Odstranění objektu z koše služby SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při odstranění je většina objektů služby SharePoint přesunuta do jednoho ze dvou košů: jeden koš je určen pro web nebo pracovní prostor a druhý pro celou kolekci webů. Tyto koše poskytují záchrannou síť, ze které lze odstraněné objekty obnovit.

Ve výchozím nastavení jsou objekty z obou těchto košů automaticky odstraněny po uplynutí stanoveného počtu dnů.

Někdy ale můžete chtít objekty z koše odstranit ručně předtím, než zadaný počet dnů uplyne, třeba abyste zabránili v prohlédnutí nebo smazání objektu někým jiným nebo jenom abyste uvolnili místo.

Tento článek vysvětluje, jak odstranit SharePoint objekty z koše. (Další informace o obnovení objekty z koše, najdete v článku obnovení odstraněného objektu z koše služby SharePoint.)

Co myslíme pojmem „objekt“:    V tomto článku používáme slovo objekt jako obecný pojem pro jakoukoli entitu v SharePointu — soubor nebo položku seznamu, složku nebo sadu dokumentů, seznam nebo knihovnu, web, kolekci webů atd. Většina typů objektů může obsahovat jiné objekty. (Web může třeba obsahovat seznamy a knihovny, knihovny můžou obsahovat soubory, složky a sady dokumentů.) Když mluvíme o kontejneru objektu, myslíme tím objekt, který ho obsahuje a který může být taky obsažený uvnitř dalšího objektu.

Struktura služby SharePoint znázorňující umístění košů

1. Odpadkový koš webu nebo pracovního prostoru

2. Odpadkový koš kolekce webů

Důležité : 

 • Pokud odpadkový koš nevidíte:    Odpadkový koš může být vypnutý. Obraťte se na správce farmy nebo serveru.

 • SharePoint není Windows:    Tento článek se týká košů ve službě SharePoint, které se liší od koše ve Windows. Informace o koši ve Windows najdete v nápovědě k systému Windows.

V tomto článku

Získat informace o dvou koších služby SharePoint

Kam jsou přemístěny odstraněné objekty

Koš pro individuální web nebo pracovní prostor

Koš pro celou kolekci webů

Odstranění objektu z koše

Odstranění objektu, který jste původně odstranili sami

Odstranit libovolný objekt z obou košů

Informace o dvou koších služby SharePoint

Tento oddíl poskytuje přehled funkce košů služby SharePoint.

Kam jsou přemístěny odstraněné objekty

Různé typy objektů jsou při prvním odstranění ve službě SharePoint přemístěny na různá místa:

Objekty, které jsou odstraněné zevnitř webu nebo pracovního prostoru:   
Při odstranění seznamu, knihovny, složky, sady dokumentů, souboru, verze souboru nebo položky seznamu zevnitř webu nebo pracovního prostoru:

 • Odstraněný objekt je přemístěn do koše příslušného webu nebo pracovního prostoru (který se také označuje jako koš první fáze nebo koš koncového uživatele), kde zůstane po stanovený počet dnů, nebo dokud není ručně odstraněn. Poté je tento objekt přemístěn do koše kolekce webů (který se označuje také jako koš druhé fáze nebo koš správy kolekce webů).

 • V koši kolekce webů zůstane odstraněný objekt znovu po stanovený počet dnů, nebo dokud není ručně odstraněn. Tentokrát je však objekt odstraněn trvale.
  (Ve výchozím nastavení jsou odstraněné položky v každém koši uchovávány po dobu 30 dnů; toto nastavení však lze změnit v Centrální správě. V případě dotazů se obraťte na správce farmy nebo serveru.)

Odstraněné weby a pracovní prostory:   
Po odstranění se celý web nebo pracovní prostor přesune přímo do koše kolekce webů. (Odpadkové koše jednotlivých webů nebo pracovních prostorů už nejsou v takovém okamžiku dostupné, protože se taky odstranily.)

Důležité :  To platí jenom v Microsoft SharePoint Serveru 2010 s aktualizací Service Pack 1. V dřívějších verzích SharePointu se odstraněné weby ani pracovní prostory nepřesunou do žádného z těchto košů.

Odstraněné kolekce webů:   
Po odstranění se celá kolekce webů přesune do jiného umístění, protože koš kolekce webů se odstraní společné s kolekcí.

Koš pro individuální web nebo pracovní prostor

Přispěvatelé, vlastníci a správci kolekce webů mají přístup ke koši individuálního webu nebo pracovního prostoru, kde mohou objekty obnovit nebo odstranit. Ve výchozím nastavení služby SharePoint platí:

 • Přispěvatel nebo vlastník může zobrazit, obnovit a odstranit jenom objekty, které uživatel odstranil z webu nebo pracovního prostoru.

