Odstranění barevné kategorie

Barevnou kategorii lze odstranit ze seznamu kategorií (pokud ji již nepotřebujete) nebo ji můžete odebrat z položek, které jste do dané kategorie zařadili již dříve.

Odebráním z položky odstraníte barevnou kategorii pouze z této položky. V některých zobrazeních je možné vybrat více položek najednou a odebrat barevnou kategorii ze všech vybraných položek.

Co chcete udělat?

Odstranění barevné kategorie ze seznamu kategorií

Odebrání barevné kategorie ze zprávy, kontaktu, položky kalendáře nebo úkolu

Odebrání barevné kategorie z poznámky

Odstranění barevné kategorie ze seznamu kategorií

Jakmile barevnou kategorii odstraníte ze seznamu kategorií, nebude ji možné dále přiřazovat položkám, pokud ji znovu nevytvoříte. Po odstranění nebude barevná kategorie automaticky odebrána z položek, kterým byla přiřazena dříve. V případě potřeby ji však můžete odstranit ručně.

 1. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka .

 2. Klepněte na položku Všechny kategorie.

 3. Vyberte požadovanou barevnou kategorii a klepněte na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Odebrání barevné kategorie ze zprávy, kontaktu, položky kalendáře nebo úkolu

Barevnou kategorii je možné odebrat z položky v zobrazení Tabulka (jako je například složka Doručená pošta) nebo z otevřené položky.

Odebrání všech barevných kategorií z položky v zobrazení tabulky

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou položku, v místní nabídce klepněte na příkaz Zařadit do kategorií a klepněte na položku Vymazat všechny kategorie.

Odebrání určitých barevných kategorií z položky v zobrazení tabulky

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na danou položku, v místní nabídce klepněte na příkaz Zařadit do kategorií a klepněte na položku Všechny kategorie.

 2. Zrušte výběr barevných kategorií, které chcete odebrat.

Odebrání barevné kategorie z otevřené položky

 • V záhlaví zprávy klepněte pravým tlačítkem myši na příslušnou barevnou kategorii a klepněte na příkaz Vymazat název barevné kategorie.

  Tip : Chcete-li odebrat všechny barevné kategorie přiřazené k dané položce, klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou barevnou kategorii a klepněte na příkaz Vymazat všechny kategorie.

  Poznámky : 

  • Jestliže barevnou kategorii odeberete z opakující se položky kalendáře, je nutné místo jediného výskytu položky otevřít celé řady. Barevné kategorie jsou v řadách přiřazeny všem položkám.

  • Panel úkolů se vždy zobrazí v zobrazení tabulky. Barevnou kategorii lze z úkolu nebo jiné položky panelu úkolů odebrat stejným způsobem jako v jiných zobrazeních tabulky.

Začátek stránky

Odebrání barevné kategorie z poznámky

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na danou poznámku, v místní nabídce klepněte na příkaz Zařadit do kategorií a klepněte na položku Vymazat všechny kategorie.

Odebrání určitých barevných kategorií z poznámky v zobrazení ikon nebo zobrazení tabulky

 • Klepněte pravým tlačítkem na danou poznámku, v místní nabídce klepněte na příkaz Zařadit do kategorií a klepněte na položku Všechny kategorie.

 • Zrušte výběr barevných kategorií, které chcete odebrat.

Odebrání všech barevných kategorií z otevřené poznámky

 1. V otevřené poznámce klepněte na tlačítko Poznámka Obrázek tlačítka .

 2. Klepněte na položku Zařadit do kategorií a na položku Vymazat všechny kategorie.

Odebrání určitých barevných kategorií z otevřené poznámky

 1. V otevřené poznámce klepněte na tlačítko Poznámka Obrázek tlačítka .

 2. Klepněte na položku Zařadit do kategorií, klepněte na položku Všechny kategorie a zrušte výběr barevných kategorií, které chcete odebrat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×