Odstraňování prvků UML z modelu

Ikony ve Stromové zobrazení představují prvky v Stromové zobrazeníModel UML. Odstraněním ikony ze stromového zobrazení odstraníte z modelu příslušný prvek a všechna zobrazení prvku v diagramech.

Obrazce v diagramech UML představují zobrazení prvků modelu, nikoli samotné prvky. Odstraníte-li zobrazení prvku, bude prvek ve výchozím nastavení odstraněn z diagramu, nikoli však z modelu.

Výchozí nastavení můžete změnit tak, aby se při pokusu o odstranění zobrazení prvku zobrazila zpráva umožňující odstranit pouze zobrazení nebo zobrazení i prvek modelu.

Poznámka : Pro některé prvky UML, jako je například stav, může v modelu existovat pouze jedno zobrazení. V takovém případě bude výsledek akce odstranění zobrazení stejný jako výsledek akce odstranění prvku z modelu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×