Odstranění potíží se záložkami

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud jste do dokumentu přidali záložky, které vám způsobují problémy, je prvním krokem k odstranění těchto potíží ověřit, že je můžete vidět. Word ve výchozím nastavení záložky nezobrazuje.

Pomocí tohoto postupu zobrazíte záložky v dokumentu.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

 2. V části Zobrazit obsah dokumentu vyberte Zobrazit záložky a klikněte na OK.
  Možnosti aplikace Word

  Poznámky : 

  • Pokud k bloku textu nebo obrázku (nebo kterékoli jiné položce) přidáte záložku, objeví se záložka v závorkách:
   Záložka označená závorkami

  • Pokud jste při přidání záložky nic nevybrali (jen jste umístili kurzor na příslušnou oblast), zobrazí se záložka jako ukazatel ve tvaru písmene I:
   Záložka zobrazená jako ukazatel ve tvaru písmene I. .

Dále v tomto článku

Místo textu se zobrazuje chybová zpráva

Položka odkazující na záložku není správně aktualizovaná

Chybějící záložka v položce automatického textu

Neočekávané výsledky při úpravě záložky

Kopírování záložek

Vyjmutí a odstranění záložek

Přidávání do záložek

Místo textu se zobrazuje chybová zpráva

Word zobrazí „Chyba: Záložka není definována.“ nebo „Chyba: Nenalezen zdroj odkazů.“ při aktualizaci pole, které má nefunkční odkaz na záložku. Původní text můžete obnovit stisknutím kláves Ctrl+Z okamžitě po zobrazení chybové zprávy. Stisknutím kláves Ctrl+Shift+F9 převedete text v poli na běžný text.

Pokud chcete zkontrolovat nefunkční odkaz, vyzkoušejte tento postup:

 • Ujistěte se, že záložka stále existuje.     Někdy se může stát, že uživatelé omylem při odstraňování textu odstraní i záložky. Záložky zkontrolujete tak, že ověříte, jestli je můžete vidět ve vašem dokumentu.

 • Ujistěte se, že názvy polí jsou správně napsané.     Více položek, které používají záložky – například křížové odkazy a indexy – se vkládají jako pole. Pokud není správně napsaný název pole, může se zobrazit chybová zpráva. Další informace o kódech polí najdete v tématu kódy polí ve Wordu.

Začátek stránky

Položka odkazující na záložku není správně aktualizovaná

Word vkládá křížové odkazy jako pole. Pokud křížový odkaz neodráží změny prováděné u záložky, na kterou odkazuje, aktualizujte pole. Pravým tlačítkem myši klikněte na kód pole a potom v místní nabídce klikněte na Aktualizovat pole.

Začátek stránky

Chybějící záložka v položce automatického textu

Při vytváření položky automatického textu obsahující záložku se ujistěte, že jste vybrali veškerý text obsažený v záložce, včetně levé a pravé závorky záložky.

Pokud ukládáte text obsahující záložku jako položku automatického textu, Word uloží záložku s položkou. Pokud položku automatického textu vložíte do dokumentu vícekrát, Word odebere záložku z předchozí položky a připojí ji k nejnovější položce.

Další informace o automatickém textu najdete v článku Automatické vkládání textu.

Začátek stránky

Neočekávané výsledky při úpravě záložky

Položky označené záložkou můžete vyjímat, kopírovat a vkládat. V označených položkách můžete také mazat a přidávat text. Níže jsou uvedené změny, které můžete v záložkách provádět, a jejich očekávané výsledky.

Kopírování záložek

 • Pokud kopírujete celý blok textu nebo obrázek označený záložkou nebo jeho část do jiného umístění ve stejném dokumentu,    zůstane záložka u původní položky a kopie se neoznačí.

 • Pokud kopírujete celou označenou položku do jiného dokumentu,    budou oba dokumenty obsahovat identické položky s identickými záložkami.

Vyjmutí a odstranění záložek

 • Pokud vyjmete celou označenou položku a potom ji vložíte do stejného dokumentu,    položka a záložka se přesunou do nového umístění.

 • Pokud odstraníte část označené položky,    zůstane záložka na místě zbývajícího textu.

Přidávání do záložek

 • Pokud přidáváte text mezi libovolné dva znaky uzavřené v záložce,    přidaný text se zahrne do záložky.

 • Pokud kliknete přímo za levou závorku záložky a potom přidáte text nebo grafiku do položky    přidání zahrne do záložky.

 • Pokud kliknete přímo za pravou závorku záložky a potom přidáte část položky    přidání se zahrne do záložky .

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×