Odsazení odstavců

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Odsazení určuje vzdálenost odstavce od levého nebo pravého okraje. Mezi okraji můžete odsazení odstavce nebo skupiny odstavců zvětšit nebo zmenšit. Můžete vytvořit také záporné odsazení (označované také jako předsazení), kterým lze odstavec posunout směrem k levému okraji. Rovněž lze vytvořit předsazení prvního řádku, to znamená, že první řádek odstavce není odsazen, ostatní řádky však odsazeny jsou,

Odsazení odstavce a okraje stránky

1. Okraje stránky

2. Odsazení

Další informace o vytvoření stylů s formátováním, které chcete znovu použít naleznete v tématu Vytvoření nového rychlého stylu.

Co chcete udělat?

Odsadit pouze první řádek v odstavci

Zvětšení nebo zmenšení odsazení zleva u celého odstavce

Zvětšení nebo zmenšení odsazení zprava u celého odstavce

Nastavení odsazení pomocí klávesy TAB

Odsazení všech řádků v odstavci kromě prvního

Vytvoření záporného odsazení

Odsazení pouze prvního řádku v odstavci

Text s odsazením prvního řádku

 1. Klepněte před řádek, který chcete odsadit.

 2. Na kartě Rozložení stránky klepnutím spusťte dialogové okno Odstavec a potom klepněte na kartu Odsazení a mezery.

  Spouštěč dialogového okna Odstavec

 3. Ve skupinovém rámečku Odsazení klepněte v seznamu Speciální na položku První řádek a potom pomocí číselníku O kolik nastavte velikost odsazení prvního řádku.

  Poznámka   První řádek daného odstavce a všech následujících odstavců, které zadáte, bude odsazen. Všechny odstavce před vybraným odstavcem je však nutné pomocí stejného postupu odsadit ručně.

Začátek stránky

Zvětšení nebo zmenšení odsazení zleva u celého odstavce

 1. Vyberte odstavec, u kterého chcete provést změnu.

 2. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Odstavec pomocí číselníku Odsazení zleva zvětšete nebo zmenšete odsazení odstavce zleva.

Začátek stránky

Zvětšení nebo zmenšení odsazení zprava u celého odstavce

 1. Vyberte odstavec, u kterého chcete provést změnu.

 2. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Odstavec pomocí číselníku Odsazení zprava zvětšete nebo zmenšete odsazení odstavce zprava.

Začátek stránky

Nastavení odsazení pomocí klávesy TAB

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na možnost Kontrola pravopisu.

 3. Ve skupinovém rámečku Nastavení automatických oprav klepněte na tlačítko Možnosti automatických oprav a pak klepněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 4. Zaškrtněte políčko Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace.

 5. Chcete-li odsadit první řádek textu, klepněte před něj.

  Chcete-li odsadit celý odstavec, klepněte před kterýkoli řádek tohoto odstavce kromě prvního řádku.

 6. Stiskněte klávesu TAB.

Poznámka   Chcete-li odsazení odebrat, stiskněte před tím, než přesunete kurzor, klávesu BACKSPACE. Můžete také klepnout na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky

Odsazení všech řádků v odstavci kromě prvního

Text s předsazením prvního řádku

 1. Vyberte odstavec, ve kterém chcete odsadit všechny řádky kromě prvního (označuje se také jako předsazení).

 2. Přetáhněte značku Předsazení prvního řádku na vodorovném pravítku na místo, kam chcete předsazení umístit.

  Bude určeno

  Pokud není vodorovné pravítko v horní části dokumentu zobrazeno, klepněte na tlačítko Zobrazit pravítko v horní části svislého posuvníku.

Přesnější nastavení předsazení

K přesnějšímu nastavení předsazení můžete použít možnosti na kartě Odsazení a mezery.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepnutím spusťte dialogové okno Odstavec a potom klepněte na kartu Odsazení a mezery.

  Spouštěč dialogového okna Odstavec

 2. Ve skupinovém rámečku Odsazení klepněte v seznamu Speciální na položku Předsazení a potom pomocí číselníku O kolik nastavte velikost předsazení.

Začátek stránky

Vytvoření záporného odsazení

Text se záporným odsazením

 1. Vyberte text odstavec, který chcete rozšířit do levého okraje.

 2. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Odstavec klepněte v číselníku Odsazení zleva na šipku dolů.

  Klepejte na šipku dolů tak dlouho, dokud vybraný text nebude umístěn na požadovaném místě v levém okraji.

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Word 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk