Odsazení odstavců

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Odsazení určuje vzdálenost odstavce od levého nebo pravého okraje. Mezi okraji můžete odsazení odstavce nebo skupiny odstavců zvětšit nebo zmenšit. Můžete vytvořit také záporné odsazení (označované také jako předsazení), kterým lze odstavec posunout směrem k levému okraji. Rovněž můžete vytvořit předsazení prvního řádku, to znamená, že první řádek odstavce není odsazen, ostatní řádky však odsazeny jsou.

Odsazení odstavce a okraje stránky

1. Okraje stránky

2. Odsazení

Další informace o vytvoření stylů s formátováním, které chcete znovu použít, naleznete v tématu Vytvoření nového rychlého stylu.

V tomto článku

Odsazení pouze prvního řádku v odstavci

Zvětšení nebo zmenšení odsazení zleva u celého odstavce

Zvětšení nebo zmenšení odsazení zprava u celého odstavce

Nastavení odsazení pomocí klávesy TAB

Odsazení všech řádků v odstavci kromě prvního

Vytvoření záporného odsazení

Odsazení pouze prvního řádku v odstavci

Text s odsazením prvního řádku

 1. Klikněte před řádek, který chcete odsadit.

 2. Na kartě Rozložení stránky klepnutím spusťte dialogové okno Odstavec a potom klepněte na kartu Odsazení a mezery.

  Spouštěč dialogového okna Odstavec

 3. Ve skupinovém rámečku Odsazení klepněte v seznamu Speciální na položku První řádek a potom pomocí číselníku O kolik nastavte velikost odsazení prvního řádku.

  Poznámka : První řádek daného odstavce a všech následujících odstavců, které zadáte, bude odsazen. Všechny odstavce před vybraným odstavcem je však nutné pomocí stejného postupu odsadit ručně.

Začátek stránky

Zvětšení nebo zmenšení odsazení zleva u celého odstavce

 1. Vyberte odstavec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Odstavec pomocí číselníku Odsazení zleva zvětšete nebo zmenšete odsazení odstavce zleva.

Začátek stránky

Zvětšení nebo zmenšení odsazení zprava u celého odstavce

 1. Vyberte odstavec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Odstavec pomocí číselníku Odsazení zprava zvětšete nebo zmenšete odsazení odstavce zprava.

Začátek stránky

Nastavení odsazení pomocí klávesy TAB

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu.

 3. V nabídce Nastavení automatických oprav klikněte na příkaz Možnosti automatických oprav a potom na kartu Automatické formátování při psaní.

 4. Zaškrtněte políčko Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace.

 5. Chcete-li odsadit první řádek textu, klikněte před něj.

  Chcete-li odsadit celý odstavec, klikněte před kterýkoli řádek tohoto odstavce kromě prvního řádku.

 6. Stiskněte klávesu TAB.

Poznámka : Chcete-li odsazení odstranit, stiskněte před tím, než přesunete kurzor, klávesu BACKSPACE. Můžete také kliknout na příkaz Zpět v panelu nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky

Odsazení všech řádků v odstavci kromě prvního

Text s předsazením prvního řádku

 1. Vyberte odstavec, ve kterém chcete odsadit všechny řádky kromě prvního (označuje se také jako předsazení).

 2. Přetáhněte značku Předsazení prvního řádku na vodorovném pravítku na místo, kam chcete předsazení umístit.

  Bude určeno

  Pokud není vodorovné pravítko v horní části dokumentu zobrazeno, klepněte na tlačítko Zobrazit pravítko v horní části svislého posuvníku.

Přesnější nastavení předsazení

K přesnějšímu nastavení předsazení můžete použít možnosti na kartě Odsazení a mezery.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepnutím spusťte dialogové okno Odstavec a potom klepněte na kartu Odsazení a mezery.

  Spouštěč dialogového okna Odstavec

 2. Ve skupinovém rámečku Odsazení klepněte v seznamu Speciální na položku Předsazení a potom pomocí číselníku O kolik nastavte velikost předsazení.

Začátek stránky

Vytvoření negativního odsazení

Text se záporným odsazením

 1. Vyberte text nebo odstavec, který chcete rozšířit do levého okraje.

 2. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Odstavec klepněte v číselníku Odsazení zleva na šipku dolů.

  Klepejte na šipku dolů tak dlouho, dokud vybraný text nebude umístěn na požadovaném místě v levém okraji.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×