Odstranění problémů při práci s obrázky a importovanými grafikami

Grafiku nelze otočit

Překlápět a otáčet můžete pouze nakreslené objekty. Jiný objekt je možné překlopit nebo otočit, pokud ho lze oddělením a opětovným seskupením převést na nakreslený objekt. Rastrový obrázek na nakreslený objekt převést nelze.

  • Chcete-li převést objekt, vyberte ho, klepněte na příkaz Oddělit v nabídce Kreslení (panel nástrojů Kreslení) a potom klepněte na příkaz Seskupit.

  • Pokud objekt nelze převést, otevřete ho v jiné aplikaci pro kreslení, otočte ho a potom uložte. Jestliže nyní objekt znovu otevřete v aplikaci Microsoft Graph, bude otočený.

Grafiku nelze importovat

Grafický filtr může být nainstalován ve špatné složce nebo může být porušen. Odeberte filtr a potom jej znovu nainstalujte.

Příkazy Automatické tvary, Textové pole, Obrázek, WordArt nebo Objekt nejsou v nabídce Formát

Příkazy Automatický tvar, Textové pole, Obrázek, WordArt nebo Objekt jsou dostupné pouze po vybrání objektu, textového pole, importovaného grafického objektu, textových efektů, obrázku nebo ostatních objektů, které chcete formátovat.

U některých částí obrázku nelze změnit barvu

Zkuste u obrázku rozdělit skupinu a potom změňte barvy pomocí nástrojů na panelu nástrojů Kreslení.

U importovaného obrázku nelze zrušit skupinu

Obrázek je Rastrový obrázek, u kterého nelze oddělit skupinu a který nelze převést na nakreslený objekt.

Rastrový obrázek můžete změnit v aplikaci pro kreslení. Chcete-li například překlopit nebo otočit rastrový obrázek, otevřete ho v aplikaci jako je například Microsoft Photo Editor, potom ho překlopte nebo otočte, zkopírujte a vložte do grafu aplikace Microsoft Graph.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×