Office 365 zavádění obsahu se připojí k rozhraní API, která poskytuje multidimenzionální datový model. Datový model obsahuje dva hlavní typy dat:

  • Tabulky dat vrácena rozhraním API sestav Office 365 , které jsou uvedeny informace o uživateli poštovní schránky, účtů Onedrivu, webů služby SharePoint, atd.

  • Odkaz tabulky vytvořené v Power BI tyto budou k dispozici pouze v souboru pbix jsou uvedeny informace o aktivitách související s entita, například, uživatele nebo weby.

  • Kontingenční tabulky vytvořená pomocí Power BI, to bude k dispozici pouze v souboru pbix poskytující čas a Sharepointu Online data typu webu.

Tabulky dat vrácena rozhraním API sestav Office 365

Stav tabulky se skládají z následujících tabulkách data.

Název tabulky:

Informace v tabulce

Stavu uživatele

Obsahuje metadata uživatelů, včetně zobrazované jméno uživatele, produkty přiřazen, umístění, oddělení, nadpis, společnosti. Tato data jsou o uživatelích, kteří byly přiřazeny licence během minulý měsíc dokončeno. Každý uživatel je jedinečně představované id uživatele.

Obsahuje metadata o uživateli, který obsahoval licence přiřazené k nim během libovolnou část na předchozí měsíc.

Činnosti uživatelů

Obsahuje uživatelská úroveň informace o aktivitě provést v jiné služby.

Obsahuje data pro aktivity provedly licencované uživatele v předchozím měsíci.

Použití produktu klienta

Obsahuje měsíční součty povolený a aktivní uživatelů, měsíce po měsíci zachovají uživatele, prvním a číslo kumulativní u všech aktivních uživatelů ve všech produktech (Exchange, Sharepointu, Onedrivu, Skye pro firmy, Yammer).

Obsahuje měsíční souhrnná data pro postupné 12měsíční období, které končí minulý měsíc dokončený.

Aktivity produktu klienta

Obsahuje data o různých činnostech v produktech, které se používají k určení aktivní použití. Poskytuje počet aktivit a také počet uživatelů, které jste provedli, které aktivity v měsíci.

Obsahuje měsíční souhrnná data pro postupné 12měsíční období, které končí minulý měsíc dokončený.

Používání poštovní schránky klienta

Obsahuje data o poštovní schránku uživatele, z hlediska počet celkové poštovní schránky a jak se používá úložiště.

Obsahuje měsíční souhrnná data pro postupné 12měsíční období, které končí minulý měsíc dokončený.

Použití klienta klienta

Obsahuje data o počtu uživatelů aktivně pomocí konkrétní klientům připojení k Exchange, Skype pro firmy a Yammeru.

Obsahuje měsíční souhrnná data pro postupné 12měsíční období, které končí minulý měsíc dokončený.

SharePoint Online použití klienta (skryté v PBIX)

Obsahuje data o Sharepointových webů pro tým nebo skupiny weby například celkový počet webů, počet dokumentů na webu, počet souborů podle typu aktivity a úložiště. Tato tabulka dat je součástí schématu základní rozhraní API, ale vytvářet správné vizuální prvky v PBI, je rozdělen do dvou tabulek odkaz: použití klienta služby SharePoint a aktivity klienta služby SharePoint.

OneDrive pro firmy použití klienta (v PBIX skrýt)

Obsahuje data o účtů Onedrivu, například počet účty, počet dokumentů přes OneDrives, použité úložiště, počet souborů podle typu aktivity. Tato tabulka dat je součástí schématu základní rozhraní API, ale můžete vytvořit správné vizuální prvky v PBI, jsme jste ho rozdělit na odkaz tabulkami .

Obsahuje měsíční souhrnná data pro postupné 12měsíční období, které končí minulý měsíc dokončený.

Aktivace Office klienta

Obsahuje data počet celkové aktivit, počet aktivit za klienta (Android/iOS/Mac nebo PC), počet aktivních uživatelů a celkový povolený počet různých hodnot v každé plán služeb pro Office.

Obsahuje měsíční souhrnná data pro postupné 12měsíční období, které končí minulý měsíc dokončený.

Rozbalte v následujících částech zobrazíte podrobné informace pro každou tabulku dat.

Tato tabulka obsahuje metadata uživatele. Tato data jsou pro všechny uživatele, kteří mají aktivní licencí za předchozí měsíc.

Název sloupce

Sloupec popisu

ID uživatele

To je id, kterým je znázorněn uživatel jedinečně přes všechny tabulky.

Časový rámec (skrýt)

Tato tabulka obsahuje jeden řádek za uživatele za měsíc v předchozím měsíci.

UPN

Hlavní název uživatele.

DisplayName

Zobrazované jméno uživatele.

IDType

V případě Yammer, uživatele, kteří připojení ke službě Yammer s jejich Yammer id a ne jejich Office 365, nastaví ho na 1, pro všechny uživatele to bude 0. Po Yammer přihlášení uživatele při používání svoje id služeb Office 365, které tomuto uživateli se zobrazí s id zadejte 0. Toto pole umožňuje pro daného uživatele aktivity a nelze je bez ohledu co přihlásit id, které používají.

HasLicenseEXO

Nastavte na hodnotu true, pokud uživatel přiřazenou licenci a povoleno používat Exchange.

HasLicenseODB

Nastavte na hodnotu true, pokud uživatel přiřazenou licenci a povoleno používat OneDrive pro firmy.

HasLicenseSPO

Nastavte na hodnotu true, pokud uživatel přiřazenou licenci a povoleno používat SharePoint Online.

HasLicenseYAM

Nastavte na hodnotu true, pokud uživatel přiřazenou licenci a povoleno používat Yammer.

HasLicenseSFB

Nastavte na hodnotu true, pokud uživatel přiřazenou licenci a povoleno používat Skype pro firmy.

Společnost

Společnosti uživatele.

Oddělení

Oddělení uživatele.

LocationCity

Město, který byl nastaven pro uživatele při vytvoření uživatele v Office 365.

LocationCountry

Země, který byl nastaven pro uživatele při vytvoření uživatele v Office 365.

LocationState

Stav, který byl nastaven pro uživatele při vytvoření uživatele v Office 365.

LocationOffice

Uživatele office.

Název

Název uživatele.

Odstranit

True, pokud uživatel odstranil z Office 365.

DeletedDate

Datum, kdy uživatel odstranila Office 365.

YAM_State

Státy uživatele v systému Yammeru, může být aktivní, odstranit nebo pozastavené.

YAM_ActivationDate

Datum uživatel zadal stav je aktivní ve službě Yammer.

YAM_DeletionDate

Datum uživatel zadal stav odstraněním ve službě Yammer.

YAM_SuspensionDate

Datum uživatel zadal stav pozastavení ve službě Yammer.

Tato tabulka obsahuje data o každého uživatele, kteří měli aktivita v některém z těchto služeb v předchozím měsíci. Jsou uvedeny počítaných sloupců.

Název sloupce

Sloupec popisu

ID uživatele

ID tohoto uživatele

IDType

ID typ je nastavený na hodnotu 1, pokud je uživatel Yammeru uživatele, který se připojuje pomocí svoje ID Yammeru nebo 0 když podle ID Office 365 připojit ke službě Yammer

Časový rámec (skrýt)

Tato tabulka obsahuje jeden řádek za uživatele za měsíc minulý měsíc. Použít tolik n do kalendáře.

(Skrýt) EXO_EmailSent

Číslo e-mailů odesílaných.

EXO_EmailReceived (skrýt)

Počet přijatých e-mailů.

EXO_EmailRead (skrýt)

Počet e-maily číst aktivity provedených uživateli, může to být tisknutím čtení už čtení e-mailu nebo e-mailu dostali dřív.

ODB_FileViewedModified (skrýt)

Počet souborů, které tento uživatel serveru na libovolnou Onedrivu pro firmy (například vytvořili, aktualizovat, odstranit, zobrazit nebo stáhnout).

ODB_FileSynched (skrýt)

Počet souborů tomuto uživateli synchronizován na libovolnou Onedrivu pro firmy.

ODB_FileSharedInternally (skrýt)

Počet souborů tomuto uživateli sdílet interně z libovolné Onedrivu pro firmy.

ODB_FileSharedExternally (skrýt)

Počet souborů tomuto uživateli sdílené externě z libovolné Onedrivu pro firmy.

ODB_AccessByOwner (skrýt)

Počet souborů, které uživatel serveru umístěných na vlastní OneDrive pro firmy.

ODB_AccessOthers (skrýt)

Počet souborů tohoto uživatele serveru níž umístěny na jiného uživatele Onedrivu pro firmy.

(Skrýt) SPO_GroupFileViewedModified

Počet souborů k tomuto uživateli serveru na webu všechny skupiny.

SPO_GroupFileSynched (skrýt)

Počet souborů synchronizovat tomuto uživateli na webu všechny skupiny.

SPO_GroupFileSharedInternally (skrýt)

Počet souborů tohoto uživatele sdílených interně z libovolného webu skupiny.

SPO_GroupFileSharedExternally (skrýt)

Počet souborů tomuto uživateli sdílené externě z libovolného webu skupiny.

SPO_GroupAccessByOwner (skrýt)

Počet souborů, které uživatel serveru umístěných na web skupiny, který vlastní.

SPO_GroupAccessByOthers (skrýt)

Počet souborů, které uživatel serveru umístěných na web skupiny jiný uživatel vlastní.

SPO_TeamFileViewedModified (skrýt)

Počet souborů, které tento uživatel serveru na libovolnou týmový web.

