Odstranění tvaru v obrázku SmartArt

Tvar můžete odstranit z podokna textu nebo z obrázku SmartArt.

V tomto článku

Základní informace o odstraňování tvarů

Odstranění tvaru z podokna textu

Odstranění tvaru z obrázku SmartArt

Základní informace o odstraňování tvarů

Pokud odstraníte řádek textu úrovně 1 ve snímku s libovolným textem úrovně 2, je první řádek textu úrovně 2 povýšen na úroveň 1 (tvar nejvyšší úrovně). V následujícím příkladu mají tvary Jeden, Dva a Tři text úrovně 2, který se skládá z odrážek a písmen.

Svislá dvojitá šipka rozložení seznamu ukazující dvě úrovně textu

Pokud odstraníte text úrovně 1 z tvaru Dva, je text úrovně 2, C, povýšen na úroveň 1.

Svislá dvojitá šipka rozložení seznamu ukazující přesunutí textu úrovně 2 nahoru

Pokud je tvar součástí většího tvaru, není možné jej odstranit. V rozložení Seznam zdůraznění obrázku – ohyb v typu Seznam v následující ilustraci nelze odstranit pouze malé kruhové tvary v jednom ze tří větších tvarů. Je nutné vybrat všechny přidružené tvary společně a teprve poté lze odstranit větší tvar. (Přidružené tvary jsou tvary, které společně tvoří větší tvar). Níže uvedený příklad ukazuje výběr přidružených tvarů.

Obrázek SmartArt Seznam – ohyb 1 s vybranými přidruženými tvary

Není také možné odstranit tvary na pozadí, jako jsou šipky nebo dělicí čára v rozložení Vyvažovací šipky (typ Relace).

Začátek stránky

Odstranění tvaru z podokna textu

  1. Vyberte řádek textu odpovídající tvaru, který chcete odstranit.

  2. Stiskněte dvakrát klávesu DELETE.

Poznámka : Pokud je ve snímku tvar nejvyšší úrovně, který má ostatní tvary a tvar Pomocník umístěny pod sebou, a pokud jsou tvary takto zobrazeny v podokně textu, je tvar Pomocník odstraněním tvaru nejvyšší úrovně automaticky povýšen na nejvyšší úroveň hierarchie.

Začátek stránky

Odstranění tvaru z obrázku SmartArt

  1. Klepněte na okraj tvaru, který chcete odstranit.

  2. Stiskněte klávesu DELETE.

Poznámka : 

  • Pokud chcete odstranit tvar, je nutné klepnout na jeho okraj. Pokud tvar obsahuje text a klepnete dovnitř tvaru, a ne na jeho okraj, je stisknutím klávesy DELETE odstraněna část textu. Tvar však odstraněn není.

  • Pokud se pokusíte odstranit tvar, který společně s dalšími tvary tvoří větší tvar (přidružený tvar), je odstraněn pouze text ve vybraném tvaru. Pokud například v poslední ilustraci (zobrazující vybrané přidružené tvary) vyberete velký bílý tvar, který se nachází nad malými barevnými obdélníky, a poté stisknete klávesu DELETE, je text v bílém tvaru odstraněn, ale tvar samotný nikoli. Dojem, že byl tvar odstraněn, lze nicméně vytvořit prostřednictvím funkcí barvy výplně a styly čar.

  • Pokud jste upravili tvar nejvyšší úrovně nebo jeho text, nebudou pravděpodobně v případě povýšení tvaru nižší úrovně tyto úpravy zachovány.

  • Pokud vyberete propojovací tvar (například čáru nebo šipku), pomocí kterého se propojují tvary mezi sebou, bude odstraněn pouze text v daném tvaru, protože propojovací tvary odstranit nelze. Dojem, že byl tvar odstraněn, lze nicméně vytvořit prostřednictvím funkcí barvy výplně a styly čar.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.