Odstranění duplicitních položek z kalendáře

Pokud při importu položek kalendáře do aplikace Outlook kliknete v Průvodci importem a exportem na přepínač Povolit vytvoření duplicitních položek, budou položky, které jsou již vytvořeny v kalendáři, duplikovány.

Chcete-li z kalendáře odebrat duplicitní položky, postupujte takto:

  1. V navigačním podokně zobrazení Kalendář vyberte složku Kalendář.

  2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na příkaz Změnit zobrazení a potom na položku Seznam.

  3. Kliknutím na záhlaví sloupce Předmět uspořádejte všechny položky kalendáře podle předmětu.

  4. Podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny duplicitní položky kalendáře v seznamu.

  5. Jakmile vyberete všechny duplicitní položky kalendáře, stiskněte klávesu DELETE.

Poznámka :  Chcete-li zabránit vytvoření duplicitních položek při importu položek kalendáře do aplikace Outlook, klikněte v Průvodci importem a exportem na přepínač Neimportovat duplicitní položky nebo Duplicitní položky přepsat importovanými.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×