SPO_TeamFileSynched (skrýt)

Počet souborů tomuto uživateli synchronizují z jakéhokoli týmového webu.

SPO_TeamFileSharedInternally (skrýt)

Počet souborů tohoto uživatele sdílených interně z jakéhokoli týmového webu.

SPO_TeamFileSharedExternally (skrýt)

Počet souborů tomuto uživateli sdílené externě z jakéhokoli týmového webu.

SPO_TeamAccessByOwner (skrýt)

Počet souborů, které uživatel serveru umístěných na týmovém webu, že vlastníte.

SPO_TeamAccessByOthers (skrýt)

Počet souborů, které uživatel serveru umístěných na týmovém webu jiný uživatel vlastní.

YAM_MessagePost (skrýt)

Počet Yammer zprávu odeslala tohoto uživatele.

YAM_MessageLiked (skrýt)

Počet Yammer zpráva tohoto uživatele dali lajk.

YAM_MessageRead (skrýt)

Počet Yammer zpráva tomuto uživateli čtení.

SFB_P2PSummary (skrýt)

Počet relace mezi dvěma účastníky mezi dvěma účastníky, které tento uživatel přijal část v.

SFB_ConfOrgSummary (skrýt)

Počet relací konference uspořádány tohoto uživatele.

SFB_ConfPartSummary (skrýt)

Číslo konference relací, které tento uživatel se zúčastnili.

IsUserDeleted (výpočet)

Počítaný sloupec s true nebo false, pokud uživatel odstraněna. Data se shromažďují z tabulky stavu uživatele.

HasEXOActivity (skrýt) (výpočet)

Počítaný sloupec zobrazující hodnoty true nebo false, pokud má uživatel Exchange Online aktivity.

HasODBActivity (skrýt) (výpočet)

Počítaný sloupec zobrazující hodnoty true nebo false, pokud má uživatel všechny Onedrivu pro firmy aktivity.

HasSFBActivity (skrýt) (výpočet)

Počítaný sloupec zobrazující hodnoty true nebo false, pokud má uživatel všechny Skypu pro firmy aktivity.

HasSPOActivity (skrýt) (výpočet)

Počítaný sloupec zobrazující hodnoty true nebo false, pokud má uživatel Sharepointu Online aktivity.

HasYAMActivity (skrýt) (výpočet)

Počítaný sloupec zobrazující hodnoty true nebo false, jestli má uživatel Yammeru činnosti.

Aktivity Product (výpočet)

Počítaný sloupec ukazující, které produkty je každý uživatel aktivní v textovém formátu. Příklad: "Pouze v Exchange Online aktivní uživatelé."

UserActivity_MostRecentDate (výpočet)

Počítaný sloupec pro poslední název měsíce a roku pro vytváření sestav.

Odeberte to

Tato tabulka obsahuje měsíc nad měsíc zavádění dat z hlediska povolit, aktivní, vrácení a pro každý produkt v rámci Office 365 poprvé uživatelů. Hodnota Office 365 představovat aktivní použití některým z produkty.

Název sloupce

Sloupec popisu

Produkt

Název produktů, u kterých je souhrnné informace o použití. Office 365 hodnota ve sloupci product představuje aktivity ve všech produktů

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

EnabledUsers

Uživatel se počítá jako povolená produktu v daném měsíci, by měly produkt přiřazenou během libovolnou část tohoto měsíce

ActiveUsers

Uživatel se počítá jako aktivní pro produkt v určitém měsíci, pokud máte jednu klíčové aktivity provést v produktu. Klíčové aktivity jsou k dispozici v tabulce Product aktivity klienta .

CumulativeActiveUsers

Uživatel je vypočítána z fondu kumulativní aktivních uživatelů, pokud jsou aktivní uživatelé povoleno a provedli aktivitu ještě jednou od začátku naše shromažďování dat.

MoMReturningUsers

Uživatel se počítá jako MOM vrácení určitého měsíce, pokud se počítá jako aktivní v daném měsíci stejně jako v předchozím měsíci

FirstTimeUsers

Uživatel se počítá jako první uživatele v určitém měsíci, pokud jsme rozpoznat svou činnost poprvé od začátku shromažďování dat v nové systém zasílání zpráv. Jakmile se počítá jako Začátečník, i když má velký mezeru svou činnost, kterou se bude tento uživatel neve mají být spočítány znovu jako Začátečník

Tato tabulka obsahuje údaje o jinou sadu aktivity v produktu, které jsou vytažená k posouzení použití.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

Produkt

Název produktů, u kterých je souhrnné informace o použití. Office 365 hodnota ve sloupci product představuje aktivity ve všech produktů.

Aktivita

Jinou sadu aktivity v produktu, které jsou vytažená k posouzení použití.

