Odstranění duplicitních kontaktů

Někdy máte ve složce Kontakty některé osoby duplicitně. Duplicitní kontakty vzniknou, když do Outlooku importujete větší množství nových kontaktů, ale už v něm máte kontakty se stejným jménem nebo e‑mailovou adresou.

Jak odstranit duplicitní kontakty:

  1. Klikněte na Lidé.

    Klikněte na Lidé

  2. Na kartě Domů ve skupině Aktuální zobrazení klikněte na pravý dolní roh pole zobrazení a klikněte na Telefon. V tomto zobrazení budete moct nejlépe procházet seznam kontaktů a hledat duplicitní kontakty.

    Skupina Aktuální zobrazení na kartě Domů

  3. V seznamu kontaktů podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na každý z kontaktů, které chcete odstranit.

    Podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na každý z kontaktů, které chcete odstranit

  4. Jakmile vyberete všechny duplicitní kontakty, stiskněte Delete nebo Ctrl+D.

Poznámka :  Pokud importujete do Outlooku nové kontakty a používáte Průvodce importem a exportem (Soubor > Otevřít a exportovat > Import nebo export), můžete duplikaci kontaktů zabránit tak, že v průběhu importu kliknete na Neimportovat duplicitní položky nebo Duplicitní položky přepsat importovanými.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×