Odvolání nebo nahrazení odeslané zprávy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S odvolání zprávy odeslané zprávy je načtená z kontingenčního seznamu poštovních schránek příjemců, kteří ještě není spuštěný ho. Můžete taky nahradit náhradní zprávu. Třeba když jste zapomněli přidat přílohu, můžete zkusit odvolat zprávu a odešlete náhradní zprávu s přílohou.

Zpráva je k dispozici po klepnutí na tlačítko Odeslat a je dostupná jenom v případě, že příjemcem je s účet Exchange ve stejné organizaci.

V tomto článku

Odvolání a nahrazení zprávy

Informace o odvolání zprávy proběhne

Odvolání a nahrazení zprávy

 1. V podokno složek vyberte složku Odeslaná pošta.

 2. Otevřete zprávu, kterou chcete odvolat. Můžete třeba dvojitým kliknutím otevřete zprávu. Výběrem zprávy tak, že bude v podokně čtení nebudete mít možnost odvolat zprávu.

 3. Na kartě zpráva klikněte na Akce > Odvolat zprávu.

  Odvolat zprávu

  Poznámka : Pokud nevidíte příkaz Odvolat zprávu, pravděpodobně nepoužíváte účet Exchange nebo tato funkce není dostupná ve vaší organizaci.

 4. Klikněte na Odstranit nepřečtené kopie zprávy nebo Odstranit nepřečtené kopie zprávy a nahradit je novou zprávou a potom na OK.

  Pole Odvolat zprávu

 5. Pokud chcete odeslat náhradní zprávu, vytvořte ji a klikněte na Odeslat.

 1. V zobrazení Pošta klikněte v Navigační podoknoOdeslaná pošta.

 2. Otevřete zprávu, kterou chcete odvolat a nahradit.

 3. Na kartě zpráva ve skupině Akce klikněte na Další akce a potom klikněte na Odvolat zprávu.

  Kartu akce

 4. Klikněte na Odstranit nepřečtené kopie zprávy a nahradit je novou zprávou nebo Odstranit nepřečtené kopie zprávy a nahradit je novou zprávou.

  Poznámka : Pokud odesíláte zprávu velký počet lidí, je vhodné zrušte zaškrtnutí políčka upozorňovat, pokud odvolání úspěšné a u každého příjemce.

 5. Pokud chcete odeslat náhradní zprávu, vytvořte ji a klikněte na Odeslat.

Pokud nevidíte příkaz Odvolat zprávu, pak pravděpodobně nemáte účet serveru Exchange a nepoužíváte Microsoft Office Outlook 2007. Obě nutné použít funkci odvolat.

Typy e-mailových účtů ve svém outlookovém profilu můžete zkontrolovat v dialogovém okně Nastavení účtu v Outlooku.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Nastavení účtu.

 2. Na kartě E-mail se ve sloupci Typ zobrazí pro každou položku typ účtu.

  Ukázka obrazovky

Začátek stránky

Informace o odvolání zprávy proběhne

Úspěch nebo neúspěch odvolání zprávy závisí na nastavení aplikace Outlook u příjemce. V následující tabulce je přehled pěti možných scénářů:

Akce

Výsledek

Pošlete někomu zprávu, původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou zprávou.

V počítači příjemce je v nastavení aplikace v části Sledování zaškrtnuta možnost Automaticky zpracovávat žádosti o schůzku a odpovědi na žádosti o schůzku a hlasování.

Poznámka : Pokud chcete zobrazit toto nastavení, klikněte na Soubor > Možnosti > Pošta a přejděte do části Sledování.

Původní zpráva i náhradní zpráva jsou doručeny do složky Doručená pošta příjemce.

Pokud původní zpráva ještě nebyla přečtena, je touto akcí odstraněna a příjemce je informován o tom, že odesílatel odstranil zprávu z poštovní schránky.

Poznámka : Jestliže bude odvolání zprávy probíhat až poté, co byla původní zpráva označena jako přečtená (prohlížení v podokně čtení není v tomto případě považováno za přečtení), bude příjemce informován o tom, že odesílatel chce tuto zprávu odstranit.. Zpráva však ze složky aplikace Outlook příjemce odstraněna nebude.

Pošlete někomu zprávu, původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou zprávou.

V počítači příjemce není v nastavení aplikace v části Sledování zaškrtnuta možnost Automaticky zpracovávat žádosti o schůzku a odpovědi na žádosti o schůzku a hlasování.

Poznámka : Pokud chcete zobrazit toto nastavení, klikněte na Soubor > Možnosti > Pošta a přejděte do části Sledování.

Původní zpráva i náhradní zpráva jsou doručeny do složky Doručená pošta příjemce.

V počítači příjemce nastane jedna z následujících možností:

 • Pokud příjemce otevře nejprve náhradní zprávu, bude původní zpráva odstraněna a příjemce bude informován o tom, že odesílatel odstranil zprávu z jeho poštovní schránky.

 • Pokud příjemce otevře nejprve původní zprávu, nebude odvolání úspěšné a původní zpráva i náhradní zpráva budou k dispozici v počítači příjemce.

Poznámka : Jestliže bude odvolání zprávy probíhat až poté, co byla původní zpráva označena jako přečtená (prohlížení v podokně čtení není v tomto případě považováno za přečtení), bude příjemce informován o tom, že odesílatel chce tuto zprávu odstranit.. Zpráva však ze složky aplikace Outlook příjemce odstraněna nebude.

Pošlete někomu zprávu, původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou zprávou.

V důsledku nastavení pravidla v počítači příjemce nebo kroku provedeného příjemcem bude původní zpráva přesunuta ze složky Doručená pošta do jiné složky a náhradní zpráva zůstane ve složce Doručená pošta (nebo bude také přesunuta do jiné složky).

Pokud se náhradní zpráva a původní zpráva nacházejí v různých složkách, obdrží příjemce zprávu o tom, že se pokus o odvolání nepovedl. K tomu dojde bez ohledu na konfiguraci aplikace Outlook a také bez ohledu na stav přečtení zprávy.

Původní a novou zprávu má příjemce k dispozici.

Pošlete někomu zprávu, původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou zprávou.

V důsledku nastavení pravidla v počítači příjemce nebo kroku provedeného příjemcem jsou obě zprávy přesunuty do stejné složky. Výsledkem je to, že aplikace Outlook reaguje stejně, jako když není nakonfigurována pro automatické zpracovávání zpráv.

V počítači příjemce nastane jedna z následujících možností:

 • Pokud příjemce otevře nejprve náhradní zprávu, bude původní zpráva odstraněna a příjemce bude informován o tom, že odesílatel odstranil zprávu z poštovní schránky.

 • Pokud příjemce otevře nejprve původní zprávu, nebude odvolání úspěšné a původní zpráva i náhradní zpráva budou k dispozici v počítači příjemce.

Pošlete zprávu do veřejné složky, původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou zprávou.

Dojde k jedné z následujících možností:

 • Pokud je uživatel, který náhradní zprávu přečte, oprávněn číst všechny položky ve veřejné složce, ale původní zprávu nečetl, bude odvolání úspěšné a v počítači zůstane pouze nová zpráva. Odesílateli bude doručena zpráva o tom, že odvolání proběhlo úspěšně.

 • Pokud již příjemce označil původní zprávu jako přečtenou, bude informován o tom, že pokus o odvolání nebyl úspěšný, a bude odstraněna pouze náhradní zpráva.

Pokud zprávu o odvolání otevře uživatel, který má k veřejné složce jiná práva, nebude odvolání úspěšné a uživateli bude doručena zpráva s informací o tom, že pokus o odvolání nebyl úspěšný. Nová i původní zpráva zůstanou obě ve veřejné složce.

 • Pokud příjemce přečte původní zprávu a potom ji označí za nepřečtenou, nebude považována za přečtenou a odvolání zprávy proběhne úspěšně.

 • Ve veřejné složce určují práva příjemce, nikoli odesílatele, zda odvolání zprávy proběhne úspěšně nebo neúspěšně.

Přijetí nebo odmítnutí odvolání závisí na nastavení příjemců v Microsoft Outlook. Následující čtyři scénáře vysvětlují, co se stane v různých situacích a další scénář popisuje náhradní zpráva odeslána do veřejné složky Microsoft Exchange.

Akce

Výsledek

Odeslání e-mailovou zprávu jinému. Původní zprávu odvolat a nahradit je novou.

V počítači příjemce, v části Možnosti sledování je zaškrtnuto políčko zpracovávat žádosti o schůzku a odpovědi na doručení.

(Toto nastavení se zobrazí, v nabídce Nástroje, klikněte na Možnosti, klikněte na Možnosti e-mailu a klikněte na Možnosti sledování.)

Původní zpráva i náhradní zpráva jsou doručeny do složky Doručená pošta příjemce.

Za předpokladu, že bude původní zpráva ještě nebyla přečtena, bude původní zpráva odstraněna a příjemce bude informován o tom, že se, že odesílatel odstranil zprávu z jeho poštovní schránky.