ActivityCount

Počet aktivit představuje celkový počet jednotlivé aktivit provedených v rámci služby u všech aktivních uživatelů. Tato hodnota pro SharePoint Online a OneDrive pro firmy pouze představuje počet různých dokumentů, s nimiž všichni uživatelé měli interakce.

ActiveUserCount

Celková aktivní uživatelé za jednotlivé aktivity podle produktu.

TotalDurationInMinute

Velikost doba trvání v minutách. Platí pro Skype pro firmy pouze.

SPO-SiteType (skrýt) (výpočet)

Počítaný sloupec obsahující odvozeno z každého sloupce aktivity zobrazíte (libovolného nebo týmu nebo skupinu) pro službu SharePoint Online pouze hodnoty typu webu. Použít jako typu n: n SPO SiteType tabulky.

(Výpočet) SKYPU CollaborationType

Počítaný sloupec obsahující každý Skypu pro firmy aktivity seskupené podle (uspořádat konference / P2P relace / účastníka konference).

TotalDurationinHours (výpočet)

Převod celkovou dobou trvání pro Skype pro firmy minut doby počítaný sloupec.

TotalDurationinDays (výpočet)

Převod celkovou dobou trvání pro Skype pro firmy minut dnů počítaný sloupec.

ActivitySubType (výpočet)

Počítaný sloupec odvozování textové hodnoty ze sloupce Název aktivity. To změníte pojmenování určité činnosti podle běžné terminologie pro vytváření sestav a řídicích panelů musí.

Tato tabulka obsahuje souhrnných dat u všech uživatelů licencovaní uživatelé Exchange Online, kteří mají poštovní schránky uživatelů. Konec měsíce stavu obsahuje přes všechny poštovní schránky uživatele. Data v této tabulce nejsou ve více měsících přidávat. Nejnovější měsíc data v této tabulce představuje poslední stav.

Název sloupce

Sloupec popisu

TotalMailboxes

Počet poštovních schránek uživatelů pro předplatné Office 365.

TotalItemBytes (skrýt)

Velikost úložiště pro všechny poštovní schránky uživatele.

MailboxesNoWarning

Počet poštovních schránek uživatelů, které byly ve skupinovém rámečku limit úložiště upozornění.

MailboxesIssueWarning (skrýt)

Počet poštovních schránek uživatelů, které byly vydané upozornění pro kvóta úložiště.

MailboxesExceedSendQuota (skrýt)

Počet poštovních schránek uživatelů, které mají překročení kvóty odeslat.

MailboxesExceedSendReceiveQuota (skrýt)

Počet poštovních schránek uživatelů, které mají překročení kvóty pro odesílání a přijímání .

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

StorageUsed(KB/MB/GB/TB) (výpočet)

Počítaný sloupec s úložiště počítanou oříznutím celkový počet bajtů děleno jeho velikost dělitele příslušného souboru. Obsahuje textová data. Například 13.50 TB.

EXO StorageType (výpočet)

Počítaný sloupec v textovém formátu odvozeno z StorageUsed(KB/MB/GB/TB) zobrazující úložiště typ hodnoty buď KB/MB/GB/TB. Například "TB".

DiskUsedbyStorageType (skrýt) (výpočet)

Počítaného sloupce s číselnou hodnotu disk používaný odvozeno z StorageUsed(KB/MB/GB/TB). Například 13.50.

Tato tabulka obsahuje měsíc přes měsíc souhrnných dat o klientech uživatelů používáte pro připojení k Exchange Online, Skype pro firmy a Yammeru. V této tabulce ještě nemá klienta použití dat pro SharePoint Online a OneDrive pro firmy.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

Produkt

Název produktu Office 365.

ClientId

Název každého zařízení používá pro připojení k produktu.

UserCount

Souhrnná přínosu počtem uživatelů pro každý produkt tak, že clientid.

V této tabulce se skládá z měsíc přes měsíc souhrnných dat o používání nebo aktivity weby Sharepointu Online. Tím se vztahuje pouze weby týmové weby a skupiny. Na konec měsíce stav weby SharePoint Online představuje v tomto sloupci, například, pokud uživatel vytvořili 5 dokumenty a používají 10 MB pro celkové úložiště a pak odstranit některé soubory a přidat další soubory tak, že na konci měsíce stavem soubory 7 celkové využívající 5MB úložiště, hodnoty, který je v této tabulce Konec měsíce stavu. V této tabulce je skryté, abyste předešli duplicitní počet agregace a slouží jako zdroj k vytvoření dvou tabulek odkaz.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

SiteType (skrýt)

Web typ hodnoty (libovolného nebo týmu nebo skupinu) (některé představuje jeden z těchto typů 2 webů).

TotalSites (skrýt)

Počet stránek, které existoval na konci určitém měsíci.

DocumentCount (skrýt)

Celkový počet dokumentů, které existoval na webu na konci určitém měsíci.

DiskQuota (skrýt)

Celková přidělená kvóta úložiště sčítají na všech webech na konci určitém měsíci.

(Skrýt) DiskUsed

Celkové úložiště sečteny na všech webech na konci určitém měsíci.

(Skrýt) ActivityType

Počet webů, které zaznamenávat různé typy souborů (libovolného/aktivní soubory a sdílet soubory Přípona/INT/soubory nesynchronizuje).

SitesWithOwnerActivities (skrýt)

Počet webů sečíst za měsíc, které vlastník webu provádějí aktivitu příslušný soubor své vlastní weby.

SitesWithNonOwnerActivities (skrýt)

Počet webů sečíst za měsíc, kde uživatelé než vlastník webu provádět aktivitu příslušný soubor na webech.

ActivityTotalSites (skrýt)

Počet webů, které činnosti přirozenému měsíce. Pokud web, který obsahoval aktivity dříve v měsíci a odstranil by Konec měsíce, ale počítá pořád celkem aktivní web.

V PBIX skryté. Tato tabulka obsahuje metadata o použití/aktivity onedrivu pro firmy účty pro vaše předplatné Office 365. Na konec měsíce stav Onedrivu pro firmy účty představuje v této tabulce. Například pokud uživatel vytvořili 5 dokumenty, které používají 10 MB úložiště a pak odstranit několik a přidat další soubory tak, aby na konci měsíce má 7 soubory, které používají 5 MB úložiště, potom na konec hodnotu měsíce představuje v této tabulce na konci měsíce. V této tabulce skryté, abyste předešli duplicitní počet agregace se použít jako zdroj k vytvoření dvou tabulek odkaz.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

SiteType (skrýt)

Hodnota je "Onedrivu".

(Skrýt) TotalSites

Konec měsíce počet Onedrivu pro firmy účty.

DocumentCount (skrýt)

Konec měsíce počet dokumentů.

DiskQuota (skrýt)

Konec měsíce celkové kvóty pro všechny účtů Onedrivu pro firmy.

(Skrýt) DiskUsed

Konec měsíce celkové místo na disku použít u všech účtů Onedrivu pro firmy.

ActivityType (skrýt)

Typ aktivity provádí uživatelem (libovolného/aktivní soubory / sdílet Přípona/sdílené soubory INT/soubory nesynchronizuje).

SitesWithOwnerActivities (skrýt)

Počet z účtů Onedrivu pro firmy kde soubor aktivity provedl majitele účtu.

SitesWithNonOwnerActivities (skrýt)

Počet z účtů Onedrivu pro firmy místo, kam bylo provedeno soubor aktivity uživateli než majitele účtu.

ActivityTotalSites (skrýt)

Počet z účtů Onedrivu pro firmy, ve kterých aktivitu soubor provedených kterýmkoli uživatelem.

V tabulce obsahuje data o počet uživatelů, kteří mají povolenou předplatných Office klienta a kolik tohoto aktivovali těchto předplatných která dále poskytuje hierarchické zařízení, na kterých byl aktivován

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

ServicePlanName

Hodnoty název plánu služby.

TotalEnabled

Počet uživatelů povolený na název plánu služby ke dni.

TotalActivatedUsers

Počet uživatelů, které jste aktivovali každý plán služeb ke dni.

AndroidCount

Počet aktivací za plán služeb pro zařízení s Androidem ke dni.

iOSCount

Počet aktivací za plán služeb pro zařízení iOS ke dni.

MacCount

Počet aktivací za plán služeb pro zařízení MAC ke dni.

PcCount

Počet aktivací za plán služeb pro PC zařízení ke dni.

WinRtCount

Počet aktivací za plán služeb pro zařízení Windows Mobile ke dni.

Odkaz tabulky vytvořené v Power BI

Tyto tabulky budou k dispozici pouze v souboru pbix.

Referenční tabulky

Informace v tabulce

Využití klienta služby SharePoint

Obsahuje data z tabulky použití čárky klienta sdílet informace o webech Sharepointu Online (webu typ = týmu, skupiny a všechny) včetně celkové webů, úložiště, počet dokumentů na webu.

Aktivity klienta služby SharePoint

Obsahuje metadata z klienta Sharepointu použití tabulky o Sharepointu Online hierarchické aktivity tak, že celkové weby a spolupráci. Konkrétně data seskupena podle typu aktivity (libovolného/aktivní soubory nebo soubory sdílené Přípona/soubory sdílet INT/soubory nesynchronizuje) a webu type(any/team/group).

Klienta Onedrivu – použití

Obsahuje data z tabulky použití OneDrive klienta o klientovi, jako například použije úložiště, počet dokumentů, součty na Onedrivu pro firmy.

Aktivity Onedrivu klienta

Obsahuje metadata z tabulky použití OneDrive klienta o Onedrivu pro firmy aktivity rozdělení součty a spolupráci. Konkrétně data jsou seskupena podle typu aktivity (libovolného/aktivní soubory nebo soubory sdílené Přípona / INT / budou synchronizované soubory).

Činnosti uživatelů SPO

Obsahuje zrušením výkyvnou a sloučených dat služby SharePoint Online odvozeno z původního zdroje (činnosti uživatelů a stavu uživatele tabulky). Obsahuje počet aktivit aktivity, oddělení, typu webu a společnosti a každý řádek je určen id uživatele. Stránka obsahuje data pouze na předchozí měsíc.

Oblasti aktivity

Obsahuje zrušením výkyvnou a sloučené metadata vyplývající z původního zdroje (tabulka činnosti uživatelů). Obsahuje název produktu města, země a počet aktivit podle identifikátoru řádku (id uživatele). Stránka obsahuje data pouze na předchozí měsíc.

SPOActive webů a uživatelů a dokumenty

Obsahuje sloučené a vlastní sloupec metadat z původní zdrojového klienta produktu aktivity použití produktu klienta a použití klienta služby SharePoint. Obsahuje aktivní a celkový počet různých hodnot weby/dokumenty/uživatelů tak, že type(any/team/group) webu.

ODBActive účty/uživatelé/dokumenty

Obsahuje sloučené a vlastní sloupec metadat z původní zdroj aktivity Onedrivu klienta, klienta produktu použití, aktivity produktu klienta a použití OneDrive klienta. Obsahuje aktivní a celkový počet různých hodnot činností účty/dokumenty/uživatelé/podle typu aktivity: jakákoli.

Rozbalte v následujících částech zobrazíte podrobné informace pro každou tabulku odkaz.

Tato tabulka obsahuje metadata o použití Sharepointu odkazovat z původního zdroje dat tabulky – klienta SharePoint Online použití. Jsou uvedeny počítaných sloupců.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

SiteType (skrýt)

To má hodnotu pro typ webu (libovolného nebo týmu nebo skupinu) použité jako typu n: n tabulky SPO SiteType.

DocumentCount

Celkový počet dokumentů za každý měsíc.

TotalSites

Souhrnná hodnotu webů každý měsíc.

DiskQuota (skrýt)

Celková kvóta využití disku pro každý měsíc.

(Skrýt) DiskUsed

Celková částka disku pro každý měsíc.

DiskUsed(KB/MB/GB/TB) (výpočet)

Počítaný sloupec s použité počítanou oříznutím podle totalbytes děleno jeho dělitele příslušný soubor velikost úložiště. Obsahuje textová data. Například 13.50 TB.

DiskQuota(KB/MB/GB/TB) (výpočet)

Počítaný sloupec s disková kvóta počítanou oříznutím založené na disku kvóty děleno jeho velikost dělitele příslušný soubor. Obsahuje textová data. Například 1 000 TB.

SPO StorageType (Výpočet)

Počítaný sloupec v textovém formátu odvozeno z DiskUsed(KB/MB/GB/TB) zobrazující úložiště typ hodnoty buď KB/MB/GB/TB. Například "TB".

SPO QuotaType (výpočet)

Zobrazení kvóty typ hodnoty buď KB/MB/GB/TB v textovém formátu odvozeno z DiskQuota(KB/MB/GB/TB) počítaný sloupec. Například "TB".

DiskUsedbyStorageType (výpočet)

Počítaného sloupce s číselnou hodnotu disk používaný odvozeno z DiskUsed(KB/MB/GB/TB). Například 13.50.

DiskQuotabyStorageType (výpočet)

Počítaného sloupce s číselnou hodnotu disková kvóta odvozeno z DiskQuota(KB/MB/GB/TB). Například 13.50.

Tato tabulka obsahuje metadata týkající se aktivit Sharepointu odkazovat z původního zdroje dat tabulky – klienta SharePoint Online použití. Jsou uvedeny počítaných sloupců.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

Product (skrýt)

Hodnota je "výraz SharePoint".

SiteType (skrýt)

Hodnota typu webu (libovolného nebo týmu nebo skupinu). Použít jako typu n: n SPO SiteType tabulky.

ActivityTotalSites

Počet aktivních weby Sharepointu Online pro každý měsíc.

ActivityType

Typ aktivity provádí uživatelem (libovolného/aktivní soubory a sdílet soubory Přípona/INT/soubory nesynchronizuje).

SPO CollaboratedbyOwner

Počet webů pro každý měsíc, která provádí aktivity na webech vlastník.

SPO CollaboratedbyOthers

Počet webů pro každý měsíc, která provádí aktivity na jiných webech.

SiteActivityCombo (výpočet)

Zřetězený přínosu SiteType a ActivityType.

Tato tabulka obsahuje metadata o využití Onedrivu odkazovat z původního zdroje dat tabulky – použití OnveDrive klienta. Jsou uvedeny počítaných sloupců.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

Product (skrýt)

Název produktu OneDrive.

DocumentCount

Celkový počet dokumentů za každý měsíc.

TotalAccounts

Souhrnná přínosu součty za každý měsíc.

DiskQuota (skrýt)

Celková kvóta využití disku pro každý měsíc.

(Skrýt) DiskUsed

Celková částka disku pro každý měsíc.

DiskUsed(KB/MB/GB/TB) (výpočet)

Počítaný sloupec s použité počítanou oříznutím podle celkový počet bajtů děleno jeho dělitele příslušný soubor velikost úložiště. Obsahuje textová data. Například 13.50 TB

DiskQuota(KB/MB/GB/TB) (výpočet)

Počítaný sloupec s disková kvóta počítanou oříznutím založené na disku kvóty děleno jeho velikost dělitele příslušný soubor. Obsahuje textová data. Například 1 000 TB.

TYPU StorageType (výpočet)

Počítaný sloupec v textovém formátu odvozeno z DiskUsed(KB/MB/GB/TB) zobrazující úložiště typ hodnoty buď KB/MB/GB/TB. Například "TB".

TYPU QuotaType (výpočet)

Zobrazení kvóty typ hodnoty buď KB/MB/GB/TB v textovém formátu odvozeno z DiskQuota(KB/MB/GB/TB) počítaný sloupec. Například "TB".

DiskUsedbyStorageType (výpočet)

Počítaného sloupce s číselnou hodnotu disk používaný odvozeno z DiskUsed(KB/MB/GB/TB). Například 13.50.

DiskQuotabyStorageType (výpočet)

Počítaného sloupce s číselnou hodnotu disková kvóta odvozeno z DiskQuota(KB/MB/GB/TB). Například 13.50.

Tato tabulka obsahuje metadata o Onedrivu pro firmy aktivity odkazovat z původního zdroje dat tabulky – použití OnveDrive klienta.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

Product (skrýt)

Název produktu OneDrive.

ActivityTotalAccounts

Počet aktivních účtů Onedrivu pro firmy pro každý měsíc.

ActivityType

Typ aktivity provádí uživatelem (libovolného/aktivní soubory a sdílet soubory Přípona/INT/soubory nesynchronizuje).

TYPU CollaboratedbyOwner

Měsíční počet aktivit vlastníkem pro OneDrive pro firmy účty.

TYPU CollaboratedbyOthers

Měsíční aktivity spolehnout ostatní uživatelé pro OneDrive pro firmy účty.

Tato tabulka obsahuje metadata týkající se aktivit uživatele SharePoint odkazovat z původní tabulky Zdroj činnosti uživatelů a stavu uživatele. Jsou uvedeny počítaných sloupců.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

ID uživatele

Každý uživatel jedinečné ID.

Aktivita

Zrušením výkyvnou hodnoty název aktivity ze sloupců v tabulce aktivity výkyvnou uživatele pro službu SharePoint Online pouze.

Počet (skrýt)

Počet aktivity zrušením výkyvnou z každé činnosti uživatelů sklopí řádku pouze pro službu SharePoint Online.

SPO-SiteType (skrýt) (vypočtené)

Počítaný sloupec, který má hodnotu typu webu (libovolného nebo týmu nebo skupinu) odvozeno z sloupec aktivita v této tabulce. Použít jako typu n: n SPO SiteType tabulky.

UserStateDept (výpočet)

Počítaný sloupec, který obsahuje hodnotu oddělení sloučených z tabulky dat – stavu uživatele podle ID jako připojení klíče.

UserStateCompany (výpočet)

Počítaný sloupec, který obsahuje hodnotu společnosti sloučeny z tabulky dat – stavu uživatele podle ID jako připojení klíče.

Tato tabulka obsahuje metadata o produktu a uživatel činnosti podle regionů odkazovat z původní tabulky Zdroj činnosti uživatelů a stavu uživatele. Jsou uvedeny počítaných sloupců.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

ID uživatele

Každý uživatel jedinečné ID.

Produkt

Zrušením výkyvnou hodnoty název produktu ze sloupců v tabulce aktivity výkyvnou uživatele. Odvozené produkt iniciály z název aktivity a bude převeden na úplný název produktu v této tabulce.

TotalActivityCount

Počet aktivity zrušením výkyvnou z tabulky činnosti uživatelů sklopí řádků pro každý produkt.

Město (výpočet)

Počítaný sloupec, který obsahuje hodnotu města sloučeny z tabulky dat – stavu uživatele podle ID jako připojení klíče.

Země (výpočet)

Počítaný sloupec, který obsahuje hodnotu země sloučeny z tabulky dat – stavu uživatele podle ID jako připojení klíče.

Tato tabulka obsahuje aktivní porovnání celkový počet různých hodnot weby/dokumenty/uživatelů kterýmkoli"" jako typ aktivity.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

Product (skrýt)

Hodnota je "výraz SharePoint".

