Odvolání nebo nahrazení odeslané zprávy

Odvolání nebo nahrazení odeslané zprávy

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V případě, že odvoláte zprávu, se odeslaná zpráva odstraní z poštovních schránek příjemců, kteří ji ještě neotevřeli. Můžete také poslat náhradní zprávu. Pokud třeba zapomenete připojit přílohu, můžete zkusit zprávu odvolat a pak poslat náhradní zprávu, která bude přílohu obsahovat.

Odvolání zprávy je k dispozici po klepnutí na tlačítko Odeslat a je k dispozici pouze v případě vámi a příjemcem e-mailový účet Office 365 nebo Microsoft Exchange ve stejné organizaci.

Odvolání a nahrazení zprávy

 1. V podokno složek na levé straně okna aplikace Outlook vyberte složku Odeslaná pošta.

 2. Otevřete zprávu, kterou chcete odvolat. Zprávu musíte otevřít poklikáním. Když zprávu jenom vyberete tak, aby se zobrazila v podokně čtení, odvolat ji nepůjde.

 3. Na kartě zpráva vyberte Akce > Odvolat zprávu.

  Odvolat zprávu

  Poznámky: 

  • Pokud příkaz Odvolat zprávu není k dispozici, pravděpodobně nepoužíváte účet Exchange nebo tato funkce není ve vaší organizaci dostupná.

  • Nejde odvolat zprávu, který je chráněn ochrana informací Azure.

 4. Klikněte na Odstranit nepřečtené kopie zprávy nebo Odstranit nepřečtené kopie zprávy a nahradit je novou zprávou a potom na OK.

  Pole Odvolat zprávu

 5. Pokud chcete odeslat náhradní zprávu, vytvořte ji a klikněte na Odeslat.

Kontrola úspěšnosti odvolání

Úspěch nebo neúspěch odvolání zprávy závisí na nastavení aplikace Outlook u příjemce. V následující tabulce je přehled pěti možných scénářů:

Akce

Výsledek

Pošlete někomu zprávu, původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou zprávou.

V počítači příjemce je v nastavení aplikace v části Sledování zaškrtnuta možnost Automaticky zpracovávat žádosti o schůzku a odpovědi na žádosti o schůzku a hlasování.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit toto nastavení, klikněte na Soubor > Možnosti > Pošta a přejděte do části Sledování.

Původní zpráva i zpráva o odvolání jsou doručeny do složky Doručená pošta příjemce.

Pokud původní zpráva ještě nebyla přečtena, je touto akcí odstraněna a příjemce je informován o tom, že odesílatel odstranil zprávu z poštovní schránky.

Poznámka: Jestliže bude odvolání zprávy probíhat až poté, co byla původní zpráva označena jako přečtená (prohlížení v podokně čtení není v tomto případě považováno za přečtení), bude příjemce informován o tom, že odesílatel chce tuto zprávu odstranit.. Zpráva však ze složky aplikace Outlook příjemce odstraněna nebude.

Pošlete někomu zprávu, původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou zprávou.

V počítači příjemce není v nastavení aplikace v části Sledování zaškrtnuta možnost Automaticky zpracovávat žádosti o schůzku a odpovědi na žádosti o schůzku a hlasování.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit toto nastavení, klikněte na Soubor > Možnosti > Pošta a přejděte do části Sledování.

Původní zpráva i náhradní zpráva jsou doručeny do složky Doručená pošta příjemce.

V počítači příjemce nastane jedna z následujících možností:

 • Pokud příjemce otevře nejprve náhradní zprávu, bude původní zpráva odstraněna a příjemce bude informován o tom, že odesílatel odstranil zprávu z jeho poštovní schránky.

 • Pokud příjemce otevře nejprve původní zprávu, nebude odvolání úspěšné a původní zpráva i náhradní zpráva budou k dispozici v počítači příjemce.

Poznámka: Jestliže bude odvolání zprávy probíhat až poté, co byla původní zpráva označena jako přečtená (prohlížení v podokně čtení není v tomto případě považováno za přečtení), bude příjemce informován o tom, že odesílatel chce tuto zprávu odstranit.. Zpráva však ze složky aplikace Outlook příjemce odstraněna nebude.

Pošlete někomu zprávu, původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou zprávou.

V důsledku nastavení pravidla v počítači příjemce nebo kroku provedeného příjemcem bude původní zpráva přesunuta ze složky Doručená pošta do jiné složky a náhradní zpráva zůstane ve složce Doručená pošta (nebo bude také přesunuta do jiné složky).