Poznámka : Pokud původní zprávy označené jako přečtené (v tomto scénáři zobrazení v podokně čtení nečte) při zpracování náhradní zpráva příjemce je informován, odesílatele, chcete-li odstranit zprávu, že zůstane zpráva ve složce Outlook příjemce.

Odeslání e-mailovou zprávu jinému. Původní zprávu odvolat a nahradit je novou.

V počítači příjemce v části Možnosti sledování není zaškrtnuté políčko zpracovávat žádosti o schůzku a odpovědi na doručení.

(Toto nastavení používají, v nabídce Nástroje zobrazíte klepněte na tlačítko Možnosti, klepněte na tlačítko Možnosti e-mailu a potom klikněte na Možnosti sledování.)

Původní zpráva i náhradní zpráva jsou doručeny do složky Doručená pošta příjemce.

V počítači příjemce dojde k jedním z následujících možností:

 • Pokud příjemce otevře nejprve náhradní zprávu, bude původní zpráva odstraněna a příjemce bude informován o tom, že odesílatel odstranil zprávu z jeho poštovní schránky.

 • Pokud příjemce otevře nejprve původní zprávu, nebude odvolání úspěšné a původní zpráva i náhradní zpráva budou k dispozici v počítači příjemce.

Poznámka : Pokud původní zprávy označené jako přečtené (v tomto scénáři zobrazení v podokně čtení nečte) při zpracování náhradní zpráva příjemce je informován, odesílatele, chcete-li odstranit zprávu, že zůstane zpráva ve složce Outlooku příjemce.

Odeslání e-mailovou zprávu jinému. Původní zprávu odvolat a nahradit je novou.

V počítači příjemce buď pravidlem akcí příjemce, bývá původní zpráva se přesune do jiné složky a zůstane náhradní zpráva ve složce Doručená pošta (nebo se přesune do jiné složky taky).

Dokud náhradní zprávu a původní zpráva jsou v samostatné složky, a příjemce obdrží se zpráva oznamující, že pokus o odvolání se nezdařila. V takovém bez ohledu na konfigurace aplikace Outlook a stav přečtení zprávy.

Původní a novou zprávu má příjemce k dispozici.

Poznámka : Pokud příjemce přečte původní zprávu a potom ji označí za nepřečtenou, aplikace Outlook s ní nakládá, jako kdyby ho nepřečtenou a odvolání proběhne úspěšně.

Odeslání e-mailovou zprávu jinému. Původní zprávu odvolat a nahradit je novou.

V počítači příjemce pravidla nebo akce příjemce, jsou obě zprávy přesunuty do stejné složky. Výsledkem chování podobný, který bude proveden poté Outlook není nakonfigurován pro zprávy automaticky zpracovávat.

V počítači příjemce dojde k jedním z následujících možností:

 • Pokud příjemce otevře nejprve náhradní zprávu, bude původní zpráva odstraněna a příjemce bude informován o tom, že odesílatel odstranil zprávu z poštovní schránky.

 • Pokud příjemce otevře nejprve původní zprávu, nebude odvolání úspěšné a původní zpráva i náhradní zpráva budou k dispozici v počítači příjemce.

Poznámka : Pokud příjemce přečte původní zprávu a potom ji označí jako nepřečtenou, aplikací Outlook považována za nepřečtenou a odvolání proběhne úspěšně.

Odeslání e-mailové zprávy do veřejné složky. Původní zprávu odvolat a nahradit je novou.

Dojde k jedné z těchto věcí:

 • Pokud příjemce, který bude číst náhradní zpráva má přístup pro čtení u všech položek ve veřejných složkách, ale nepřečteno původní zprávu, odvolání úspěšné a zůstane jenom novou zprávu. Odesílatele, zobrazí se zpráva oznamující, že odvolání zprávy proběhne úspěšně.

 • Pokud již příjemce označil původní zprávu jako přečtenou, bude informován o tom, že pokus o odvolání nebyl úspěšný, a bude odstraněna pouze náhradní zpráva.

Pokud uživatel právy jakékoli jiné veřejné složky otevře náhradní zprávu, pokus o odvolání úspěšné a uživatel obdrží se zpráva oznamující, že pokus o odvolání nezdařilo. Staré i nové zprávy zůstávají ve veřejných složkách.

Poznámka : 

 • Pokud příjemce přečte původní zprávu a potom ji označí za nepřečtenou, aplikací Outlook považována za nepřečtenou a odvolání proběhne úspěšně.

 • Ve veřejné složce určují práva příjemce, nikoli odesílatele, zda odvolání zprávy proběhne úspěšně nebo neúspěšně.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×