SiteType (skrýt)

Hodnota typu webu (libovolného nebo týmu nebo skupinu). Použít jako typu n: n SPO SiteType tabulky.

(Skrýt) ActivityType

Typ aktivity filtrování SiteType některého"" pouze.

SiteActivityType (skrýt)

Zřetězený sloupec obsahující SiteType a ActivityType dat pomocí oddělovače "/".

TotalActiveSites

Celkový počet aktivní weby Sharepointu Online za měsíc.

SPO CollaboratedbyOwner

Počet webů pro každý měsíc, která provádí aktivity na webech vlastník.

SPO CollaboratedbyOthers

Počet webů pro každý měsíc, která provádí aktivity na jiných webech.

Aktivní dokument

Celkový počet aktivních dokumentů ve službě SharePoint Online za měsíc.

Aktivní uživatelé

Celkový počet aktivních uživatelů v Sharepointu Online za měsíc.

DocumentCount

Celkový počet dokumentů Sharepointu Online na každý měsíc.

TotalSites

Celkový počet weby Sharepointu Online na každý měsíc.

Povolení uživatelé

Celkový počet povolené uživatelů pro službu SharePoint Online na každý měsíc.

Tato tabulka obsahuje aktivní a celkový počet různých hodnot weby/dokumenty/uživatelů kterýmkoli"" jako typ aktivity.

Název sloupce

Sloupec popisu

Časový rámec (skrýt)

Tento sloupec obsahuje hodnoty data. Použít tolik n tabulky kalendáře.

Product (skrýt)

Hodnota je "Onedrivu".

(Skrýt) ActivityType

Typ aktivity filtrování SiteType některého"" pouze.

ActivityTotalAccounts

Celkový počet aktivní účtů Onedrivu pro firmy za měsíc.

Aktivní dokument

Celkový počet aktivních dokumentů na Onedrivu pro firmy za měsíc.

Aktivní uživatelé

Celkový počet aktivní uživatelé na Onedrivu pro firmy za měsíc.

DocumentCount

Celkový počet Onedrivu pro firmy dokumenty každý měsíc.

TotalAccounts

Celkový počet Onedrivu pro firmy účty každý měsíc.

Povolení uživatelé

Celkový počet povolené uživatelů pro OneDrive pro firmy na každý měsíc.

Kontingenční tabulky vytvořená pomocí Power BI

V této tabulce jsou k dispozici pouze v souboru pbix.

Kontingenční tabulka

Informace v tabulce

Kalendář

Obsahuje metadata o určeném časovém rozmezí od 2016 2050. Vztah mezi všech tabulek v obsahu sada jednodušší filtrování podle času přes všechny sestavy vytvořené.

Typ SPO webu

Obsahuje metadata o různých webu zadejte hodnoty tvořených přes SharePoint (libovolného nebo týmu nebo skupinu). Přesouvání možnosti napříč několika tabulek v jedné sestavy.

Rozbalte v následujících částech zobrazíte podrobné informace o jednotlivých kontingenční tabulka.

Tato tabulka obsahuje data kalendáře s kalendářními daty od 1/1/1016-12/31/2050. Kontingenční tabulka zobrazit čas nejoblíbenější přes všechny sestavy a poskytují konzistence dat a interakce mezi tabulkami.

Název sloupce

Sloupec popisu

Datum

Hodnoty počítaných data (m/d/rrrr)

DayofWeek

Vypočítané textové den týdne hodnotu.

DayofWeekNo

Počítané den týdne

IsInPrevOrCurrentYear

Počítaný sloupec, který není obsahuje hodnotu PRAVDA, pokud data v této tabulce skládají z data v této nebo poslední rok a v případě false.

IsInPrevYear

Počítaný sloupec uvádějící true nebo false, pokud data v této tabulce jsou pouze z předchozího roku.

NázevMěsíce

Název měsíce dat zobrazující výpočtu: text

ČísloMěsíce

Počítané číslo měsíce.

Čtvrtletí

Počítaný sloupec, který obsahuje zkratku pro čtvrtletí. Například "1".

Semestr

Počítaný sloupec, který obsahuje zkratku pro semestru. Například "Semestr 1".

Rok

Počítané hodnoty pro každý rok. ("yyyy")

YearQuarter

Počítaný sloupec pro rok čtvrtletí hodnoty. Například "2016 – Q1".

Tato tabulka obsahuje různých SPO webu zadejte data. Se skládá ze tří řádků.

Název sloupce

Sloupec popisu

SiteType

Různých hodnot typu webu Sharepointu Online (libovolného nebo týmu nebo skupinu).

Příbuzná témata

Office 365 zavádění obsah Pack
Povolení obsahu pack zavádění Power BI pro Office 365
práci se sestavami sady Office 365 schválení obsahu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×