Odsazení odstavců

Odsazení určuje vzdálenost odstavce od levého nebo pravého okraje. Mezi okraji můžete odsazení odstavce nebo skupiny odstavců zvětšit nebo zmenšit. Můžete vytvořit také záporné odsazení (označované také jako předsazení), kterým lze odstavec posunout směrem k levému okraji. Rovněž lze vytvořit předsazení prvního řádku, při kterém první řádek odstavce není odsazen, avšak ostatní řádky odsazeny jsou.

Odsazení odstavce a okraje stránky

1. Okraje stránky

2. Odsazení

Další informace o vytváření stylů s formátováním, které chcete znovu používat, naleznete v tématu Formátování e-mailových zpráv pomocí rychlých stylů.

Co chcete udělat?

Odsazení pouze prvního řádku v odstavci

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

Nastavení odsazení pomocí klávesy TAB

Odsazení všech řádků v odstavci kromě prvního

Vytvoření záporného odsazení

Odsazení pouze prvního řádku v odstavci

Text s odsazením prvního řádku

 1. Klepněte před řádek, který chcete odsadit.

 2. Na kartě Formátovat text klepněte ve skupině Odstavec na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec Obrázek tlačítka a potom klepněte na kartu Odsazení a mezery.

 3. Ve skupinovém rámečku Odsazení klepněte v seznamu Speciální na položku První řádek a potom pomocí číselníku O kolik nastavte velikost odsazení prvního řádku.

  Poznámka : První řádek daného odstavce a všech následujících odstavců, které zadáte, bude odsazen. Všechny odstavce před vybraným odstavcem je však nutné pomocí stejného postupu odsadit ručně.

Začátek stránky

Zvětšení nebo zmenšení odsazení celého odstavce

 1. Vyberte odstavec, u kterého chcete provést změnu.

 2. Na kartě Formátovat text proveďte ve skupině Odstavec jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zvětšit odsazení odstavce, klepněte na možnost Zvětšit odsazení.

  • Chcete-li zmenšit odsazení odstavce, klepněte na možnost Zvětšit odsazení.

Začátek stránky

Nastavení odsazení pomocí klávesy TAB

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klepněte na tlačítko Možnosti editoru.

 2. Klepněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 3. Ve skupinovém rámečku Nastavení automatických oprav klepněte na tlačítko Možnosti automatických oprav a pak klepněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 4. Zaškrtněte políčko Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace.

 5. Chcete-li odsadit první řádek textu, klepněte před něj.

  Chcete-li odsadit celý odstavec, klepněte před kterýkoli řádek tohoto odstavce kromě prvního řádku.

 6. Stiskněte klávesu TAB.

Poznámka : Chcete-li odsazení odebrat, stiskněte před tím, než přesunete kurzor, klávesu BACKSPACE. Můžete také klepnout na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky

Odsazení všech řádků v odstavci kromě prvního

Text s předsazením prvního řádku

 1. Vyberte odstavec, ve kterém chcete odsadit všechny řádky kromě prvního (označuje se také jako předsazení).

 2. Přetáhněte značku Předsazení prvního řádku na vodorovném pravítku na místo, kam chcete předsazení umístit.

  Bude určeno

  Pokud není vodorovné pravítko v horní části dokumentu zobrazeno, klepněte na tlačítko Zobrazit pravítko v horní části svislého posuvníku.

Přesnější nastavení předsazení

K přesnějšímu nastavení předsazení můžete použít možnosti na kartě Odsazení a mezery.

 1. Na kartě Formátovat text klepněte ve skupině Odstavec na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec Obrázek tlačítka a potom klepněte na kartu Odsazení a mezery.

 2. Ve skupinovém rámečku Odsazení klepněte v seznamu Speciální na položku Předsazení a potom pomocí číselníku O kolik nastavte velikost předsazení.

Začátek stránky

Vytvoření záporného odsazení

Text se záporným odsazením

 1. Vyberte text nebo odstavec, který chcete rozšířit k levému okraji.

 2. Na kartě Formátovat text klepněte ve skupině Odstavec na možnost Zmenšit odsazení.

  Klepejte na možnost Zmenšit odsazení tak dlouho, dokud vybraný text nebude umístěn na požadovaném místě v levém okraji.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×