Odstranění nadbytečných zpráv pomocí funkce Čištění konverzací

Díky nové funkci Čištění konverzací v aplikaci Microsoft Outlook 2010 můžete snížit počet zpráv ve svých poštovních složkách. Zprávy, které jsou v rámci konverzace nadbytečné, jsou přesunuty do složky Odstraněná pošta.

Co je konverzace?

Konverzaci pravděpodobně znáte v souvislosti s e-mailovým vláknem. Konverzací se rozumí kompletní řetěz e-mailových zpráv, od první zprávy přes všechny odpovědi. Jednotlivé zprávy konverzace mají stejný předmět.

Pokud například někomu odešlete zprávu a dotyčný na ni odpoví, je výsledkem konverzace. V mnoha konverzacích si jejich účastníci odpovědi často dlouho vyměňují nebo se dokonce může stát, že na určité části konverzace odpovídá více osob.

K čemu slouží funkce Čištění konverzací?

Funkce Čištění konverzací vyhodnocuje obsah jednotlivých zpráv v konverzaci. Jestliže je celá zpráva obsažena v jedné z odpovědí, je předchozí zpráva odstraněna. Přečtěte si následující příklad.

Michal odešle zprávu Markétě a Pavlovi. Markéta odpoví Michalovi i Pavlovi a v textu její zprávy v aplikaci Outlook bude uvedena celá původní Michalova zpráva. Pavel si přečte zprávu od Markéty a odpoví Michalovi i Markétě. Pavlova odpověď bude obsahovat všechny předchozí zprávy konverzace. Funkce Čištění konverzací může odstranit všechny zprávy kromě té poslední od Pavla, protože v této zprávě je uvedena kopie všech předchozích zpráv.

Funkce Čištění konverzací je nejužitečnější u konverzací s velkým množstvím vzájemných odpovědí, a to zejména v případě mnoha příjemců.

Odebrání nadbytečných zpráv

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstranit na tlačítko Vyčistit.

Příkaz Vyčistit na pásu karet

 1. Klikněte na některý z následujících příkazů:

  • Vyčistit konverzaci:    Bude posouzena aktuální konverzace a budou odstraněny nadbytečné zprávy.

  • Vyčistit složku:    Budou posouzeny všechny konverzace ve vybrané složce a budou odstraněny nadbytečné zprávy.

  • Vyčistit složku a podsložky:    Budou posouzeny všechny konverzace ve vybrané složce a všech jejích podsložkách a budou odstraněny nadbytečné zprávy.

Začátek stránky

Změna možností funkce Čištění konverzací

Můžete určit, které zprávy mají být při čištění konverzací vynechány, a kam mají být zprávy při odstranění přesunuty.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. V části Čištění konverzací proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit umístění, kam mají být položky přesouvány, klikněte na tlačítko Procházet vedle pole Vyčištěné položky budou přemístěny do této složky a potom vyberte požadovanou složku aplikace Outlook. Ve výchozím nastavení jsou zprávy přesouvány do složky Odstraněná pošta. Pokud ve svém profilu aplikace Outlook používáte více e-mailových účtů, má každý účet svou vlastní složku Odstraněná pošta. Zprávy jsou přesouvány do složky Odstraněná pošta, která odpovídá použitému e-mailovému účtu.

  • Chcete-li u položek odstraněných příkazem Vyčistit replikovat strukturu složek (při použití příkazu Vyčistit složku a podsložky), zaškrtněte políčko Při čištění podsložek znovu vytvořit v cílové složce hierarchii složek.

  • Chcete-li vždy zachovávat všechny nepřečtené zprávy, zaškrtněte políčko Nepřesouvat nepřečtené zprávy. Doporučujeme toto políčko nezaškrtávat. Zbývající zprávy konverzace budou obsahovat všechny odstraněné zprávy, a to i ty, které jste nepřečetli.

  • Chcete-li vždy zachovávat všechny zprávy zařazené do kategorií, zaškrtněte políčko Nepřesouvat zprávy zařazené do kategorií. Doporučujeme toto políčko zaškrtnout. Kategorie se vztahují na konkrétní zprávy a při odstranění zprávy zařazené do určité kategorie by mohlo dojít ke ztrátě této zprávy.

  • Chcete-li vždy zachovávat všechny zprávy s příznakem, zaškrtněte políčko Nepřesouvat zprávy s příznakem. Doporučujeme toto políčko zaškrtnout. Příznaky se vztahují na konkrétní zprávy a při odstranění zprávy s příznakem by mohlo dojít ke ztrátě této zprávy.

  • Chcete-li vždy zachovávat všechny digitálně podepsané zprávy, zaškrtněte políčko Nepřesouvat digitálně podepsané zprávy. Doporučujeme toto políčko zaškrtnout.

 • Chcete-li vždy zachovat původní zprávu v případě, že byla tato zpráva při odpovědi na ni změněna, zaškrtněte políčko Nepřesouvat původní zprávu, pokud je změněna odpovědí. Doporučujeme toto políčko zaškrtnout. Bude tak zaručeno, že pokud někdo změní zprávu obsaženou v odpovědi, bude uchován celý záznam veškerého obsahu konverzace.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk