Odstranění barevné kategorie

Barevnou kategorii lze odstranit ze seznamu kategorií (pokud ji již nepotřebujete) nebo ji můžete odebrat z položek, které jste do dané kategorie zařadili již dříve.

Odebráním z položky odeberete barevnou kategorii pouze z této položky. V některých zobrazeních je možné vybrat více položek najednou a odebrat barevnou kategorii ze všech vybraných položek.

Co chcete udělat?

Odstranění barevné kategorie ze seznamu kategorií

Odebrání barevné kategorie ze zprávy, kontaktu, položky kalendáře nebo úkolu

Odebrání všech barevných kategorií z položky v zobrazení tabulky

Odebrání určitých barevných kategorií z položky v zobrazení tabulky

Odebrání barevné kategorie z otevřené položky

Odebrání barevné kategorie z poznámky

Odebrání určitých barevných kategorií z poznámky v zobrazení ikon nebo zobrazení tabulky

Odebrání všech barevných kategorií z otevřené poznámky

Odebrání určitých barevných kategorií z otevřené poznámky

Odstranění barevné kategorie ze seznamu kategorií

Jakmile barevnou kategorii odstraníte ze seznamu kategorií, nebude ji možné dále přiřazovat položkám, pokud ji znovu nevytvoříte. Po odstranění nebude barevná kategorie automaticky odebrána z položek, kterým byla přiřazena dříve. V případě potřeby ji však můžete odstranit ručně.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Značky na tlačítko Zařadit do kategorií.

 2. Klikněte na příkaz Všechny kategorie.

Příkaz Všechny kategorie ve skupině Značky

 1. Vyberte požadovanou barevnou kategorii a klikněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Odebrání barevné kategorie ze zprávy, kontaktu, položky kalendáře nebo úkolu

Barevnou kategorii je možné odebrat z položky v zobrazení Tabulka (jako je například složka Doručená pošta) nebo z otevřené položky.

Odebrání všech barevných kategorií z položky v zobrazení tabulky

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou položku, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klikněte na příkaz Vymazat všechny kategorie.

Odebrání určitých barevných kategorií z položky v zobrazení tabulky

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klikněte na příkaz Všechny kategorie.

 2. Zrušte zaškrtnutí políček u barevných kategorií, které chcete odebrat.

Odebrání barevné kategorie z otevřené položky

 • V záhlaví zprávy klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou barevnou kategorii a klikněte na příkaz Vymazat název barevné kategorie.

  Tip :  Chcete-li odebrat všechny barevné kategorie přiřazené k dané položce, klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou barevnou kategorii a klikněte na příkaz Vymazat všechny kategorie.

  Poznámky : 

  • Jestliže chcete barevnou kategorii odebrat z opakující se položky kalendáře, je nutné místo jediného výskytu položky otevřít celé řady. Barevné kategorie jsou v řadách přiřazeny všem položkám.

  • Panel úkolů se vždy zobrazí v zobrazení tabulky. Barevnou kategorii lze z úkolu nebo jiné položky na panelu úkolů odebrat stejným způsobem jako v jiných zobrazeních tabulky.

Začátek stránky

Odebrání barevné kategorie z poznámky

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na poznámku, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klikněte na příkaz Vymazat všechny kategorie.

Odebrání určitých barevných kategorií z poznámky v zobrazení ikon nebo zobrazení tabulky

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na poznámku, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klikněte na příkaz Všechny kategorie.

 2. Zrušte zaškrtnutí políček u barevných kategorií, které chcete odebrat.

Odebrání všech barevných kategorií z otevřené poznámky

 1. V otevřené poznámce klikněte na tlačítko  Obrázek tlačítka .

 2. Přejděte na příkaz Zařadit do kategorií a potom klikněte na příkaz Vymazat všechny kategorie.

Odebrání určitých barevných kategorií z otevřené poznámky

 1. V otevřené poznámce klikněte na tlačítko Poznámka  Obrázek tlačítka .

 2. Přejděte na příkaz Zařadit do kategorií, klikněte na příkaz Všechny kategorie a potom zrušte zaškrtnutí políček u barevných kategorií, které chcete odebrat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×