Odstranění prvků UML z modelu

Odstranění prvku ze stromového zobrazení

 • Ve Stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu představující prvek, který chcete odstranit, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit.

 • Prvek je odstraněn ze stromového zobrazení a z diagramů jsou odstraněna všechna jeho zobrazení.

Odstranění obrazce z diagramu

 1. Vyberte obrazec a stiskněte klávesu DELETE.

  Je-li v dialogovém okně Možnosti UML (na kartě Doplněk UML) zaškrtnuto políčko Při odstranění obrazců zobrazit výzvu k odstranění prvků modelu, zobrazí se okno se zprávou Odstranit obrazec. Není-li toto políčko zaškrtnuto, je z diagramu odstraněno aktuální zobrazení prvku, ale prvek není odstraněn z modelu.

  Tip : Chcete-li změnit výchozí chování při odstraňování prvku z diagramu, klepněte v nabídce UML na příkaz Možnosti. Ve skupinovém rámečku Chování stránky výkresu UML na kartě Doplněk UML zaškrtněte políčko Při odstranění obrazců zobrazit výzvu k odstranění prvků modelu nebo jeho zaškrtnutí zrušte a poté klepněte na tlačítko OK.

 2. V okně se zprávou Odstranit obrazec (zobrazí se pouze tehdy, je-li vybrána možnost Zobrazit) klepněte na tlačítko:

  • Ano: Bude odstraněno pouze aktuální zobrazení prvku, samotný prvek bude v modelu UML zachován.

  • Ne: Bude odstraněno aktuální zobrazení prvku, prvek v modelu a všechna jeho další zobrazení.

Změna výchozího chování prvků UML

 1. V nabídce UML klepněte na příkaz Možnosti.

 2. V položce Chování stránky výkresu UML na kartě Doplněk UML vyberte nebo zrušte výběr možnosti odstranění a poté klepněte na tlačítko OK:

  Při odstranění obrazců zobrazit výzvu k odstranění prvků modelu

  Je-li tato toto políčko zaškrtnuto, zobrazí se při každém odstranění obrazce z diagramu dotaz, zda se být odstraněn pouze obrazec (zobrazení prvku) nebo obrazec i prvek modelu.

  Není-li toto políčko zaškrtnuto, je odstraněn pouze obrazec (zobrazení prvku).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×