Pokud se náhradní zpráva a původní zpráva nacházejí v různých složkách, obdrží příjemce zprávu o tom, že se pokus o odvolání nepovedl. K tomu dojde bez ohledu na konfiguraci aplikace Outlook a také bez ohledu na stav přečtení zprávy.

Původní a novou zprávu má příjemce k dispozici.

Pošlete někomu zprávu, původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou zprávou.

V důsledku nastavení pravidla v počítači příjemce nebo kroku provedeného příjemcem jsou obě zprávy přesunuty do stejné složky. Výsledkem je to, že aplikace Outlook reaguje stejně, jako když není nakonfigurována pro automatické zpracovávání zpráv.

V počítači příjemce nastane jedna z následujících možností:

 • Pokud příjemce otevře nejprve náhradní zprávu, bude původní zpráva odstraněna a příjemce bude informován o tom, že odesílatel odstranil zprávu z poštovní schránky.

 • Pokud příjemce otevře nejprve původní zprávu, nebude odvolání úspěšné a původní zpráva i náhradní zpráva budou k dispozici v počítači příjemce.

Pošlete zprávu do veřejné složky, původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou zprávou.

Dojde k jedné z následujících možností:

 • Pokud je uživatel, který náhradní zprávu přečte, oprávněn číst všechny položky ve veřejné složce, ale původní zprávu nečetl, bude odvolání úspěšné a v počítači zůstane pouze nová zpráva. Odesílateli bude doručena zpráva o tom, že odvolání proběhlo úspěšně.

 • Pokud již příjemce označil původní zprávu jako přečtenou, bude informován o tom, že pokus o odvolání nebyl úspěšný, a bude odstraněna pouze náhradní zpráva.

Pokud zprávu o odvolání otevře uživatel, který má k veřejné složce jiná práva, nebude odvolání úspěšné a uživateli bude doručena zpráva s informací o tom, že pokus o odvolání nebyl úspěšný. Nová i původní zpráva zůstanou obě ve veřejné složce.

 • Pokud příjemce přečte původní zprávu a potom ji označí za nepřečtenou, nebude považována za přečtenou a odvolání zprávy proběhne úspěšně.

 • Ve veřejné složce určují práva příjemce, nikoli odesílatele, zda odvolání zprávy proběhne úspěšně nebo neúspěšně.

Odvolání a nahrazení zprávy

 1. V zobrazení Pošta klikněte v navigačním podokně na složku Odeslaná pošta.

 2. Otevřete zprávu, kterou chcete odvolat a nahradit.

 3. Na kartě Zpráva klikněte ve skupině Akce na tlačítko Jiné akce a potom klikněte na Odvolat zprávu.

  Karta Akce

 4. Klikněte na Odstranit nepřečtené kopie zprávy nebo Odstranit nepřečtené kopie zprávy a nahradit je novou zprávou.

  Poznámka: Pokud zprávu odesíláte většímu počtu lidí, může být vhodné zrušit zaškrtnutí políčka Informovat o úspěšnosti odvolání u každého příjemce.

 5. Pokud chcete odeslat náhradní zprávu, vytvořte ji a klikněte na Odeslat.

Pokud příkaz Odvolat zprávu nevidíte, pak asi nemáte účet na Exchange Serveru nebo nepoužíváte Microsoft Office Outlook 2007. K využití funkce odvolání je potřebné obojí.

Typy e-mailových účtů ve svém outlookovém profilu můžete zkontrolovat v dialogovém okně Nastavení účtu v Outlooku.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Nastavení účtu.

 2. Na kartě E-mail se ve sloupci Typ zobrazí pro každou položku typ účtu.

  Ukázka obrazovky

Kontrola úspěšnosti odvolání

Úspěch nebo neúspěch odvolání zprávy závisí na nastavení aplikace Microsoft Outlook u příjemce. Následující čtyři scénáře vysvětlují, co se stane v různých situacích, a další scénář popisuje odvolání zprávy odeslané do veřejné složky Microsoft Exchange.

Akce

Výsledek

Pošlete někomu e-mailovou zprávu. Původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou.

Na počítači příjemce je v dialogu Možnosti sledování zaškrtnuté políčko Zpracovat žádosti a odpovědi při přijetí.

(Toto nastavení můžete zobrazit tak, že v nabídce Nástroje kliknete na Možnosti, pak kliknete na Možnosti e-mailu a potom na Možnosti sledování.)

Původní zpráva i náhradní zpráva jsou doručeny do složky Doručená pošta příjemce.

Pokud příjemce původní zprávu ještě nepřečetl, tak se tato zpráva odstraní a příjemci se zobrazí informace o tom, že odesílatel odstranil zprávu z jeho poštovní schránky.

Poznámka: Pokud bude odvolání zprávy probíhat až poté, co příjemce původní zprávu přečetl (zobrazení v podokně čtení není v tomto případě považované za přečtení), zobrazí se příjemci informace o tom, že odesílatel chce tuto zprávu odstranit. Zpráva ale u příjemce zůstane ve složce v Outlooku.

Pošlete někomu e-mailovou zprávu. Původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou.

Na počítači příjemce není v dialogu Možnosti sledování zaškrtnuté políčko Zpracovat žádosti a odpovědi při přijetí.

(Toto nastavení můžete zobrazit tak, že v nabídce Nástroje kliknete na Možnosti, pak kliknete na Možnosti e-mailu a potom na Možnosti sledování.)

Původní zpráva i náhradní zpráva jsou doručeny do složky Doručená pošta příjemce.

Na počítači příjemce nastane jedna z následujících možností:

 • Pokud příjemce otevře nejprve náhradní zprávu, bude původní zpráva odstraněna a příjemce bude informován o tom, že odesílatel odstranil zprávu z jeho poštovní schránky.

 • Pokud příjemce otevře nejprve původní zprávu, nebude odvolání úspěšné a původní zpráva i náhradní zpráva budou k dispozici v počítači příjemce.

Poznámka: Pokud bude odvolání zprávy probíhat až poté, co příjemce původní zprávu přečetl (zobrazení v podokně čtení není v tomto případě považované za přečtení), zobrazí se příjemci informace o tom, že odesílatel chce tuto zprávu odstranit. Zpráva ale u příjemce zůstane ve složce v Outlooku.

Pošlete někomu e-mailovou zprávu. Původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou.

V důsledku nastavení pravidla na počítači příjemce nebo akce provedené příjemcem se původní zpráva přesunula do jiné složky a náhradní zpráva zůstává ve složce Doručená pošta (nebo je také přesunutá do jiné složky).

Pokud se náhradní a původní zpráva nacházejí v různých složkách, dostane příjemce zprávu o tom, že se pokus o odvolání nepovedl. K tomu dojde bez ohledu na konfiguraci Outlooku a stav přečtení zprávy.

Původní a novou zprávu má příjemce k dispozici.

Poznámka: Pokud příjemce přečte původní zprávu a potom ji označí jako nepřečtenou, bude s ní Outlook zacházet, jako kdyby nebyla nikdy přečtená, a odvolání proběhne úspěšně.

Pošlete někomu e-mailovou zprávu. Původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou.

V důsledku nastavení pravidla na počítači příjemce nebo akce provedené příjemcem jsou obě zprávy přesunuté do stejné složky. Výsledkem je podobné chování, jako když Outlook není nakonfigurovaný na automatické zpracovávání zpráv.

Na počítači příjemce nastane jedna z následujících možností:

 • Pokud příjemce otevře nejprve náhradní zprávu, bude původní zpráva odstraněna a příjemce bude informován o tom, že odesílatel odstranil zprávu z poštovní schránky.

 • Pokud příjemce otevře nejprve původní zprávu, nebude odvolání úspěšné a původní zpráva i náhradní zpráva budou k dispozici v počítači příjemce.

Poznámka: Pokud příjemce přečetl původní zprávu a potom ji označil jako nepřečtenou, bude s ní Outlook zacházet, jako kdyby nebyla nikdy přečtená, a odvolání proběhne úspěšně.

Pošlete e-mailovou zprávu do veřejné složky. Původní zprávu odvoláte a nahradíte ji novou.

Dojde k jedné z těchto věcí:

 • Pokud uživatel, který přečte náhradní zprávu, má přístup pro čtení ke všem položkám ve veřejné složce, ale původní zprávu nečetl, bude odvolání úspěšné a zůstane jenom nová zpráva. Vy jako odesílatel dostanete zprávu o tom, že odvolání proběhlo úspěšně.

 • Pokud již příjemce označil původní zprávu jako přečtenou, bude informován o tom, že pokus o odvolání nebyl úspěšný, a bude odstraněna pouze náhradní zpráva.

Pokud náhradní zprávu otevře uživatel, který má k veřejné složce nějaká jiná práva, nebude odvolání úspěšné a uživatel dostane zprávu o tom, že pokus o odvolání nebyl úspěšný. Nová i původní zpráva zůstanou ve veřejné složce.

 • Pokud příjemce přečte původní zprávu a potom ji označí jako nepřečtenou, bude s ní Outlook zacházet, jako kdyby nebyla nikdy přečtená, a odvolání proběhne úspěšně.

 • Ve veřejné složce určují práva příjemce, nikoli odesílatele, zda odvolání zprávy proběhne úspěšně nebo neúspěšně.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×