Odstranění tabulky nebo vymazání jejího obsahu

Můžete odstranit celou tabulku, nebo vymazat obsah buněk tabulky, aniž by byla tabulka odstraněna.

Co chcete udělat?

Odstranění tabulky a jejího obsahu

Vymazání obsahu tabulky

Odstranění tabulky a jejího obsahu

  1. Klepněte do tabulky.

  2. V části Nástroje tabulky klepněte na kartu Rozložení.

  3. Ve skupině Řádky a sloupce klepněte na možnost Odstranit a potom na možnost Odstranit tabulku.

Začátek stránky

Vymazání obsahu tabulky

  1. Na kartě Formátovat text klepněte ve skupině Odstavec na možnost Zobrazit či skrýt.

    Pás karet aplikace Word

  2. Vyberte položky, které chcete vymazat.

Výběr

Akce

Buňka

Klepněte na levý okraj buňky. Výběr buňky

Řádek

Klepněte vlevo od řádku. Výběr řádku

Sloupec

Klepněte na horní ohraničení nebo mřížku sloupce. Výběr sloupce .

Sousedící buňky, řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes příslušné buňky, řádky nebo sloupce.

Nesousedící buňky, řádky nebo sloupce

Klepněte na první buňku, řádek nebo sloupec, podržte klávesu CTRL a potom klepněte na další buňku, řádek nebo sloupec.

Text v další buňce

Stiskněte klávesu TAB.

Text v předchozí buňce

Stiskněte klávesy SHIFT+TAB.

Celá tabulka

V Zobrazení rozložení při tisku přesuňte ukazatel myši nad tabulku a vyčkejte, dokud se nezobrazí úchyt pro přesunutí tabulky Úchyt pro přesunutí tabulky . Potom klepněte na úchyt pro přesunutí tabulky.

  1. Stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×