Odstranění tvaru v obrázku SmartArt

Tvar můžete odstranit z podokna textu nebo z obrázku SmartArt.

V tomto článku

Základní informace o odstraňování tvarů

Odstranění tvaru z podokna textu

Odstranění tvaru z obrázku SmartArt

Základní informace o odstraňování tvarů

Pokud odstraníte řádek textu úrovně 1 ve snímku s libovolným textem úrovně 2, je první řádek textu úrovně 2 povýšen na úroveň 1 (tvar nejvyšší úrovně). V následujícím příkladu mají tvary Jeden, Dva a Tři text úrovně 2, který se skládá z odrážek a písmen.

Svislá dvojitá šipka rozložení seznamu ukazující dvě úrovně textu

Pokud odstraníte text úrovně 1 z tvaru Dva, je text úrovně 2, C, povýšen na úroveň 1.

Svislá dvojitá šipka rozložení seznamu ukazující přesunutí textu úrovně 2 nahoru

Pokud je tvar součástí většího tvaru, není možné jej odstranit. V rozložení Seznam zdůraznění obrázku – ohyb v typu Seznam v následující ilustraci nelze odstranit pouze malé kruhové tvary v jednom ze tří větších tvarů. Je nutné vybrat všechny přidružené tvary společně a teprve poté lze odstranit větší tvar. (Přidružené tvary jsou tvary, které společně tvoří větší tvar). Níže uvedený příklad ukazuje výběr přidružených tvarů.

Obrázek SmartArt Seznam – ohyb 1 s vybranými přidruženými tvary

Není také možné odstranit tvary na pozadí, jako jsou šipky nebo dělicí čára v rozložení Vyvažovací šipky (typ Relace).

Začátek stránky

Odstranění tvaru z podokna textu

  1. Vyberte řádek textu odpovídající tvaru, který chcete odstranit.

  2. Stiskněte dvakrát klávesu DELETE.

Poznámka : Pokud je ve snímku tvar nejvyšší úrovně, který má ostatní tvary a tvar Pomocník umístěny pod sebou, a pokud jsou tvary takto zobrazeny v podokně textu, je tvar Pomocník odstraněním tvaru nejvyšší úrovně automaticky povýšen na nejvyšší úroveň hierarchie.

Začátek stránky

Odstranění tvaru z obrázku SmartArt

  1. Klepněte na okraj tvaru, který chcete odstranit.

  2. Stiskněte klávesu DELETE.

Poznámka : 

  • Pokud chcete odstranit tvar, je nutné klepnout na jeho okraj. Pokud tvar obsahuje text a klepnete dovnitř tvaru, a ne na jeho okraj, je stisknutím klávesy DELETE odstraněna část textu. Tvar však odstraněn není.

  • Pokud se pokusíte odstranit tvar, který společně s dalšími tvary tvoří větší tvar (přidružený tvar), je odstraněn pouze text ve vybraném tvaru. Pokud například v poslední ilustraci (zobrazující vybrané přidružené tvary) vyberete velký bílý tvar, který se nachází nad malými barevnými obdélníky, a poté stisknete klávesu DELETE, je text v bílém tvaru odstraněn, ale tvar samotný nikoli. Dojem, že byl tvar odstraněn, lze nicméně vytvořit prostřednictvím funkcí barvy výplně a styly čar.

  • Pokud jste upravili tvar nejvyšší úrovně nebo jeho text, nebudou pravděpodobně v případě povýšení tvaru nižší úrovně tyto úpravy zachovány.

  • Pokud vyberete propojovací tvar (například čáru nebo šipku), pomocí kterého se propojují tvary mezi sebou, bude odstraněn pouze text v daném tvaru, protože propojovací tvary odstranit nelze. Dojem, že byl tvar odstraněn, lze nicméně vytvořit prostřednictvím funkcí barvy výplně a styly čar.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×