 • Správci kolekce webů mohou pomocí svého samostatného přístupu zobrazit, obnovit a odstranit všechny objekty.

Koš pro celou kolekci webů

Ve výchozím nastavení služby SharePoint mají ke koši kolekce webů přístup pouze správci kolekce webů a mohou zde zobrazit, obnovit a odstranit objekty.

Níže je graficky znázorněn základní princip obou košů spolu s tabulkou, kdo může provádět různé úkoly spojené s odstraněním a obnovením objektů. Obojí je odvozeno od výchozího nastavení služby SharePoint.

Cesta objektů mezi webem a koši

Kdo může provádět následující akce?

Odstranění a obnovení

Přispěvatel

Vlastník

Správce kolekce webů

V rámci webu nebo pracovního prostoru

Odstranění objektů uložených v seznamech a knihovnách

X

X

X

Odstranění celých seznamů a knihoven

X

X

Odstranění celého webu nebo pracovního prostoru

X

X

V koši webu nebo pracovního prostoru

Zobrazení, obnovení nebo odstranění objektů, které oni odstranili *

X

X

X

Zobrazení, obnovení nebo odstranění všech objektů ve webu

X

V koši kolekce webů

Zobrazení, obnovení nebo odstranění všech objektů v rámci webu

X

Zobrazení, obnovení nebo odstranění webů a pracovních prostorů **

X

Pokud byla odstraněna kolekce webů

Obnovení kolekcí webů (pomocí prostředí PowerShell) **

X

* Výjimkou jsou weby a pracovní prostory, které se přesouvají přímo do koše kolekce webů.

** Přímé obnovení webů, pracovních prostorů a kolekcí webů vyžaduje SharePoint Server s aktualizací Service Pack 1.

Začátek stránky

Odstranění objektu z koše

Při odstraňování jakéhokoli objektu, který obsahuje jiné objekty, si zapamatujte:

 • Odstraněné objekty s sebou vezmou veškerý obsah:   
  Když odstraníte objekt, který obsahuje další objekty, objekty v něm obsažené se odstraní společně s ním – jako jeho části a ne jako samostatně obnovitelné položky. To platí, když je obsahující objekt poprvé odstraněný z webu i když je odstraněný z kteréhokoliv koše. Pokud tedy objekt, který chcete odstranit, obsahuje objekt, který chcete zachovat, ujistěte se před odstraněním, že máte kopii objektu, který chcete zachovat, v některém jiném umístění.

Odstranění objektu, který jste původně odstranili sami

Tento postup mohou provádět přispěvatelé, vlastníci a správci kolekce webů.

Odstranění seznamu, knihovny, složky, sady dokumentů, souboru, verze souboru nebo položky seznamu, které jste původně odstranili sami:

 1. Klikněte na Koš na panelu Snadné spuštění.

  Poznámka :  Pokud koš není vidět, je zřejmě zakázán. Obraťte se na správce farmy nebo serveru.

 2. Vyhledejte objekt, který chcete odstranit.

  Poznámka :  Pokud zde objekt není, mohl již být ručně nebo automaticky přemístěn z koše webu nebo pracovního prostoru do koše kolekce webů. Pokyny k odstranění objektů z koše kolekce webů naleznete v následujícím pododdílu (Odstranění libovolného objektu z obou košů).

 3. Zaškrtněte políčko vedle objektu, který chcete odstranit a klikněte na Odstranit Výběr.

Odstranění libovolného objektu z obou košů

Tento postup mohou provádět pouze správci kolekce webů.

Odstranění libovolného objektu z obou košů:

 1. Klikněte na Koš na panelu Snadné spuštění.

  Poznámka :  Pokud koš není vidět, je zřejmě zakázán. Obraťte se na správce farmy nebo serveru.

 2. Na stránce webu nebo pracovního prostoru jméno Koš nad seznamem odstraněných objektů klikněte na odkaz Koš kolekce webů.
  Odkaz Koš kolekce webů

 3. Na stránce koše kolekce webů správy v seznamu Vyberte zobrazení Ujistěte se, že je vybraná možnost Položky koše koncového uživatele.
  Vybraná možnost Položky koše koncového uživatele

 4. Vyhledejte objekt, který chcete obnovit.

  Poznámka : Pokud se nezobrazuje na objekt, ji může již být ať už ručně nebo automaticky přesunut z webu nebo pracovního prostoru odpadkového koše do koše kolekce webů. Zobrazení koše kolekce webů, vyberte Zobrazit odstraněno z koše koncového uživatele. (Pokud se pořád nezobrazuje na objekt, pravděpodobně již byly trvale odstraněna, ručně nebo automaticky. Pokud máte dotazy k nastavení automatické odstranění komunikovat s správce farmy nebo server.)

 5. Zaškrtněte políčko vedle objektu, který chcete odstranit, a klikněte na položku Odstranit výběr.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×